พุทธประวัติ

 พุทธประวัติ

          ประวัติการประสูติของพระพุทธเจ้า  การเสด็จออกผนวช  การตรัสรู้  การประกาศศาสนา และการปรินิพพาน ของพระพุทธเจ้า เป็นเรื่องที่เด็ก ๆ และเยาวชนของชาติควรได้รับรู้ถึงประวัติความเป็นมา  เพื่อให้มีเจคติที่ดีต่อพุทธศาสนา มีความศรัทธาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า  และปลูกฝังให้ผู้เรียนซาบซึ้งและซึมซับ การปฏิบัติตนของพระพุทธเจ้า เป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินชีวิต...จึงขอเชิญเด็ก ๆ และเยาวชน เข้าสู่บทเรียนประวัติพุทธศาสนาตามที่เห็นสมควร...

 

 

สุชีพ  ปุญญานุภาพและคณะ. สมุดภาพพุทธภูมิเพื่อเยาวชน. กรุงเทพฯ:  พิมพ์ที่บริษัท 

เนื้อหาบทเรียน

หน่วยที่ 1 พระพุทธเจ้าประสูติ

หน่วยที่ 2 พระพุทธเจ้าเสด้จออกผนวช

หน่วยที่ 3 พระพุทธเจ้าตรัสรู้

หน่วยที่ 4 พระพุทธเจ้าประกาศศาสนา

หน่วยที่ 5 พระพุทธเจ้าปรินิพพาน

 

 

    blog layouts           ภาพเคลื่อนไหว           blog layouts 

 

ผู้จัดทำ

 

 ครูจรัญ   รัตนศุภสิริ

 

 เด็กหญิงธัญญารัตน์    สมยอม

 

 

 

 

สร้างโดย: 
ครูจรัญ รัตนศุภสิริ และ เด็กหญิงธัญญารัตน์ สมยอม

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 356 คน กำลังออนไลน์