• user warning: Table 'cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '3:48849e4b89fd0c1fdcb7addba567c044' in /home/tgv/htdocs/includes/cache.inc on line 27.
 • user warning: Table 'cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<!--paging_filter--><p align=\"center\">\n<strong>ข้อคิดเห็น จากคณะกรรมการตัดสิน จากการตรวจพิจารณาสื่อ ประเภทสื่อออนไลน์<br />\nโครงการประกวดสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 2</strong>\n</p>\n<p>\n      ข้อคิดเห็นข้างล่างนี้เป็นข้อคิดเห็นจากคณะกรรมการตัดสิน ประเภทสื่อออนไลน์ ดังนั้นขอให้ผู้ที่ส่งผลงานประเภทออนไลน์เข้าประกวดอ่านทั้งหมดแล้วพิจารณาดูว่ามีข้อใดเป็นข้อบกพร่องของตนเอง ให้จัดทำใหม่แก้ไขให้ถูกต้องมากที่สุด โดยจะเริ่มให้ท่านเจ้าของผลงานเริ่มแก้ไขได้ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม เป็นต้นไป ถึงวันที่ 31 มกราคม 2553 และเมื่อกรรมการพิจารณาผลงานที่แก้ไขแล้ว ก็จะเลื่อนท่านให้ได้ระดับเหร๊ยญที่สูงขึ้น เพราะเดือนกุมภาพันธ์ จะเริ่มส่งใบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ ไปยังท่านผู้เข้าประกวด\n</p>\n<p>\n<strong>เมนู การเชื่อมโยง</strong>\n</p>\n<ul>\n<li>ลิงค์แล้วไม่พบหน้าเว็บไซต์ หรือ Node นั้น</li>\n<li>ลิงค์สับสน โยงไปกลับ จนไม่รู้ว่าขณะนี้อยู่ตรงไหน </li>\n<li>จัดวางเมนูไม่เป็นระเบียบ กระจัดกระจาย ทำให้ไม่สะดวกต่อการใช้งานเมนู </li>\n<li>เมนูหลัก home back ไม่มีระบบ</li>\n<li>ลิงค์ตาย ลิงค์ไม่ถูกต้อง </li>\n</ul>\n<p>\n<strong></strong>\n</p>\n<p>\n<strong>ความเหมาะสมในการใช้งาน การแสดงผล การใช้เทคนิคต่างๆ</strong>\n</p>\n<ul>\n<li>ข้อความบนรูปภาพที่นำมาทำเป็นเมนู ตัวหนังสืออ่านไม่ชัดเจน สะกดไวยกรณ์ผิด </li>\n<li>ไม่มีการวาง layout </li>\n<li>ขนาดตัวอักษร และรูปแบบตัวอักษรไม่ตรงตามกติกา</li>\n<li>ขาดเทคนิคการนำเสนอ เช่น มีแต่ page break , link node มากเกินไป </li>\n<li>การแสดงผลรูปภาพควรชัดเจน </li>\n<li>หาจุดเด่น เนื้อหา รูปภาพ แย่งซีนกันจนไม่รู้ว่าอะไรเป็นเนื้อหา อะไรเป็นเมนู</li>\n<li>หน้าแรกควรมีความน่าดึงดูดใจ  น่าสนใจ รูปแบบน่าสนใจ</li>\n<li>ควรออกแบบหน้าหลัก เมนู โดยคำนึงถึงผู้ใช้ทั่วไป  สะดวกเข้าใจง่ายว่าส่วนไหนคือเมนู ส่วนไหนคือเนื้อหา </li>\n<li>หากใช้วิธี capture ตัวอักษร หรืออักขระพิเศษ สูตร จากโปรแกรม word processing หรืออื่นๆ ซึ่งมีฟังชั่นในการตรวจสอบคำผิด  แล้วแสดงเส้นขีดเส้นใต้ สีเขียวหรือสีแดง ควรยกเลิกคุณสมบัตินี้ก่อน capture ภาพ หรือว่าคลิก preview ก่อน capture จะได้ไม่เห็นเส้นนั้น</li>\n</ul>\n<p>\n<strong>แหล่งข้อมูล ลิขสิทธิ์</strong>\n</p>\n<ul>\n<li>แหล่งอ้างอิงเป็น <a href=\"http://www.google.com\">www.google.com</a> </li>\n<li>รูปประกอบนำมาจากเว็บไซต์อื่นโดยไม่อัพโหลดไว้ในเว็บ thaigoodview.com และไม่มีการอ้างอิง </li>\n<li>คัดลอกเนื้อหาจากที่อื่นมาอ้างอิง  Copy &amp; Paste </li>\n<li>ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ </li>\n<li>ไม่อ้างอิงแหล่งที่มาของภาพ </li>\n<li>ไม่แสดงรายละเอียดของรูปภาพที่กำหนด </li>\n<li>ไม่มีคำอธิบายภาพ เช่น รูปที่ 1 แสดง ...... </li>\n<li>อ้างอิงจาก wiki ซึ่งไม่มีคนรับรอง ไม่มีคนตรวจสอบ</li>\n<li>การอ้างอิง URL ที่มาของรูปภาพ เมื่อคลิกไปแล้วควรแสดงไฟล์รูปภาพนั้น ไม่ใช่แสดงเว็บไซต์มีรูปภาพ </li>\n<li>การอ้างอิงควรลิงค์ควรถูกต้อง เพื่อให้เข้าถึงเนื้อหาได้ทันที</li>\n<li>รูปที่นำมาประกอบเนื้อหาต้องอ้างอิงแหล่งที่มาทุกรูป  </li>\n</ul>\n<p>\n <strong>รูปแบบเนื้อหา </strong>\n</p>\n<ul>\n<li>ให้ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาทุกตัวอักษร</li>\n<li>สร้างเนื้อหาเอง แต่นิยามคำศัพท์ผิด สอนให้เข้าใจผิด(miss concept) </li>\n<li>เนื่อหาผิดพลาด ไม่ถูกไวยกรณ์ </li>\n<li>เป็นรายงานการวิจัย</li>\n<li>เนื้อหาภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาจีน ญี่ปุ่น ฯลฯ   แนะนำเรื่องการลง font ตัวอักษร </li>\n<li>เนื้อหาภาษาจีน ญี่ปุ่น ฯลฯ ถ้ามีคำแปล คำอ่าน จะทำให้ผู้เรียนหรือคนอ่านเข้าใจมากขึ้น  สมควรพัฒนาต่อ</li>\n<li>ในรายวิชาคณิตศาสตร์ เคมี  ที่มีตัวอักษรพิเศษ ควรจะถูกต้อง ไม่มีความผิดพลาด</li>\n</ul>\n<p>\n<strong></strong>\n</p>\n<p>\n<strong>อื่นๆ</strong>\n</p>\n<ul>\n<li>หน้าผู้จัดทำ ควรแสดงชื่อทีมให้ครบทุกคน ไม่ควรขาดคนใดคนหนึ่งไป </li>\n<li>นักเรียนในทีมควรมีร่วนในการจัดทำ และครูในทีมต้องมีส่วนร่วมในการจัดทำ</li>\n<li>ผลงานไม่ครบตามที่กำหนด ถูกหักคะแนน</li>\n<li>มีแบบฝึกหัดแต่ไม่มีเฉลย </li>\n<li>vdo clip , เพลง ที่ลิงค์ไป โดนลบไปแล้ว หรือคลิกแล้ว ไม่แสดงผล , ใส่ code ผิด ควรให้มันแสดงได้ </li>\n<li>ครูที่ปรึกษาควรตรวจสอบเนื้อหาเพื่อความถูกต้อง สมบูรณ์</li>\n</ul>\n<p>\n&nbsp;\n</p>\n', created = 1721103022, expire = 1721189422, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '3:48849e4b89fd0c1fdcb7addba567c044' in /home/tgv/htdocs/includes/cache.inc on line 112.

