ประวัตินายกรัฐมนตรีของประเทศไทย

 

 

 นายกรัฐมนตรี

 เป็นตำแหน่งผู้นำของรัฐบาล

 และเป็นตำแหน่งสูงสุด

 โดยมีพระมหากษตัริย์เป็นประมุขของประเทศ

 ปัจจุบันนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 27

 คือ นายอภิสิทธิ์   เวชชาชีวะ

 ซึ่งประเทศไทยมีนายกรัฐมนตรีคนแรกตั้งแต่ พ.ศ. 2475

 นายกรัฐมนตรีเป็นผู้ที่มีบทบาทสูงสุดในการปกครองประเทศ

 และยังช่วยปกป้องประเทศจากปัญหาต่างๆ

 ทำให้ประชาชนชาวไทยมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีได้ในทุกวันนี้

สร้างโดย: 
คุณครูวิรัติ พนารัตน์ และ นางสาวชวิศา จาตุรมาน โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 546 คน กำลังออนไลน์