คุณครูพูนศักดิ์ตอบมาแล้วค่ะ

"ด้วยความยินดีครับ ก็จะดำเนินการดังนี้ครับ

1. โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง จะเปลี่ยนให้เป็น bpr นับแต่นี้ไปผู้สมัครใหม่ให้ใช้ bpr

2. ผู้สมัครเดิมให้ใช้ bp ไปก่อน กลัวบางคนไม่ทราบ

3. ใครที่เคย bp มาก่อน หากต้องการเปลี่ยนเป็น bpr ให้มาแจ้งที่นี่ครับ เหมือนครูอรชร  กลิ่นจันทร์ 

4. ฝากครูอรชร  กลิ่นจันทร์  บอกสมาชิกในโรงเรียนด้วยครับ ทั้งครูและนักเรียน "

และแจ้งครูเฉลิม หัวหน้างานคอมไปแ้ล้วด้วยค่ะ
OK.