คอมพิวเตอร์หรรษา

 รู้จักกับข้อมูล

ความหมายข้อมูล

ข้อมูล  หมายถึง สิ่งที่เรรับรู้จากสัมผัสทั้งห้า เช่น การมองเห็น  การได้ยิน  การได้กลิ่น การสัมผัสด้วยมือ

ประเภทของข้อมูล

  • ข้อมูลตัวอักษร  คือ ข้อมูลที่เป็นตัวหนังสือในภาษาต่างๆ ได้แก่ ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน  ภาษาญี่ปุ่น  เช่น

      นักเรียนอ่านข่าวต่างๆ ในหนังสือพิมพ์, อ่านประกาศต่างๆ , ทะเบียนบ้าน, ทะเบียนรถยนต์

  • ข้อมูลตัวเลข  คือ ข้อมูลที่เป็นตัวเลข หรือข้อมูลที่แทนด้วยตัวเลขอารบิก  ตัวเลขไทย เช่น  ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์5

      ที่ติดไว้บนเครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น ตู้เย็นแสดงค่าการประหยัดไหด้วยตัวเลข 1, 2, 3, 4 และ 5  ตัวเลขที่หน้าห้องแสดง   

      หมายเลขห้องเรียน,  อายุนักเรียน, เบอร์โทรศัพท์,  จำนวนเงิน

  • ข้อมูลภาพ คือ ข้อมูลที่มีลักษณะเป็นรูปภาพต่างๆ ทั้งจากภาพถ่าย  ภาพวาด  หรือวัสดุสิ่งของที่เรามองเห็นเป็นรูปร่างต่างๆ 
  • ข้อมูลเสียง คือ ข้อมูลที่เป็นเสียง เช่น การฟังเสียง,  เสียงพูดคุยกัน, เสียงจากวิทยุ

ความสำคัญของข้อมูล 

ข้อมูลมีความสำคัญมากคือ

     1. ทำให้รับรู้เรื่องราวต่างๆ ว่าใครกำลังทำอะไร อยู่ที่ไหน เมื่อไหร่ และอย่างไร

     2. ทำให้มีความรู้เพิ่มมากขึ้น 

     3 . ช่วยในการสื่อสาร  พูดคุยกับคนอื่นๆ 

สร้างโดย: 
นางจินตนา ม่วงศรี

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 2 คน กำลังออนไลน์