ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครประกวดสื่อประเภทสื่อเว็บเพจ และสื่อออนไลน์ วิชาภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 1-4

รูปภาพของ ssspoonsak

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครประกวดสื่อประเภทสื่อเว็บเพจ และสื่อออนไลน์ วิชาภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 1-4
โครงการประกวดสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ (Digital Learning Contest) ครั้งที่ 2 
ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 

ภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 1 

ลำดับที่  สื่อเว็บเพจ  สื่อออนไลน์ 
  รายชื่อสมาชิก  รายชื่อสมาชิก 
 1.

หมายเลขการสมัคร 2154
โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่
เลขที่ 15 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง
จ.นนทบุรี 11110
1. นางสาวพชร รวยทรัพย์
2. เด็กหญิงอันันติา เพิ่มพูลผล
3. เด็กหญิงธนภรณ์ กลิ่นศาสตร์
4. เด็กหญิงใจเอื้อ กิเลิน
เรื่อง ภาษาไทย ป.1

 
หมายเลขการสมัคร 2016 
โรงเรียนวัดตะวันเรือง
หมู่ 11 ต.คลองสี่
อ. คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
1. นางวิไลพร บุญมาก
2. เด็กหญิงพิมพิไล บุญมาก
2.
หมายเลขการสมัคร 2749 P
โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย
เลขที่ 219  ต.วัดเกต
อ.เมือง จังหวัด เชียงใหม่  50000
1. นางวิไลวรรณ คำมาเมือง
2. ด.ญ.กัลยากร ศรีวิชัย
3. ด.ญ.รุจิรา เจิมจันทร์
4. ด.ญ.รุ้งทิวา แก้วนิล
เรื่อง สำนวนไทย ง่ายจัง
สร้างโดย: 
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร

หมายเลขการสมัคร 2078
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ต. ยานนาวา
อ. สาทร จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10120
1. นางสาวรัตนาภรณ์ ทองอยู่
2. นางสาวดวงพร แซ่ลิ้ม
URL: www.thaigoodview.com/node/42790

รูปภาพของ hong

แก้ไขแล้วคะ

หมายเลขการสมัคร 2109 
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่  1  ต. ยานนาวา
อ. สาทร  จังหวัด   กรุงเทพมหานคร   10120
2. น.ส.กัลยา วีรณรงค์กร
ยกเลิกการสมัครแบบสื่อออนไลน์กับอาจารย์ รัตนา  สถิตนานนท์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
รูปภาพของ hong

แก้ไขแล้วคะ

http://www.thaigoodview.com/node/34859

 

อาจารย์คะ ไม่แน่ใจว่าสมัครเรียบร้อยหรือยังช่วยดูให้หน่อยนะคะ

รูปภาพของ ssspoonsak

ปัญหาข้อผิดพลาดการสมัครที่พบในขณะนี้
(ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2552)

1. จำนวนสมาชิกไม่ครบจำนวนตามกติกา
2. ไม่กรอกคำนำหน้า เช่น นาย นาง นางสาว เด็กชาย เด็กหญิง ซึ่งจะมีปัญหาตอนพิมพ์วุฒิบัตร
3. ประกวดประเภทสื่อออนไลน์ ไม่สร้างเนื้อหาหน้าแรกก่อน เพื่อกรอก URL ผลงาน จึงไม่มีข้อมูล
    ในใบสมัคร ทำให้กรรมการไม่สามารถตรวจได้
4. ครูเป็นสมาชิกเกินจำนวนกลุ่มที่กำหนด คือ เว็บเพจม.ต้น+ประถม ได้ไม่เกิน 3 ทีม, เว็บเพจม.ปลายไม่เกิน 3 ทีม
    และสื่ออออนไลน์อีกไม่เกิน 3 ทีม กรุณาระวังด้วย เพราะผิดกติกา อาจทำให้โมฆะได้
5. นักเรียนเป็นสมาชิกเกินจำนวนกลุ่มที่กำหนด คือ เว็บเพจได้เพียง 1 ทีม และสื่อออนไลน์ได้อีกเพียง 1 ทีม
    กรุณาระวังด้วย เพราะผิดกติกา อาจทำให้โมฆะได้

-----------------------------------------------------------------------------------------
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน

หมายเลขการสมัคร 2770
โรงเรียนวัดหนองลำเจีย   ----   เจียก
หมู่   7   ต. บ้านแถว
อ. เสนา จังหวัด พระนครศรีอยุธยา  13110 
1. นายนิพนธ์  เทศวงศ์
2. เด็กชายธนกฤต     สร้อยสน
URL: กรุณาแจ้งด่วน ------>  http://thaigoodview.com/node/50188
ขอบคุณมากครับ
หมายเลขการสมัคร 2769
โรงเรียนวัดหนองลำเจีย     ------> โรงเรียนวัดหนองลำเจียก
หมู่   7   ต. บ้านแถว
อ. เสนา จังหวัด พระนครศรีอยุธยา  13110 
1. นายนิพนธ์  เทศวงศ์
2. เด็กหญิงเจนจิรา ขำเลิศ
3. เด็กหญิงชลธิชา สุภาอรรถ
4. เด็กหญิงปิยะมาศ ร่วมรักบุญ
เรื่อง   thai for you

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 198 คน กำลังออนไลน์