ประเภทเครื่องมือเกษตร

รูปภาพของ wan99

 

ประเภทของเครื่องมือเกษตร
Embarassedเครื่องมือที่ใช้แรงงานคน เช่น จอบ บุ้งกี๋ เลื่อย ช้อนปลูก คราด
Cool  เครื่องมือที่ใช้แรงงานสัตว์ เช่น ไถ คราด 
Money mouth เครื่องมือที่ใช้แรงจากเครื่องยนต์ เช่น  รถไถ  รถแทรกเตอร์ รถตัดหญ้า
             Sealed เครื่องมือที่ใช้แรงจากธรรมชาติ เช่น กังหัน ระหัดวิดน้ำ
   Tongue out เครื่องมือที่ใช้แรงจากพลังงานไฟฟ้า เช่น  เครื่องนวด เครื่องสีข้าว

 

เครื่องมือที่ใช้กับงานดิน
              Yell จอบถาก ใช้สำหรับถากหรือดายหญ้า       Wink จอบขุด  ใช้สำหรับย่อยดินหรือขุดดิน
       Surprised จอบสองเขาขุด  ใช้ขุดดินที่เหนียว และแข็ง  Innocent  พลั่วตัก  ใช้ตักดินทราย หรือปุ๋ย
Wink พลั่วผสม ใช้ในการผสมดินและปุ๋ย                    Kiss  คราด  ใช้สำหรับเกลี่ยดินให้เรีย
   Undecided เสียม  ใช้สำหรับขุดหลุมปลูกพืช พรวนดิน               Foot in mouth  ช้อนปลูก ใช้สำหรับปลูกพืชในกระถาง
              Cry ส้อมพรวน ใช้สำหรับพรวนดิน หลังจากปลูกพืชแล้ว

 

http://images.google.com/

เครื่องมือที่ใช้ปฏิบัติในการบำรุงรักษาพืช
Tongue out มีดดายหญ้า ใช้ดายหญ้าหรือตัดกิ่งไม้เล็ก ๆ
                         Money mouthกรรไกรตัดกิ่ง  ใช้ตัดกิ่งไม้ที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 1 นิ้ว
     Kiss บัวรดน้ำ  ใช้รดน้ำพืชในแปลงเล็ก ๆ
Embarassed บุ้งกี๋ ใช้สำหรับขนดิน ทราย ปุ๋ย
   Foot in mouth เลื่อยตัดกิ่ง  ใช้ตัดกิ่งไม้ขนาดใหญ่
                      Tongue out กรรไกรตัดหญ้า ใช้ตัดแต่งทรงพุ่มไม้พื่อให้ได้รูปทรงที่สวยงาม

 

 

 

 

http://images.google.com/

 

 

 

 

 

 

ประเภทของเครื่องมือเกษตร
Embarassedเครื่องมือที่ใช้แรงงานคน เช่น จอบ บุ้งกี๋ เลื่อย ช้อนปลูก คราด
Cool  เครื่องมือที่ใช้แรงงานสัตว์ เช่น ไถ คราด 
Money mouth เครื่องมือที่ใช้แรงจากเครื่องยนต์ เช่น  รถไถ  รถแทรกเตอร์ รถตัดหญ้า
             Sealed เครื่องมือที่ใช้แรงจากธรรมชาติ เช่น กังหัน ระหัดวิดน้ำ
   Tongue out เครื่องมือที่ใช้แรงจากพลังงานไฟฟ้า เช่น  เครื่องนวด เครื่องสีข้าว

 

เครื่องมือที่ใช้กับงานดิน
              Yell จอบถาก ใช้สำหรับถากหรือดายหญ้า       Wink จอบขุด  ใช้สำหรับย่อยดินหรือขุดดิน
       Surprised จอบสองเขาขุด  ใช้ขุดดินที่เหนียว และแข็ง  Innocent  พลั่วตัก  ใช้ตักดินทราย หรือปุ๋ย
Wink พลั่วผสม ใช้ในการผสมดินและปุ๋ย                    Kiss  คราด  ใช้สำหรับเกลี่ยดินให้เรีย
   Undecided เสียม  ใช้สำหรับขุดหลุมปลูกพืช พรวนดิน               Foot in mouth  ช้อนปลูก ใช้สำหรับปลูกพืชในกระถาง
              Cry ส้อมพรวน ใช้สำหรับพรวนดิน หลังจากปลูกพืชแล้ว

 

http://images.google.com/

เครื่องมือที่ใช้ปฏิบัติในการบำรุงรักษาพืช
Tongue out มีดดายหญ้า ใช้ดายหญ้าหรือตัดกิ่งไม้เล็ก ๆ
                         Money mouthกรรไกรตัดกิ่ง  ใช้ตัดกิ่งไม้ที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 1 นิ้ว
     Kiss บัวรดน้ำ  ใช้รดน้ำพืชในแปลงเล็ก ๆ
Embarassed บุ้งกี๋ ใช้สำหรับขนดิน ทราย ปุ๋ย
   Foot in mouth เลื่อยตัดกิ่ง  ใช้ตัดกิ่งไม้ขนาดใหญ่
                      Tongue out กรรไกรตัดหญ้า ใช้ตัดแต่งทรงพุ่มไม้พื่อให้ได้รูปทรงที่สวยงาม

 

 

 

 

http://images.google.com/

 

 

สร้างโดย: 
นางสาวจารุวรรณ รุ่งสว่าง

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 374 คน กำลังออนไลน์