แบบฝึกหัด ป. 3

รูปภาพของ pa222

โรงเรียนเซนต์ไมเกิ้ล

กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

วิชาเกษตร                       เรื่องเครื่องมือเกษตร                     จำนวน  5  ข้อ 


 แบบฝึกหัด

คำชี้แจง  :  จงกาเครื่องหมาย  x  ทับตัวอักษรหน้าคำตอบที่ถูกที่สุด

 1.  ข้อใดเป็นเครื่องมือเกษตรที่ใช้กับงานพืช

      ก  จอบ               ข  พลั่ว                 ค  เสียม              ง  ถังน้ำ

 2.  ข้อใดควรระมัดระวังให้มากที่สุด  เพื่อป้องกันการเกิดอันตรายกับพืช 

      ก  การพรวนดิน              ข  การย่อยดิน               ค  การตักดิน                ง  การขุดหลุม

 3.  ข้อใดเป็นเครื่องมือเกษตรที่ใช้ในการย้ายต้นกล้า

     ก  ส้อมพรวน                  ข  ช้อนปลูก                 ค  เสียม                 ง  จอบ

 4.  เครื่องมือในข้อใดต้องทาน้ำมันเพื่อป้องกันสนิม

     ก  ปุ้งกี๋                ข  ถังน้ำ                  ค  บัวรดน้ำ                   ง  กรรไกรตัดกิ่ง

 5.  ข้อใดเป็นเครื่องมือเกษตรที่มีลักษณะการใช้งานคล้ายคลึงกันที่สุด

     ก  ส้อมพรวน - คราด               ข  คราด - จอบ               ค  เสียม - ช้อนปลูก                ง  ปุ้งกี๋ - พลั่ว

     เฉลยแบบฝึกหัด  หน้า  2  ?


     เฉลยแบบฝึกหัด

     1.  ง

                                               2.  ก                                          

     3.  ข

     4.  ง

                                                                              5.  ค

 


 

 

 

 

 

 

สร้างโดย: 
นางสาวอำภา บุญเจริญ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 517 คน กำลังออนไลน์