วันพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ

วันพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ

           วันพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ได้กำหนดออกมาอย่างเป็นทางการแล้ว คือระหว่างวันที่ 14-19 พฤศจิกายน 2551

           ก่อนหน้านี้ที่จะมีการกำหนดวันดังกล่าว สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการการจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ณ ตึกสันติไมตรีหลังนอก ทำเนียบรัฐบาล

           ในที่ประชุม สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ และสมเด็จพระเทพฯ ได้พระราชทานข้อคิดและมีรับสั่งว่า การกำหนดวันพระราชพิธีให้เลือกวันจากปฏิทิน โดยสมเด็จพระเทพฯทรงมีพระดำริให้พิธีกฐินออกพรรษา และประเพณีลอยกระทงของประชาชน ซึ่งตรงกับวันที่ 12 พฤศจิกายน 2551 ผ่านไปเสียก่อน

           ที่ประชุมจึงลงมติเลือกวันพระราชพิธีฯ ระหว่างวันที่ 14-19 พฤศจิกายน 2551

           กำหนดวันพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ มีหมายกำหนดการพระราชพิธี ดังนี้

  • วันศุกร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2551 เวลา 17.30 น. บำเพ็ญพระราชกุศลออกพระเมรุ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท
  • วันเสาร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2551 เวลา 07.00 น. เชิญพระโกศออกพระเมรุ จากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปยังท้องสนามหลวง, เวลา 16.30 น. พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์, เวลา 22.00 น. พระราชทานเพลิงพระศพฯ พิธีจริง (ในการนี้จะเป็นครั้งแรกที่โปรดให้ใช้เตาเผาไฟฟ้า)
  • วันอาทิตย์ที่ 16 พฤศจิกายน 2551 เวลา 08.00 น. เป็นการเก็บพระอัฐิ และเชิญพระโกศพระอัฐิไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท และเชิญพระผอบพระสรีรางคาร ไปยังพระศรีรัตนเจดีย์ ในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว)
  • วันจันทร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2551 เวลา 16.30 น. พระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลพระอัฐิ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท
  • วันอังคารที่ 18 พฤศจิกายน 2551 เวลา 10.30 น. เป็นการบำเพ็ญพระราชกุศลเลี้ยงพระ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท และเชิญพระโกศอัฐิ ขึ้นประดิษฐาน ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท
  • วันพุธที่ 19 พฤศจิกายน 2551 บรรจุพระสรีรางคาร ณ อนุสรณ์สถานรังษีวัฒนา สุสานหลวง วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

          โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จะเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์

          รัฐบาลจะได้ทำหนังสือเชิญบุคคลสำคัญของประเทศจำนวน 3,000 คน เข้าเฝ้าฯ เพื่อร่วมในพระราชพิธี อาทิ สมาชิกราชสกุล, คณะองคมนตรี, นายกรัฐมนตรี, อดีตนายกรัฐมนตรี, คณะรัฐมนตรี, ประธานคณะกรรมการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ, คณะทูตานุทูต, สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร, สมาชิกวุฒิสภา, ปลัดกระทรวง, ผู้บัญชาการทหารทุกเหล่าทัพ, ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ, ข้าราชการฝ่ายตุลาการ, ข้าราชการสังกัดหน่วยงานอิสระ, ข้าราชการทหารตำรวจ, ข้าราชการในพระองค์, ข้าราชการพลเรือน, หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ตลอดจนภาคเอกชนและคู่สมรส

          ส่วนประชาชนที่ต้องการร่วมถวายความอาลัย ทางกรุงเทพมหานคร (กทม.) ได้จัดพิธีให้ประชาชนเข้าถวายดอกไม้จันทน์ ณ ซุ้มรอบท้องสนามหลวงจำนวน 8 ซุ้ม ได้แก่ ท้องสนามหลวงด้านทิศเหนือ (ด้านโรงละครแห่งชาติ) บริเวณหน้าศาลหลักเมือง บริเวณฝั่งตรงข้ามพระแม่ธรณีบีบมวยผม และบริเวณถนนราชดำเนิน