ข้อคิดเห็น จากคณะกรรมการตัดสิน จากการตรวจพิจารณาสื่อ ประเภทสื่อออนไลน์ โครงการประกวดสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 2

รูปภาพของ ssspoonsak

ข้อคิดเห็น จากคณะกรรมการตัดสิน จากการตรวจพิจารณาสื่อ ประเภทสื่อออนไลน์
โครงการประกวดสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 2

      ข้อคิดเห็นข้างล่างนี้เป็นข้อคิดเห็นจากคณะกรรมการตัดสิน ประเภทสื่อออนไลน์ ดังนั้นขอให้ผู้ที่ส่งผลงานประเภทออนไลน์เข้าประกวดอ่านทั้งหมดแล้วพิจารณาดูว่ามีข้อใดเป็นข้อบกพร่องของตนเอง ให้จัดทำใหม่แก้ไขให้ถูกต้องมากที่สุด โดยจะเริ่มให้ท่านเจ้าของผลงานเริ่มแก้ไขได้ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม เป็นต้นไป ถึงวันที่ 31 มกราคม 2553 และเมื่อกรรมการพิจารณาผลงานที่แก้ไขแล้ว ก็จะเลื่อนท่านให้ได้ระดับเหร๊ยญที่สูงขึ้น เพราะเดือนกุมภาพันธ์ จะเริ่มส่งใบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ ไปยังท่านผู้เข้าประกวด

เมนู การเชื่อมโยง

 • ลิงค์แล้วไม่พบหน้าเว็บไซต์ หรือ Node นั้น
 • ลิงค์สับสน โยงไปกลับ จนไม่รู้ว่าขณะนี้อยู่ตรงไหน
 • จัดวางเมนูไม่เป็นระเบียบ กระจัดกระจาย ทำให้ไม่สะดวกต่อการใช้งานเมนู
 • เมนูหลัก home back ไม่มีระบบ
 • ลิงค์ตาย ลิงค์ไม่ถูกต้อง

