ข้อคิดเห็น จากคณะกรรมการตัดสิน จากการตรวจพิจารณาสื่อ ประเภทสื่อเว็บเพจ โครงการประกวดสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 2

รูปภาพของ ssspoonsak

ข้อคิดเห็น จากคณะกรรมการตัดสิน จากการตรวจพิจารณาสื่อ ประเภทสื่อเว็บเพจ
โครงการประกวดสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 2

      ข้อคิดเห็นข้างล่างนี้เป็นข้อคิดเห็นจากคณะกรรมการตัดสิน ประเภทเว็บเพจ ดังนั้นขอให้ผู้ที่ส่งผลงานประเภทเว็บเพจเข้าประกวดอ่านทั้งหมดแล้วพิจารณาดูว่ามีข้อใดเป็นข้อบกพร่องของตนเอง ให้จัดทำใหม่แก้ไขให้ถูกต้องมากที่สุด เพื่อทางเราจะได้รวบรวมข้อมูลทั้งหมด บันทึกลงแผ่นดีวีดี เพื่อนำน้อมเกล้าถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ต่อไป และเมื่อกรรมการพิจารณาผลงานที่แก้ไขแล้ว ก็จะเลื่อนท่านให้ได้ระดับเหร๊ยญที่สูงขึ้น ขอให้แก้ไขและส่งมาภายในวันที่ 31 มกราคม 2552 เพราะเดือนกุมภาพันธ์ จะเริ่มส่งใบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ ไปยังท่านผู้เข้าประกวด

เมนู การเชื่อมโยง

 • ส่วนประกอบสำคัญที่ต้องมี คือ เมนูหน้าหลัก อ้างอิง ผู้จัดทำ แบบทดสอบ
 • ปุ่มเมนูกลับหน้าหลัก ควรมีหัวข้อเพื่อให้เลือกอ่านและคลิกกระโดดไปมาได้ โดยไม่ต้องใช้ back หรือกลับเมนูหลักทุกครั้ง
 • เข้าสู่เนื้อหายาก เมนูสับสน ไม่ได้จัดหมวดหมู่เมนู เมนูซ้ำซ้อนด้านบนกับด้านข้าง อาจทำให้ผู้อ่านงงในการคลิกเข้าแต่ละหัวข้อซ้ำซ้อนหรือหลงทางได้
 • ลิงค์ภายในหน้าขาด หรือทำลิงค์ไม่ครบ หรือเอาไฟล์มาไม่ครบ ทำให้คลิกไม่ไป
 • หาทางกลับไม่ได้ ต้องใช้ปุ่ม back ของ  browser อย่างเดียว ไม่ work
 • ลิงค์กลับไม่ได้ ลิงค์ผิด
 • มีการทำเมนูทับซ้อน
 • การทำเมนูของหัวข้อย่อย (sub menu) จะช่วยให้คลิกกระโดดข้ามหัวข้อได้โดยไม่ต้องใช้ back หรือ กลับไปที่ main menu ก่อน
 • Back to Menu ใหญ่มาก เชิญชวนให้กดตลอด

แหล่งข้อมูล ลิขสิทธิ์

 • แหล่งข้อมูลมาจากหลายแหล่ง ไม่ใช่คัดลอกมาวางดื้อๆ ทั้งหมด ควรคัดสรร ปรับแต่งก่อน
 • บางผลงานใช้ วิดีโอช่อง 9 หรือ UBC มาใช้เลย โดยไม่ได้อ้างอิง (กรณีนี้ ถึงแม้อ้างอิง ก็ยังผิดกฎหมาย เนื่องจากเป็นสื่อ commercial เป็นสารคดีของฝรั่งมาบรรยายไทย  ซึ่งคาดว่าคงต้องขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร เท่านั้น)
 • บางอันอ้างอิงจากผลงานประกวดปีก่อน (thaigoodview/contest51) เลย เช่น เรื่อง sex, teen
 • สอนใช้โปรแกรม ต้องมีลิขสิทธิ์โปรแกรมด้วย แต่สอนติดตั้ง trial version ได้
 • นำภาพการ์ตูน/graphic มาจากเว็บไซต์โดยไม่ได้อ้างอิง
 • เอาหนังสือลิขสิทธิ์มาทั้งเล่ม เช่น เรียนศัพท์ 1000 คำ ของ นานมีบุ๊คส์  ให้รางวัลใหญ่ไม่ได้ เพราะละเมิดลิขสิทธิ์
 • เพลงที่นำมาใช้ ติดเรื่องลิขสิทธิ์หรือไม่ (ถ้าให้ชัวร์ควรอ้างอิงหรือตัดมาแค่บางส่วน)
 • มีการนำเสนอวิธีการ crack สำหรับการสอนโปรแกรม ซึ่งเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ ควรปลูกฝังในเรื่องนี้ใหม่และสร้างมาตรฐาน
 • การการอ้างอิง file.doc ซึ่งเป็นเอกสารโครงการ และนำเนื้อหามาเป็นหลักในการนำเว็บ

