พระอัจฉริยภาพทางด้านดนตรี

รูปภาพของ SugarFree

                                                                   พระอัจฉริยภาพทางด้านดนตรี

                                      

 

               

 

พระราชประวัติ

        พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  ทรงเฉลิมพระปรมาภิไธยว่า  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร  เสด็จพระราชสมภพ เมื่อวันจันทร์ ขึ้น ๑๒ ค่ำ เดือนอ้าย ปีเถาะ จุลศักราช ๑๒๘๙  รัตนโกสินทร์ศก ๑๔๖  ตรงกับวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๔๗๐  ณ โรงพยาบาลเมานท์  ออเบิร์น  เมืองเคมบริดจ์ รัฐแมสซาชูเสตต์  ประเทศสหรัฐอเมริกา  ซึ่งสมเด็จพระบรมราชชนกทรงศึกษาวิชาแพทย์อยู่ทรงเป็นพระโอรสองค์ที่สาม  ทรงมีพระเชษฐภคินี ๑ พระองค์คือ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์  และสมเด็จพระบรมเชษฐาธิราช ๑ พระองค์คือ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล  ทุกพระองค์ประสูติในต่างประเทศ  เสด็จกลับประเทศไทยเป็นครั้งแรกพร้อมสมเด็จพระบรมราชชนก และสมเด็จพระบรมราชชนนี เมื่อพระชนม์ได้ ๑ ชันษา ในเดือนธันวาคม ๒๔๗๑  ทรงสูญเสียทูลกระหม่อมพ่อตั้งแต่ พระชนม์ไม่ถึง ๒ พรรษา โดยสมเด็จพระบรมราชชนกทรงพระประชวร และเสด็จสวรรคต ในวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๔๗๒ 
            ทรงศึกษาเล่าเรียนในต่างประเทศตลอดพระชนม์ชีพ  เว้นแต่ในช่วงพระชนมพรรษา ๕  พรรษา  ได้เสด็จเข้าศึกษาในโรงเรียนมาแตร์เดอี ๑ ปี  ก่อนเสด็จไปประทับที่เมืองโลซานน์  ประเทศสวิตเซอร์แลนด์  ทรงจบการศึกษาชั้นประถมจากโรงเรียนเมียร์มองต์ เมืองโลซานน์, ชั้นมัธยมจากโรงเรียนเอกอล นูแวล เดอ ลา ซืออิส โรมองด์ เมืองแชลลี ซูร โลซานน์   ต่อมาในปี ๒๔๘๑ ทรงสำเร็จ การศึกษาจากโรงเรียนยิมนาส คลาสสิค กังโตนาล เมืองโลซานน์   ทรงได้รับประกาศนียบัตรทางอักษรศาสตร์  จากนั้น  จึงทรงเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยโลซานน์   โดยทรงเลือกแผนกวิทยาศาสตร์

     

                           

สร้างโดย: 
SugarFree

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 4 คน กำลังออนไลน์