วัตถุประสงค์ของการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจ

รูปภาพของ rungthip

 ในการประกอบธุรกิจทุกประเภทย่อมมีแรงจูงใจที่จะกระตุ้นให้ผู้บริหารกล้าเสี่ยงในการลงทุนประกอบธุรกิจต่าง ๆ เช่น การผลิต การจำหน่ายสินค้าหรือบริการ ผู้ประกอบธุรกิจย่อมมีวัตถุประสงค์สำคัญในการประกอบการ ดังต่อไปนี้
 1.ให้ได้รับผลกำไรมากที่สุด
 2. เพื่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้าของกิจการ
 3. เพื่อความมั่นคงของกิจการ
 4. เพื่อผลิตสินค้าหรือบริการสนองความต้องการของสังคมส่วนรวม
 5. เพื่อความภูมิใจของผู้ประกอบการและวงศ์ตระกูล เมื่อดำเนินธุรกิจประสบความสำเร็จ

สร้างโดย: 
คุณครูรุ่งทิพย์ วัฒนา

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 1 คน กำลังออนไลน์