ความเหมาะสมในการใช้งาน การแสดงผล การใช้เทคนิคต่างๆ

 • อ่านยาก ด้วยสีตัวหนังสือ สีพื้น ขนาดตัวอักษร กราฟฟิก หรือมี animation รบกวนสายตามากเกินไป
 • อ้างอิง wikipedia แต่คัดลอกข้อมูลมาเลย แม้แต่ลิงค์ของ wiki ก็ติดมาด้วย ทำงานง่ายไป
 • การทำภาพเป็นกราฟฟิก เช่น เมนูเพื่อให้ดูสวยงาม แล้วทำมาร์คพื้นที่ลิงค์ไม่ครบ จะมีปัญหาในการใช้งานหน้าอื่นๆ (ลิงค์ได้แต่หน้าแรก)
 • ขาดการ control การแสดงผลในแต่ละหน้า เช่น การจัดย่อหน้า วรรคตอน ตัดทำ ชิดซ้าย กลาง ขวา หรือ การบังคับด้วยตาราง เพื่อให้แสดงผลในพื้นที่จำกัด
 • จัดหน้า center หมดเลย ทั้งภาพทั้งข้อความ ทำง่าย แต่ไม่เหมาะสม
 • รู้จักใช้ Template เว็บ ก็ดี เพราะเป็นการแสดงผลในรูปแบบเดียวกัน ทิศทางเดียวกัน
 • การแสดงผลหลุดหน้าจอ เช่น บังคับพื้นที่แสดงผลไว้ในกรอบนี้ แต่เซตค่าไม่ตรง
 • ควรมี title ทุกหน้า
 • ควรเปลี่ยนหัวข้อทุกหน้า โดยไม่ได้ยึดติดกับแบนเนอร์หัวเรื่องเดิมๆ เพราะทำให้สับสน
 • Header โตเกินไป เต็มหน้าจอ  ทำให้เสียพื้นที่ในการแสดงผล
 • บางครั้งมีการใช้ template สำเร็จรูปแล้วนำมาปรับแต่งนิดหน่อย
 • รูปภาพประกอบบางครั้งไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา แต่ว่ามีส่วนในเรื่องของการตกแต่ง ควรจะให้คะแนนหรือตัดคะแนน

ระบบไฟล์และแฟ้มข้อมูล

 • ชื่อไฟล์เป็นภาษาไทย
 • มีการส่งไฟล์ที่ไม่รู้จักมาด้วย
 • ขนาดของไฟล์ภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหวมีขนาดใหญ่มาก  ทำให้มีปัญหาในการนำไปใช้งานออนไลน์
 • ไม่มีการจัดหมวดหมู่ของไฟล์ ทำให้การบริหารจัดการไม่ดีเท่าที่ควร

รูปแบบเนื้อหา

 • ความยากง่ายของเนื้อหาที่เหมาะกับระดับชั้น (เช่น เนื้อหาเป็นของ ป.2-3 แต่ระบุว่า สำหรับป.1 ก็ดูยากเกินไปสำหรับ ป.1)
 • เนื้อหาที่สอนขั้นตอนการทำงาน เช่น การเพ้นท์ภาพ การเป่าสี น่าจะมีภาพแสดงวิธีการทำในแต่ละขั้นตอนด้วย แทนที่จะมีภาพชิ้นงานให้เห็นอย่างเดียว
 • เนื้อหาดี ภาพประกอบดี แต่รวมจำนวนหน้าน้อยเกินไป (7 หน้า) ถือว่าตกสเป็คหลัก แต่ถ้าอยากให้ใบประกาศคงต้องแจ้งให้ปรับปรุงเข้ามา
 • เอา CAI หรือ เอกสารการสอนที่เป็น .doc .ppt หรือ ชุดการสอนครู (มีภาพ มีคำบรรยาย สำเร็จรูปแล้ว) ของครูมาวางขึ้นเว็บ
 • เนื้อหาเพจสั้นๆ เกิดจากการตัดเนื้อหามาวางทีละน้อย เพื่อให้จำนวนหน้าครบตามเกณฑ์ประกวด
 • ภาพประกอบ ไม่ได้สื่อความหมายเนื้อหาที่กำลังนำเสนอ
 • คำถามในแบบทดสอบบางคำถามไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเนื้อหา
 • แบบทดสอบขาดเฉลย
 • ขาดการตรวจสอบ/ทวนแก้คำผิดก่อนส่ง ซึ่งส่วนมากแล้วผลงานจะทำมาส่งในวันสุดท้ายทำให้ไม่ได้ผลงานที่มีคุณภาพเพียงพอ
 • สอน JavaScript  แต่ะ MisConcept Java & Java script
 • สอนวิธีใช้ photoshop แต่ไม่มีภาพขั้นตอนการแต่งรูป หรือ วิดีโอที่ทำเอง (เอามาจากหนังสือที่ขายพร้อมซีดี)
 • ในระดับมัธยมปลาย มีการทำผลงานสำหรับระดับชั้นประถมศึกษา
 • Multimedia บางเนื้อหาควรมี เช่น ตัวอย่างของการใช้โปรแกรม / visual&sound เพื่อความง่ายต่อการเรียนรู้
 • บางครั้งเนื้อหานำมาจากแผ่นพับ ซึ่งอาจจะไม่ได้เชื่อมโยงกับการนำความรู้จากบทเรียนมานำเสนอ จึงไม่แน่ใจว่าถูกต้องหรือไม่
 • ควรมีมาตรฐานในการทำ เช่น กำหนดไว้ว่ามีแบบทดสอบ แล้วหากโรงเรียนไม่ได้ทำแบบทดสอบมา ทำให้ถูกหักคะแนนได้

อื่นๆ

 • ครู เป็นหนึ่งในทีมผู้จัดทำ ไม่ใช่เป็นแค่ที่ปรึกษา
 • นิทานควรจะมีสรุปข้อคิด/ความรู้และประโยชน์ที่ได้จากการอ่านด้วย
 • บางเรื่องไม่มีหัวเรื่อง และเนื้อหาก็ไม่สื่อสารกับผู้อ่าน
สร้างโดย: 
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 4 คน กำลังออนไลน์