ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครประกวดสื่อประเภทสื่อเว็บเพจ และสื่อออนไลน์ วิชาภาษาต่างประเทศ ช่วงชั้นที่ 1-4

รูปภาพของ ssspoonsak

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครประกวดสื่อประเภทสื่อเว็บเพจ และสื่อออนไลน์ วิชาภาษาต่างประเทศ ช่วงชั้นที่ 1-4
โครงการประกวดสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ (Digital Learning Contest) ครั้งที่ 2
ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

ภาษาต่างประเทศ ช่วงชั้นที่ 1

ลำดับที่ สื่อเว็บเพจ สื่อออนไลน์
รายชื่อสมาชิก รายชื่อสมาชิก
1.
หมายเลขการสมัคร 2732 P
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
เลขที่ 201 ต.ตลาดบางเขน
อ.หลักสี่. จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10210
1. นางรักชนก   เนียมเงิน
2. เด็กชายพิสิษฐ์    ใจทน
2.
หมายเลขการสมัคร - P
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา

เลขที่ 201 ต.ตลาดบางเขน
อ.หลักสี่. จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10210
1. นางสาว ชัญญา พรมศิริ
2. เด็กหญิง นงนภัส บัวรอด
สร้างโดย: 
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร
หมายเลขการสมัคร 2777
โรงเรียนเทศบาล6 (วัดป่ารวก)
เลขที่ 39  หมู่ 1  ต.หัวเวียง
อ.เมือง จังหวัด ลำปาง .52000
1. นางสาวปิยพร กันทะวงศ์
2. เด็กหญิงธาริณี  ต๊ะวัง
  ขอเปลี่ยน ชื่อ URL ค่ะ พอดีทำผิดค่ะครั้งแรกที่ทำไว้จะเป็นpagebreak ก็เปลี่ยนเป็นลิ้งค่ะ
รูปภาพของ supatkul

เรียบร้อยแล้วค่ะ

แก้ไขข้อมูลค่ะ 
หมายเลขการสมัคร 2363
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1  อ. สาทร จังหวัด กรุงเทพฯ 10120
1. นางรัชนี บุตรรัตน์
2. นางสาวภัทรา    พงศ์ภัทรถาว
URL:

ขอเปลื่ยน URL จากเดิม

เป็น

http://www.thaigoodview.com/node/51266

ขออภัย และขอโทษอย่างสูงค่ะ

รูปภาพของ supatkul

เรียบร้อยแล้วค่ะ

 แก้ไขข้อมูลค่ะ
นางสาวอัจฉรา เปลี่ยนคำนำหน้าเป็น นาง
หมายเลขการสมัคร 2681
โรงเรียนระยองวิทยาคม
เลขที่179 ต.ท่าประดู่
อ.เมืองระยอง จังหวัด ระยอง 21000
1. นางอัจฉรา  รัตนวงษ์
2. นางสาวพิมลดา สัมพันธ์
3. นางสาวกมลชนก หะรินเดช
4. นางสาวธีริศรา มารันย่า
เรื่อง กรุณาแจ้งชื่อเรื่อง  >> (English)
รูปภาพของ hong

เรียบร้อยแล้วค่ะ

สวัสดีค่ะ ชื่อ วรัญญา พรมศิริ ช่วงชั้นที่1

สมัครประกวดสื่อออนไลน์ เรื่อง How do you go to travel ?

โรงเรียนไผทอุดมศึกษา แต่ยังไม้ได้ URL ค่ะ รบกวนส่งให้นะคะ

เมื่อวันที่ 20 /11/2552

รูปภาพของ hong

ขออภัยค่ะ

เนื่องจากทางเราไม่พบการสมัครของท่าน

กรุณาสมัครใหม่อีกครั้งค่ะ

โรงเรียนไผทอุดมศึกษา สมัครประกวดสื่อออนไลน์ เรื่อง Transportation ช่วงชั้นที่ 1

นางรักชนก  เนียมเงิน

แต่ยังไม่ได้ URL รบกวนส่งให้ด้วยนะคะ

ขอบคุณค่ะ

รูปภาพของ hong

URL สร้างโดยผู้สมัครเองค่ะ

การสร้างURL อ่านที่นี่ http://www.thaigoodview.com/node/6817

อาจารย์คะจะขอเปลื่ยน node ใหม่คะ  จาก

หมายเลขการสมัคร 2430
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1  อ. สาทร จังหวัด กรุงเทพฯ 10120
1. น.ส. ราตรี ศรีเอม
2. น.ส. ปาณิสรา    งามพลาดิศัยกุล

