Universe ของเรา

 
                                                                                                                  
          สื่อการเรียนรู้นี้ มีชื่อว่า Universe ของเรา ประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับ เอกภพ ซึ่งเหมาะสมกับการเรียนการสอน
   วิชา วิทยาศาสตร์ สาขาวิชา โลก อวกาศ และดาราศาสตร์ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ป็นอย่างมาก            
          เนื่องจากมีเนื้อหาที่เกี่ยวกับการกำเนิดเอกภพ ทฤษฎีการเกิดเอกภพ เช่น Bigbang สมมติฐานของกามอฟ เป็นต้น
และยังมีเนื้อหาที่เกี่ยวกับกาเลกซี่ของเรา ทั้งกาแลกซี่ที่เราอยู่ และกาแลกซี่เพื่อนบ้าน เช่น กาแลกซี่แอนโดรมีดา ดังนั้น
สื่อการเรียนรู้นี้จึงเหมาะที่จะใช้หาความรู้เพิ่มเติมในเรื่องเอกภพ ด้วยเหตุนี้ ข้าพเจ้าจึงหวังว่า สื่อการเรียนรู้นี้จะเป็น         
ประโยชน์ต่อผู้อ่านไม่มากก็น้อย                                                                                                        
หากมีข้อผิดพลาดประการใด ข้าพเจ้าขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ                                                   
                                                                                                                                                             
 
Main Menu

 

สัญลักษณ์

 

 แหล่งอ้างอิง

 ผู้จัดทำ

 

 

สร้างโดย: 
นางสุกัญญา เพ็ชรประดับ และ นางสาวกีรติ อินตรา โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 2 คน กำลังออนไลน์