พุทธประวัติ ตอน พระพุทธเจ้าปรินิพพาน

พระพุทธเจ้าปรินิพพาน 


            พระพุทธเจ้า  ทรงเลือกเมืองกุสินารา เป็นสถานที่ที่จะปรินิพพาน น่าจะมาสาเหตุที่เมืองกุสินาราเป็นเมืองเล็ก มีกำลังทหารน้อย อยู่ติดชายแดน          จะได้ไม่เกิดสงครามแย่งชิงพระสารีริกธาตุ  เมื่อพระองค์เสด็จปรินิพพานพระพุทธเจ้าเสด็จปรินิพพาน เมื่อพระชนมายุได้ 80 พรรษา  ณ วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6   ซึ่งเป็นที่มาของวันวิสาขบูชา  ณ  สวนสาลวโนทยาน เมืองกุสินารา ใต้ต้นสาละ เหลือไว้แต่พระธรรมวินัย เป็นคุณประโยชน์ของชาวโลก ก่อนปรินิพพาน พระพุทธเจ้า ให้ปัจฉิมโอวาทว่า “ภิกษุทั้งหลาย บัดนี้เราเตือนท่านทั้งหลายว่า สังขารทั้งปวงมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา  ท่านทั้งหลายจงยังกิจของตน และของคนอื่น  ให้ถึงพร้อม ด้วยความไม่ประมาทเถิด”  จากนั้นมิได้ตรัสอะไร ทรงเข้าสู่ฌานสมาบัติ    และปรินิพพานในที่สุดภายหลังการปรินิพพาน พระสงฆ์ได้ตั้งศพไว้ 7 วัน   แล้วนำไปถวายพระเพลิงพระบรมศพ ณ     มกุฏพันธนเจดีย์ ด้านทิศตะวันออกของเมืองกุสินารา ในวันแรม 8 ค่ำ เดือน 6 ซึ่งเป็นที่มาของวันอัฎฐมีบูชาในเวลาต่อมา   เมื่อกษัตริย์และคณะราชทูตแคว้นต่าง ๆ   ได้กรีฑาทัพไปขอแบ่งพระบรมสารีริกธาตุ  มัลกษัตริย์จะไม่ยอมโดยอ้างว่า พระพุทธเจ้ามาปรินิพพานที่เมืองของตน  แต่โฑณพราหมณ์  ซึ่งเป็นพระอาจารย์ของกษัตริย์ทั้งหลาย   ได้เจรจาไกล่เกลี่ยว่า  พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญขันติธรรม และตำหนิการก่อสงคราม แล้วชวนให้สามัคคีร่วมใจกันแบ่งพระบรมสารีริกธาตุออกเป็น 8 ส่วน นำไปประดิษฐานยังบ้านเมืองของตน เพื่อสักการบูชาต่อไป

 
 
 
 

 สุภัททะปริพพาชกเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าและเป็นพระสงฆ์ที่พระพุทธเจ้าบวชให้เป็นองค์สุดท้าย

 โทณพราหมณ์จัดการณ์ไกล่เกลี่ยแบ่งพระบรมสารีริกธาตุ

 

 

 Image hosted by Photobucket.com ภาพเคลื่อนไหวImage hosted by Photobucket.com

กลับหน่วยที่ 5 

สร้างโดย: 
ครูจรัญ รัตนศุภสิริ และ เด็กหญิงธัญญารัตน์ สมยอม

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 8 คน กำลังออนไลน์