• user warning: Table 'cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '3:ad678e66af580f36c881ea4218f26707' in /home/tgv/htdocs/includes/cache.inc on line 27.
  • user warning: Table 'cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<!--paging_filter--><p align=\"center\">\n<strong><span style=\"color: #999999\"> คีย์บอร์ดคอมพิวเตอร์สกปรกกว่าห้องน้ำเสียอีก</span></strong>\n</p>\n<p align=\"center\">\n<span style=\"color: #999999\"></span><img border=\"0\" src=\"/files/u61/2351.jpg\" height=\"250\" width=\"250\" /> \n</p>\n<p>\n<span style=\"color: #999999\">       ผลการวิจัยพบว่า คีย์บอร์ดของคอมพิวเตอร์บางเครื่อง เป็นแหล่งหมักหมมของเชื้อแบคทีเรียมากกว่าที่นั่งโถชักโครกในห้องน้ำเสียอีก โดยเป็นแหล่งสะสมของเชื้อจุลินทรีย์ ที่อาจก่อให้เกิดอาการอาหารเป็นพิษได้ เช่น เชื้ออีโคไล และสแตปฟิโลคอคคัส ออเรียส</span>\n</p>\n<p>\n<span style=\"color: #999999\"><span style=\"color: #999999\">       </span>ผลการตรวจสอบสำนักงานหลายแห่งในกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ จากการสุ่มตรวจคีย์บอร์ดคอมพิวเตอร์ 33 เครื่อง พบว่า คีย์บอร์ดคอมพิวเตอร์ 4 เครื่องในนี้ ที่เป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ส่วนอีก 1 เครื่อง มีเชื้อจุลินทรีย์มากกว่าถึง 5 เท่า เมื่อเทียบกับที่นั่งโถชักโครกในห้องน้ำของสำนักงานแห่งนั้น ๆ</span>\n</p>\n<p>\n<span style=\"color: #999999\">นักจุลชีววิทยาจากมหาวิทยาลัย คอลเลจ ลอนดอน ฮอสพิทั่ล ระบุว่า</span>\n</p>\n<p>\n<span style=\"color: #999999\"><span style=\"color: #999999\">       </span>คีย์บอร์ดที่เป็นแหล่งหมักหมมของเชื้อโรค อาจทำให้ผู้ใช้งานรับเชื้อโรคเข้าไปได้ผ่านการสูดดม หรือ ใช้มือที่เพิ่งกดคีย์บอร์ด ไปจับอาหารเข้าปาก ส่งผลให้เชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายได้ง่าย คีย์บอร์ดคอมพิวเตอร์ที่สกปรก มักเป็นแหล่งสะสมของเชื้อแบคทีเรียมากเกินกำหนดถึง 150 เท่า และอาจมีเชื้อแบคทีเรียมากกว่าโถชักโครกห้องน้ำถึง 5 เท่า</span>\n</p>\n<p>\n<span style=\"color: #999999\"><span style=\"color: #999999\">       </span>นอกจากนี้ การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ร่วมกับคนอื่น ยังเป็นแหล่งแพร่เชื้อในหมู่พนักงานออฟฟิศโดยที่พวกเขาไม่รู้ตัว เช่น ถ้ามีพนักงานบางคนป่วยเป็นไข้หวัดในที่ทำงาน หรือ เป็นโรคลำไส้อักเสบ ก็มีแนวโน้มที่จะแพร่เชื้อให้เพื่อนพนักงานผ่านการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ร่วมกัน</span>\n</p>\n<p>\n<span style=\"color: #999999\"><span style=\"color: #999999\">       </span>การที่พนักงานออฟฟิศมักนำอาหารมานั่งกินตรงเครื่องคอมพิวเตอร์ แล้วเศษอาหารที่ตกหล่นไปบนคีย์บอร์ด ก็เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เชื้อแบคทีเรียยิ่งเติบโตได้เร็วขึ้น ส่วนบางคน ที่มีสุขนิสัยไม่ดี เช่น ไม่ล้างมือหลังเสร็จกิจในห้องน้ำ แล้วมานั่งทำงานตรงเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อทันที ก็ทำให้เชื้อโรคที่ติดมากับมือกระจายลงสู่คีย์บอร์ดคอมพิวเตอร์ได้</span>\n</p>\n<p>\n<span style=\"color: #999999\"><span style=\"color: #999999\">       </span>ด้วยเหตุนี้ จึงมีคำแนะนำให้พนักงานออฟฟิศ ต้องกระเทาะเศษอาหารหรือสิ่งสกปรกออกจากคีย์บอร์ดคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ จากนั้น จึงทำความสะอาด ด้วยการใช้ผ้านุ่มๆ ชุบแอลกอฮอล์ แล้วเช็ดไปที่คีย์บอร์ด เพื่อฆ่าเชื้อโรค</span>\n</p>\n<p>\n<span style=\"color: #999999\"><span style=\"color: #999999\">       </span>ผลการศึกษาของมหาวิทยาลัยแอริโซนาเมื่อปีที่แล้ว พบว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในสำนักงานประเทศสหรัฐส่วนใหญ่จะมีเชื้อแบคทีเรียสะสมอยู่มากกว่าถึง 400 เท่า เมื่อเทียบกับที่นั่งโถชักโครกในห้องน้ำ ส่วนบริเวณโดยรอบที่นั่งทำงานของพนักงานหญิง มักเป็นแหล่งสะสมเชื้อแบคทีเรียมากกว่าโถชักโครกห้องน้ำ ประมาณ 3 ถึง 4 เท่า</span>\n</p>\n<p>\n<span style=\"color: #999999\"></span>\n</p>\n', created = 1713059492, expire = 1713145892, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '3:ad678e66af580f36c881ea4218f26707' in /home/tgv/htdocs/includes/cache.inc on line 112.

