การเพ้นท์กระเป๋าผ้า

ห้ามลบ ขอให้เจ้าของผลงานประกวด แก้ไขข้อมูลได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2551 เวลา 23.30 น.
หากเลยกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ท่านเข้ามาแก้ไขข้อมูล ถือว่าโมฆะในการพิจารณาได้รับรางวัล
ซึ่งระบบของ Thaigoodview สามารถตรวจสอบได้ว่า ผลงานแต่ละชิ้น มีการแก้ไขเวลาใดบ้าง

ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล


การเพ้นท์กระเป๋าผ้า

        

 

  1. ชื่อโครงงาน     :   กระเป๋าผ้า ลดโลกร้อน

หลักการและเหตุผล

        ในปัจจุบัน โลกของเราได้ประสบปัญหาภาวะโลกร้อน ซึ่งมีผลทำให้โลกมีอุณหภูมิสูงขึ้นทุกวัน   อีกทั้งยังส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตอื่นๆมากมายอีกด้วย

         สาเหตุสำคัญของการเกิดภาวะโลกร้อนก็คือ มนุษย์ ที่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติกันอย่างฟุ่มเฟือยและไม่คิดถึงผลที่จะตามมา  เราจึงจำเป็นต้องช่วยโลกของเรา ด้วยการประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ  โดยวิธีการลดใช้ถุงพลาสติกหันมาใช้ถุงผ้าแทน  เป็นวิธีการหนึ่งที่เราจะช่วยลดภาวะโลกร้อนได้

  1.  วัตถุประสงค์

-         เพื่อให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และพัฒนาศักยภาพในการออกแบบ

-         เพื่อให้ได้ชิ้นงานที่นำมาใช้ประโยชน์ได้จริง

-         เพื่อให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน

-         เพื่อให้เกิดความภูมิใจในผลงาน

  1. วัสดุ อุปกรณ์

1. ถุงผ้า      

   

                           

2. สีอะครีลิก  พู่กัน จานสี

                        

 

3. กระดาษคาร์บอน

  1. ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน
  2. 1.ออกแบบลายที่จะทำลงในถุงผ้า

                                                              2. ลอกแบบลงบนถุงผ้า                                                         3. ระบายสีตกแต่งให้สวยงาม                                  

 

งบประมาณ    150 บาท

  1. ผลที่ได้รับ

-         ได้ถุงผ้าที่สวยงาม

-         ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

-         ได้ความเพลิดเพลิน

                  -         ได้เกิดความภูมิใจในชิ้นงาน

  

                

  

สร้างโดย: 
อ.ฉันทนา ไชยเฉลิมวงศ์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 532 คน กำลังออนไลน์