แถบเครื่องมือในโปรแกรม MS Powerpoint 2003

รูปภาพของ kritsana

ห้ามลบ ขอให้เจ้าของผลงานประกวด แก้ไขข้อมูลได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2551 เวลา 23.30 น.
หากเลยกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ท่านเข้ามาแก้ไขข้อมูล ถือว่าโมฆะในการพิจารณาได้รับรางวัล
ซึ่งระบบของ Thaigoodview สามารถตรวจสอบได้ว่า ผลงานแต่ละชิ้น มีการแก้ไขเวลาใดบ้าง

ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล


แถบเครื่องมือในโปรแกรม MS Powerpoint 2003

      แถบเครื่องมือพื้นฐานส่วนใหญ่ของ PowerPoint นั้นจะเหมือนกับโปรแกรมอื่นๆ ในชุด office 2003  แถบเครื่องมือจะเป็นที่อยู่ของปุ่มคำสั่งที่ใช้งานได้เหมือนกับในเมนูคำสั่ง  แต่เพื่อให้สะดวกในการเรียกใช้  จึงนิยมนำแถบเครื่องมือมาประไว้เพื่อให้มองเห็นและใช้งานได้สะดวกขึ้น ซึ่งจะอธิบายเพื่อให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น  ดังต่อ

  • แถบเครื่องมือ Standard (มาตรฐาน)
             เพื่อให้นักเรียนเข้าใจมากยิ่งขึ้น ขอแนะนำแถบเครื่องมือ Standard (มาตรฐาน)  ประกอบด้วยปุ่มคำสั่งที่ใช้ค่อนข้างบ่อย  (รายละเอียดดังรูปต่อไปนี้)

                          

                          

                          
 

  •  แถบเครื่องมือ Formatting  (รูปแบบตัวอักษร)  
             แถบเครื่องมือ จัดรูปแบบ (Formatting)  ประกอบด้วยปุ่มที่เกี่ยวข้องกับการจัดรูปแบบให้กับตัวอักษรหรือย่อหน้าโดยมีรายละเอียดดังรูปต่อไปนี้

                        
                         

  • แถบเครื่องมือ Drawing Toolbars (แถบเครื่องมือรูปวาด)
             เป็นเครื่องมือที่สำคัญที่ช่วย     ในการวาดรูป ซึ่งปกติจะแสดงอยู่แล้วที่ด้านล่างของโปรแกรม  แต่ถ้าหากไม่มี ให้สั่งแสดงแถบเครื่องมือนี้เองด้วยคำสั่ง View --> Toolbars  และคลิกเครื่องหมายถูกหน้า Drawing  และต่อไปนี้เรามาทำความเข้าใจกับแถบเครื่องมือ Drawing Toolbar

                        

  • แถบเครื่องมือ Drawing Toolbars (ต่อ)

                        


สร้างโดย: 
กฤษณะ ชนประเสริฐ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 1 คน กำลังออนไลน์