• user warning: Table 'cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '3:6d02ae6d8cb2c293d1c431053cc2cfe9' in /home/tgv/htdocs/includes/cache.inc on line 27.
  • user warning: Table 'cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<!--paging_filter--><p>\n<img border=\"0\" width=\"1\" src=\"/\" height=\"1\" /><img border=\"0\" width=\"1\" src=\"/\" height=\"1\" /><img border=\"0\" width=\"1\" src=\"/\" height=\"1\" /><img border=\"0\" width=\"1\" src=\"/\" height=\"1\" /><img border=\"0\" width=\"1\" src=\"/\" height=\"1\" /><img border=\"0\" width=\"1\" src=\"/\" height=\"1\" /><img border=\"0\" width=\"1\" src=\"/\" height=\"1\" />    <span style=\"font-size: medium\"><span style=\"font-size: medium\"><strong>บ้านบุ</strong>เป็นชุมชนที่ตั้งอยู่บริเวณริมคลองบางกอกน้อย หลังสถานีรถไฟธนบุรี มีพื้นที่ยาวขนานไปกับคลองบางกอกน้อยจนไปถึงวัดสุวรรณาราม หรือวัดทอง มีประชาชนตั้งบ้านเรือนอยู่ประมาณ 100 กว่าหลังคาเรือน ตามประวัติ บ้านบุเป็นชุมชนที่มีมาตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรี และบรรพบุรุษของชาวบ้านบุได้อพยพมาจากกรุงศรีอยุธยาเมื่อคราวเสียกรุงครั้งที่ 2  ดังนั้นชุมชนบ้านบุจึงเป็นชุมชนเก่าแก่ชุมชนหนึ่งของกรุงเทพมหานคร อาชีพของคนในชุมชนนั้นก็คือการทำเครื่องทองลงหินหรือเครื่องสำริด ซึ่งเป็นอาชีพที่บรรพบุรุษทำมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาดังนั้นชื่อของชุมชนจึงสามารถบอกได้ถึงอาชีพของคนในชุมชน</span> <img border=\"0\" width=\"1\" src=\"/\" height=\"1\" /></span>\n</p>\n<div style=\"text-align: center\">\n<img border=\"0\" width=\"320\" src=\"/files/u1801/1179829438_0.jpg\" height=\"240\" />\n</div>\n', created = 1718594300, expire = 1718680700, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '3:6d02ae6d8cb2c293d1c431053cc2cfe9' in /home/tgv/htdocs/includes/cache.inc on line 112.

แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาไทย เรื่อง การทำขันลงหินบ้านบุ

รูปภาพของ silavacharee

    บ้านบุเป็นชุมชนที่ตั้งอยู่บริเวณริมคลองบางกอกน้อย หลังสถานีรถไฟธนบุรี มีพื้นที่ยาวขนานไปกับคลองบางกอกน้อยจนไปถึงวัดสุวรรณาราม หรือวัดทอง มีประชาชนตั้งบ้านเรือนอยู่ประมาณ 100 กว่าหลังคาเรือน ตามประวัติ บ้านบุเป็นชุมชนที่มีมาตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรี และบรรพบุรุษของชาวบ้านบุได้อพยพมาจากกรุงศรีอยุธยาเมื่อคราวเสียกรุงครั้งที่ 2  ดังนั้นชุมชนบ้านบุจึงเป็นชุมชนเก่าแก่ชุมชนหนึ่งของกรุงเทพมหานคร อาชีพของคนในชุมชนนั้นก็คือการทำเครื่องทองลงหินหรือเครื่องสำริด ซึ่งเป็นอาชีพที่บรรพบุรุษทำมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาดังนั้นชื่อของชุมชนจึงสามารถบอกได้ถึงอาชีพของคนในชุมชน

สร้างโดย: 
วัชรี กมลเสรีรัตน์

เป็นภูมิปัญญาไทยที่ควรค่าสำหรับการศึกษาและการอนุรักษ์ให้สืบทอดไปยังคนรุ่นหลัง ดิฉันสนใจและต้องการศึกษาเป็นอย่างมาก

รูปภาพของ silavacharee

ขอบพระคุณค่ะ ที่สนใจ ยินดีที่มีผู้สนใจในเรื่องนี้ เพราะตอนนี้หาผู้สืบทอดและสนใจน้อยมาก ถ้าอยากจะศึกษาไปที่บ้านคุณเจียม  แสงสัจจา ที่บ้านบุได้เลยนะคะ ไปง่าย เพราะอยู่ใกล้กับเขตบางกอกน้อย ไปได้สะดวกมากค่ะ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 641 คน กำลังออนไลน์