          นอกจากนี้ยังได้จัดให้มีการถวายดอกไม้จันทน์ได้ตามวัดต่างๆ ในเขต กทม. โดยสำนักงานเขตเป็นผู้พิจารณาหาวัดที่เหมาะสมในพื้นที่แต่ละเขต รวมทั้งวัดต่างๆ ของทุกจังหวัดและทุกอำเภอที่จังหวัดเป็นผู้ดำเนินการ

          สำหรับดอกไม้จันทน์ รัฐบาลได้จัดเตรียมไว้ให้ส่วนหนึ่ง และขอเรียนเชิญผู้มีจิตกุศลร่วมบริจาคดอกไม้จันทน์อีกส่วนหนึ่งด้วย

          บริเวณใกล้เคียงท้องสนามหลวง จะจัดตั้งหน่วยบริการประชาชนเพื่อให้บริการด้านอาหารและเครื่องดื่มตลอดเวลาของการจัดพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ รวมทั้งติดตั้งโทรทัศน์ตามจุดต่างๆ เพื่อให้ประชาชนได้ชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีฯ

          สำหรับริ้วขบวนพระอิสริยยศในงานทั้ง 6 ริ้วขบวนนั้น ได้กำหนดการฝึกซ้อมริ้วขบวนจำนวน 5 ครั้ง เป็นการฝึกซ้อมย่อย 4 ครั้ง และฝึกซ้อมใหญ่ 1 ครั้ง โดยการซ้อมใหญ่เสมือนจริงทุกประการนั้น (แต่งกายเหมือนวันจริงทุกประการ) จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 2 พฤศจิกายน 2551

          ส่วนการจัดแสดงมหรสพสมโภชงานออกพระเมรุ ตามโบราณราชประเพณีถือว่า เมื่อออกพระเมรุแล้ว จะต้องมีการจัดแสดงมหรสพสมโภช สำหรับการจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ครั้งนี้ กรมศิลปากรได้จัดแสดงมหรสพสมโภชไว้รวม 3 เวที ที่บริเวณท้องสนามหลวงด้านทิศเหนือ (ด้านโรงละครแห่งชาติ) โดยมีการแสดงต่างๆ ดังนี้

          เวทีกลาง เป็นการแสดงหนังใหญ่และโขนเรื่องรามเกียรติ์ เวทีด้านขวา-ฝั่งตรงข้ามศาลฎีกา เป็นการแสดงหุ่นกระบอกเรื่อง "พระอภัยมณี" หุ่นละครเล็กเรื่อง "กำเนิดพระคเณศร์" ของคณะโจหลุยส์ และละครนอกเรื่อง "สุวรรณหงส์" เวทีด้านซ้าย-ฝั่งตรงข้ามมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีการแสดงวงดุริยางค์เยาวชน T.Y.O. (Thailand Youth Symphony Orchestra) ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, การแสดงวงดุริยางค์สากลของกรมศิลปากร, การแสดงวงดุริยางค์ผสมพลเรือน ตำรวจ และทหาร

           การจัดแสดงมหรสพสมโภชจะเริ่มการแสดงตั้งแต่เวลา 19.00 น. วันที่ 15 พฤศจิกายน 2551 และเมื่อถึงเวลา 21.30 น. โดยประมาณจะพักการแสดงเพื่อเข้าสู่พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ

           ต่อจากนั้นเวลา 23.00 น. โดยประมาณ จะเริ่มการแสดงมหรสพสมโภชต่อไปจนถึงวันรุ่งขึ้นของวันที่ 16 พฤศจิกายน 2551 ซึ่งจะเสร็จสิ้นการแสดงในเวลา 03.00 น. โดยประมาณ

           หลังงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพฯ จะมีนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ระหว่างวันที่ 18-25 พฤศจิกายน 2551

           งานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ จะเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญในหน้าประวัติศาสตร์ชาติไทย และจะเป็นจุดหลอมดวงใจของเหล่าพสกนิกรชาวไทย

                    ร่วมส่งเสด็จสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ...เป็นครั้งสุดท้าย...

โดย ทีมข่าวเฉพาะกิจ "มติชน"
วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2551 ปีที่ 31 ฉบับที่ 11174 มติชนรายวัน

สร้างโดย: 
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล

ดีครับ หน้าสนใจมาก

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 0 คน กำลังออนไลน์