เกร็ดความรู้ทศชาติชาดก

รูปภาพของ sss28040

  ทศชาติชาดกสิบชาตินั้น หมายถึง บารมีที่พระโพธิสัตว์ได้บำเพ็ญ ๑๐ ประการในชาติต่างๆ ดังนี้

 ๑. พระเตมีย์ บำเพ็ญเนกขัมมบารมี คือ การออกบวช

 ๒. พระมหาชนก บำเพ็ญวิริยะบารมี คือ สำแดงความเพียรอันแรงกล้า

 ๓. พระสุวรรณสาม บำเพ็ญเมตตาบารมี คือ ความมีเมตตาจิตต่อทุกสรรพชีวิต

 ๔. พระเนมิราช บำเพ็ญอธษฐานบารมี คือ รักษาความประพฤติโดยชอบ

 ๕. พระมโหสถ บำเพ็ญปัญญาบารมี คือ มีปัญญาอันลำเลิศและประพฤติชอบด้วยปัญญานั้น

 ๖. พระภูริทัตต์ บำเพ็ญศิลบารมี คือ การรักษาอุโบสถศิล

 ๗. พระจันทกุมาร บำเพ็ญขันติบารมี คือ มีความอดทนเป็นที่ตั้ง

 ๘. พระนารท บำเพ็ญอุเบกขาบารมี คือ กรรมของการทำดีย่อมได้ดี ทำผิดบาปย่อมได้ชั่วเป็นผล

 ๙. พระวิธูร บำเพ็ญสัจบารมี คือ ถือความสัตย์ยอมสละชีวิตได้

๑๐. พระเวสสันดร บำเพ็ญทานบารมี คือ บริจาคทานประกอบคุณความดีโดยไม่ท้อถอย

 

  พุทธศาสนิกชนสมัยโบราณจำเป็นต้องรู้เรื่องของทศชาติชาดกนี้อย่างขึ้นใจ จึงนำอักษรย่อของแต่ละชาติมาเรียงกันให้รู้อันดับของบารมี  คือ เต ช สุ เน ม ภู จ นา วิ เว หรือ หัวใจพระเจ้าสิบชาติ นั่นเอง

สร้างโดย: 
บุณยาพร อ่อนเรือง

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 516 คน กำลังออนไลน์