การประมาณค่า

รูปภาพของ bentananya

ห้ามลบ ขอให้เจ้าของผลงานประกวด แก้ไขข้อมูลได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2551 เวลา 23.30 น.
หากเลยกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ท่านเข้ามาแก้ไขข้อมูล ถือว่าโมฆะในการพิจารณาได้รับรางวัล
ซึ่งระบบของ Thaigoodview สามารถตรวจสอบได้ว่า ผลงานแต่ละชิ้น มีการแก้ไขเวลาใดบ้าง

ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล


                                                                       การปัดเศษ

1.   การปัดเศษเมื่อปริมาณเป็นจำนวนเต็ม


หลักการปัดเศษให้เป็นจำนวนเต็มสิบที่ใกล้เคียงที่สุด  ทำได้โดยพิจารณาเลขโดดในหลักหน่วย  ถ้าต่ำกว่า 5 ตัดทิ้ง 

ตั้งแต่ 5 ขึ้นไปปัดขึ้น  เช่น


63  ปัดเป็น    60


68  ปัดเป็น    70

ถ้าต้องการปัดให้เป็นจำนวนเต็มร้อย  เต็มพัน  เต็มหมื่น  เต็มแสน  ฯลฯ  ให้ดูตัวเลขในหลักถัดไป  ถ้าต่ำกว่า  5  ให้   

ปัดลง  ถ้าเท่ากับ  5  หรือมากกว่าให้ปัดขึ้น


ตัวอย่าง    จงหาจำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดของ  3,361,573  ตามข้อกำหนดแต่ละข้อ


1)    จำนวนเต็มร้อยที่ใกล้เคียงที่สุด คือ  3,361,600


2)    จำนวนเต็มพันที่ใกล้เคียงที่สุด  คือ  3,362,000


3)    จำนวนเต็มหมื่นที่ใกล้เคียงที่สุด คือ 3,360,000


4)    จำนวนเต็มแสนที่ใกล้เคียงที่สุด คือ 3,400,000

สร้างโดย: 
ธนัญญา ไวเจริญ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 282 คน กำลังออนไลน์