ความเหมาะสมในการใช้งาน การแสดงผล การใช้เทคนิคต่างๆ

 • ข้อความบนรูปภาพที่นำมาทำเป็นเมนู ตัวหนังสืออ่านไม่ชัดเจน สะกดไวยกรณ์ผิด
 • ไม่มีการวาง layout
 • ขนาดตัวอักษร และรูปแบบตัวอักษรไม่ตรงตามกติกา
 • ขาดเทคนิคการนำเสนอ เช่น มีแต่ page break , link node มากเกินไป
 • การแสดงผลรูปภาพควรชัดเจน
 • หาจุดเด่น เนื้อหา รูปภาพ แย่งซีนกันจนไม่รู้ว่าอะไรเป็นเนื้อหา อะไรเป็นเมนู
 • หน้าแรกควรมีความน่าดึงดูดใจ  น่าสนใจ รูปแบบน่าสนใจ
 • ควรออกแบบหน้าหลัก เมนู โดยคำนึงถึงผู้ใช้ทั่วไป  สะดวกเข้าใจง่ายว่าส่วนไหนคือเมนู ส่วนไหนคือเนื้อหา
 • หากใช้วิธี capture ตัวอักษร หรืออักขระพิเศษ สูตร จากโปรแกรม word processing หรืออื่นๆ ซึ่งมีฟังชั่นในการตรวจสอบคำผิด  แล้วแสดงเส้นขีดเส้นใต้ สีเขียวหรือสีแดง ควรยกเลิกคุณสมบัตินี้ก่อน capture ภาพ หรือว่าคลิก preview ก่อน capture จะได้ไม่เห็นเส้นนั้น

แหล่งข้อมูล ลิขสิทธิ์

 • แหล่งอ้างอิงเป็น www.google.com
 • รูปประกอบนำมาจากเว็บไซต์อื่นโดยไม่อัพโหลดไว้ในเว็บ thaigoodview.com และไม่มีการอ้างอิง
 • คัดลอกเนื้อหาจากที่อื่นมาอ้างอิง  Copy & Paste
 • ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์
 • ไม่อ้างอิงแหล่งที่มาของภาพ
 • ไม่แสดงรายละเอียดของรูปภาพที่กำหนด
 • ไม่มีคำอธิบายภาพ เช่น รูปที่ 1 แสดง ......
 • อ้างอิงจาก wiki ซึ่งไม่มีคนรับรอง ไม่มีคนตรวจสอบ
 • การอ้างอิง URL ที่มาของรูปภาพ เมื่อคลิกไปแล้วควรแสดงไฟล์รูปภาพนั้น ไม่ใช่แสดงเว็บไซต์มีรูปภาพ
 • การอ้างอิงควรลิงค์ควรถูกต้อง เพื่อให้เข้าถึงเนื้อหาได้ทันที
 • รูปที่นำมาประกอบเนื้อหาต้องอ้างอิงแหล่งที่มาทุกรูป 

 รูปแบบเนื้อหา

 • ให้ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาทุกตัวอักษร
 • สร้างเนื้อหาเอง แต่นิยามคำศัพท์ผิด สอนให้เข้าใจผิด(miss concept)
 • เนื่อหาผิดพลาด ไม่ถูกไวยกรณ์
 • เป็นรายงานการวิจัย
 • เนื้อหาภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาจีน ญี่ปุ่น ฯลฯ   แนะนำเรื่องการลง font ตัวอักษร
 • เนื้อหาภาษาจีน ญี่ปุ่น ฯลฯ ถ้ามีคำแปล คำอ่าน จะทำให้ผู้เรียนหรือคนอ่านเข้าใจมากขึ้น  สมควรพัฒนาต่อ
 • ในรายวิชาคณิตศาสตร์ เคมี  ที่มีตัวอักษรพิเศษ ควรจะถูกต้อง ไม่มีความผิดพลาด

อื่นๆ

 • หน้าผู้จัดทำ ควรแสดงชื่อทีมให้ครบทุกคน ไม่ควรขาดคนใดคนหนึ่งไป
 • นักเรียนในทีมควรมีร่วนในการจัดทำ และครูในทีมต้องมีส่วนร่วมในการจัดทำ
 • ผลงานไม่ครบตามที่กำหนด ถูกหักคะแนน
 • มีแบบฝึกหัดแต่ไม่มีเฉลย
 • vdo clip , เพลง ที่ลิงค์ไป โดนลบไปแล้ว หรือคลิกแล้ว ไม่แสดงผล , ใส่ code ผิด ควรให้มันแสดงได้
 • ครูที่ปรึกษาควรตรวจสอบเนื้อหาเพื่อความถูกต้อง สมบูรณ์

 

สร้างโดย: 
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 345 คน กำลังออนไลน์