เป็น

URL:http://www.thaigoodview.com/node/45998

รูปภาพของ hong

แก้ไขแล้วค่ะ

อาจารย์พูนคะคือจะขอเปลื่อน node ใหม่คะ

จาก 

หมายเลขการสมัคร 2430
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1  อ. สาทร จังหวัด กรุงเทพฯ 10120
1. น.ส. ราตรี ศรีเอม
2. น.ส. ปาณิสรา    งามพลาดิศัยกุล
เปลี่ยนเป็น  URL:  http://www.thaigoodview.com/node/45998
ช่วยด้วยคะอาจารย์พูน
ขอแก้ไขหมายเลขNodeของสื่อการเรียนรู้ค่ะจาก 
หมายเลขการสมัคร 2333
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1  อ. สาทร จังหวัด กรุงเทพฯ 10120
1. Miss Li Zhen
2. นางสาวสกุลทิพย์  พรหมบุญช่วย
เป็น
หมายเลขการสมัคร 2333
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1  อ. สาทร จังหวัด กรุงเทพฯ 10120
1. Miss Li Zhen
2. นางสาวสกุลทิพย์  พรหมบุญช่วย
ขอบคุณค่ะ
รูปภาพของ hong

แก้ไขแล้วค่ะ

รูปภาพของ kp media
หมายเลขการสมัคร 1825
โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม
เลขที่ 93 หมู่1 ต.คำชะอี  อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร 49110

1. นางชนากานต์ พันธ์มุก
2. นายเพชราวุธ ธิมาชัย  เอาออกคะ
3. นายดนุเดช เจริญยศ
4. นางสาวธิดา วงศ์กิตติธร
เปลี่ยนเป็น 2. นายจิรพล  สุวรรณไตรย์ ค่ะ

เรื่อง Amazing mUkdAhAn

ขอบคุณคะ

รูปภาพของ hong

แก้ไขแล้วค่ะ

หมายเลขการสมัคร 2302
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1  อ. สาทร จังหวัด กรุงเทพฯ 10120
1. นางสาวดวงดาว  สุวรรณประทีป
2. นางสาวนฤมล   ทำทอง
อ.พูนศักดิ์คะ ขอเปลี่ยนชื่อเรื่องของสื่อการเรียนรู้จาก Etudier en Chine เป็นชื่อ Etudier et Voyager en France คะ
ขอบพระคุณนะคะอาจารย์
รูปภาพของ hong

แก้ไขแล้วค่ะ

รูปภาพของ sss27267
หมายเลขการสมัคร 2299
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1  อ. สาทร จังหวัด กรุงเทพฯ 10120
1. นางสาวศุทธินี กิจเจริญ
2. นางสาวสุทธ์สินี กิจแสงทอง
3. นางสาวมิ่งขวัญ ตัลยารักษ์
4. นางสาวถิรา นิมิตรโภคานัน
เรื่อง English for You
ชื่อผิดค่ะ
4. นางสาวถิรา นิมิตรโภคานันท์
รูปภาพของ hong

แก้ไขแล้วค่ะ

หมายเลขการสมัคร 2273
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1  อ. สาทร จังหวัด กรุงเทพฯ 10120
1. นางสาวสุรีย์  เครือประสิทธิ์
2. น.ส.ปุณยวีร์ นุกูลกาญจนสาคร
รูปภาพของ hong

แก้ไขแล้วค่ะ

รูปภาพของ ssspoonsak

ปัญหาข้อผิดพลาดการสมัครที่พบในขณะนี้
(ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2552)

1. จำนวนสมาชิกไม่ครบจำนวนตามกติกา
2. ไม่กรอกคำนำหน้า เช่น นาย นาง นางสาว เด็กชาย เด็กหญิง ซึ่งจะมีปัญหาตอนพิมพ์วุฒิบัตร
3. ประกวดประเภทสื่อออนไลน์ ไม่สร้างเนื้อหาหน้าแรกก่อน เพื่อกรอก URL ผลงาน จึงไม่มีข้อมูล
    ในใบสมัคร ทำให้กรรมการไม่สามารถตรวจได้
4. ครูเป็นสมาชิกเกินจำนวนกลุ่มที่กำหนด คือ เว็บเพจม.ต้น+ประถม ได้ไม่เกิน 3 ทีม, เว็บเพจม.ปลายไม่เกิน 3 ทีม
    และสื่ออออนไลน์อีกไม่เกิน 3 ทีม กรุณาระวังด้วย เพราะผิดกติกา อาจทำให้โมฆะได้
5. นักเรียนเป็นสมาชิกเกินจำนวนกลุ่มที่กำหนด คือ เว็บเพจได้เพียง 1 ทีม และสื่อออนไลน์ได้อีกเพียง 1 ทีม
    กรุณาระวังด้วย เพราะผิดกติกา อาจทำให้โมฆะได้

-----------------------------------------------------------------------------------------
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 11 คน กำลังออนไลน์