แนะนำการใช้โปรแกรม Swish

รูปภาพของ kung191

              ปัจจุบันโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้เป็นเครื่องมือสร้างสื่อมัลติมีเดียด้วยระบบคอมพิวเตอร์ได้พัฒนาขึ้นเป็นอันมาก   โดยเฉพาะ Macromedia Flash  ซึ่งนับเป็นพัฒนาการครั้งสำคัญของมัลติมีเดียที่สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้    โดยในโปรแกรมนี้มีความสามารถในการสร้างภาพเคลื่อนไหว  และคล้ายโปรแกรมภาษาในตัว เรียกว่า Action Script มีความสามารถกว้างขวาง แทบกล่าวได้ว่าไม่มีอะไรที่ Flash จะทำไม่ได้  (ยกเว้นเป็นฐานข้อมูลในตัวเอง)  สามารถ  Publish ออกใช้งานได้หลายรูปแบบทั้ง  swf ,exe และอื่นๆ อีกมากมาย   อย่างไรก็ตามการใช้งานโปรแกรมค่อนข้างยุ่งยากสำหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์ระดับมือใหม่    ทำให้มีผู้สร้างโปรแกรมที่ใช้งานง่ายกว่า  เช่นโปรแกรม Swish ที่ผลผลิตของงานเป็นไฟล์ที่มีส่วนขยายเป็น swf เช่นเดียวกับ โปรแกรม Flash  ที่ให้เราสามารถสร้าง   Presentation  อย่างสวยงามได้อย่างรวดเร็ว  โดยไม่ต้องใช้พื้นฐานความรู้มากนัก 

                โปรแกรม swish  มีเครื่องมือทั้งในรูปหลายรูปแบบ เช่น

-          menu bar ซึ่งเป็นเครื่องมือที่อยู่ในรูปแบบรายการข้อความ ซึ่งเมื่อคลิกเม้าส์ที่ menu bar  จะมีเมนูย่อย (sub menu)  ซึ่งโดยปกติจะเป็นคำสั่งที่ใช้ในการสร้างงาน  
แต่อาจมีบางเมนูซึ่งอาจมีเมนูย่อยต่อไปอีกชั้นหนึ่งก็ได้  ในกรณีนี้เมนูย่อยสุดท้ายจะเป็นคำสั่งที่ใช้ในการสร้างงาน     

-          toolbar  ซึ่งเป็นเครื่องมือที่อยู่ในรูปของปุ่มซึ่งมีภาพสัญลักษณ์ของปุ่ม  ให้เราใช้อย่างหลากหลาย   มี Toolbox ซึ่งเป็นเครื่องมือกลุ่มหนึ่งซึ่งมีเครื่องมือที่ใช้วาด
หรือสร้าง Objects ต่างๆ  เช่น  เส้น  สี่เหลี่ยม  วงกลม  หรือกำหนดเส้นทางเคลื่อนที่ของวัตถุในโปรแกรม    

-          Panel เป็นกลุ่มของเครื่องมือคล้าย toolbar แต่มักแยกหน้าต่างออกมาต่างหาก  สามารถเคลื่อนย้าย หรือรวมกลุ่มของ Panel เข้าด้วยกัน    ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญที่ใช้
สร้างงานด้วยเช่นเดียวกัน

 ดังแสดงในภาพที่ 1

 

 

สร้างโดย: 
อจก.ครูกฤตนันท์ แก้วใส

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 1 คน กำลังออนไลน์