คีย์บอร์ดคอมพิวเตอร์สกปรกกว่าห้องน้ำเสียอีก

รูปภาพของ wantida

 คีย์บอร์ดคอมพิวเตอร์สกปรกกว่าห้องน้ำเสียอีก

 

       ผลการวิจัยพบว่า คีย์บอร์ดของคอมพิวเตอร์บางเครื่อง เป็นแหล่งหมักหมมของเชื้อแบคทีเรียมากกว่าที่นั่งโถชักโครกในห้องน้ำเสียอีก โดยเป็นแหล่งสะสมของเชื้อจุลินทรีย์ ที่อาจก่อให้เกิดอาการอาหารเป็นพิษได้ เช่น เชื้ออีโคไล และสแตปฟิโลคอคคัส ออเรียส

       ผลการตรวจสอบสำนักงานหลายแห่งในกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ จากการสุ่มตรวจคีย์บอร์ดคอมพิวเตอร์ 33 เครื่อง พบว่า คีย์บอร์ดคอมพิวเตอร์ 4 เครื่องในนี้ ที่เป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ส่วนอีก 1 เครื่อง มีเชื้อจุลินทรีย์มากกว่าถึง 5 เท่า เมื่อเทียบกับที่นั่งโถชักโครกในห้องน้ำของสำนักงานแห่งนั้น ๆ

นักจุลชีววิทยาจากมหาวิทยาลัย คอลเลจ ลอนดอน ฮอสพิทั่ล ระบุว่า

       คีย์บอร์ดที่เป็นแหล่งหมักหมมของเชื้อโรค อาจทำให้ผู้ใช้งานรับเชื้อโรคเข้าไปได้ผ่านการสูดดม หรือ ใช้มือที่เพิ่งกดคีย์บอร์ด ไปจับอาหารเข้าปาก ส่งผลให้เชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายได้ง่าย คีย์บอร์ดคอมพิวเตอร์ที่สกปรก มักเป็นแหล่งสะสมของเชื้อแบคทีเรียมากเกินกำหนดถึง 150 เท่า และอาจมีเชื้อแบคทีเรียมากกว่าโถชักโครกห้องน้ำถึง 5 เท่า

       นอกจากนี้ การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ร่วมกับคนอื่น ยังเป็นแหล่งแพร่เชื้อในหมู่พนักงานออฟฟิศโดยที่พวกเขาไม่รู้ตัว เช่น ถ้ามีพนักงานบางคนป่วยเป็นไข้หวัดในที่ทำงาน หรือ เป็นโรคลำไส้อักเสบ ก็มีแนวโน้มที่จะแพร่เชื้อให้เพื่อนพนักงานผ่านการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ร่วมกัน

       การที่พนักงานออฟฟิศมักนำอาหารมานั่งกินตรงเครื่องคอมพิวเตอร์ แล้วเศษอาหารที่ตกหล่นไปบนคีย์บอร์ด ก็เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เชื้อแบคทีเรียยิ่งเติบโตได้เร็วขึ้น ส่วนบางคน ที่มีสุขนิสัยไม่ดี เช่น ไม่ล้างมือหลังเสร็จกิจในห้องน้ำ แล้วมานั่งทำงานตรงเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อทันที ก็ทำให้เชื้อโรคที่ติดมากับมือกระจายลงสู่คีย์บอร์ดคอมพิวเตอร์ได้

       ด้วยเหตุนี้ จึงมีคำแนะนำให้พนักงานออฟฟิศ ต้องกระเทาะเศษอาหารหรือสิ่งสกปรกออกจากคีย์บอร์ดคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ จากนั้น จึงทำความสะอาด ด้วยการใช้ผ้านุ่มๆ ชุบแอลกอฮอล์ แล้วเช็ดไปที่คีย์บอร์ด เพื่อฆ่าเชื้อโรค

       ผลการศึกษาของมหาวิทยาลัยแอริโซนาเมื่อปีที่แล้ว พบว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในสำนักงานประเทศสหรัฐส่วนใหญ่จะมีเชื้อแบคทีเรียสะสมอยู่มากกว่าถึง 400 เท่า เมื่อเทียบกับที่นั่งโถชักโครกในห้องน้ำ ส่วนบริเวณโดยรอบที่นั่งทำงานของพนักงานหญิง มักเป็นแหล่งสะสมเชื้อแบคทีเรียมากกว่าโถชักโครกห้องน้ำ ประมาณ 3 ถึง 4 เท่า

สร้างโดย: 
wantida

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 564 คน กำลังออนไลน์