การคำนวณสูตรด้วยโปรแกรม Microsoft Excel

 การคำนวณสูตรด้วยโปรแกรม Microsoft Excel

โปรแกรม Microsoft Excel มีความสะดวกในการคำนวณทางคณิตศาสตร์ โดยเฉพาะการคำนวณ บวก ลบ คูณ หาร จัดว่าเป็นพื้นฐานของการคำนวณอย่างยิ่ง การคำนวณผลลัพธ์ที่มีจำนวนหลายเซลล์นั้น โปรแกรม Microsoft Excel สามารถคำนวณได้ด้วยสูตร ซึ่งมีความถูกต้องและชัดเจน

1. การคำนวณตามหลักพื้นฐานทางคณิตศาสตร์
 1.1 การใช้เครื่องหมายคณิตศาสตร์ในโปรแกรม Microsoft Excel

 +  แทน  การคำนวณหาผลบวก
 -   แทน  การคำนวณหาผลลบ
 *  แทน  การคำนวณหาผลคูณ
 /  แทน  การคำนวณหาผลหาร
 =   แทน  การคำนวณหาผลลัพธ์

 1.2 กฎเกณฑ์การคำนวณ
           - ทุกครั้งที่ต้องการคำนวณจะต้องพิมพ์เครื่องเท่ากับ (=) ก่อนทุกครั้ง
           - เมื่อกำหนดสูตรการคำนวณเรียบร้อยแล้วให้กดแป้น Enter

          ตัวอย่าง เช่น คำนวณหาผลลัพธ์ที่เซลล์ A4 หาผลบวก A2+B3=A2+B3          
                 หมายถึง  พิมพ์เท่ากับที่เซลล์ A4 แล้วให้คลิกที่เซลล์ A2 พิมพ์เครื่องหมายบวก แล้วคลิกที่เซลล์ B3 กดแป้น Enterกรณีคำนวณจำนวนมากกว่า 2 เซลล์ สามารถทำได้เช่นกัน
                 เช่น =A2+B3+C4+D5 หมายถึง การคำนวณหาผลบวกเซลล์ A2 , B3 , C4 , D5
 
 1.3 สูตรพื้นฐานการทำงาน

 sum  การคำนวณหาค่าผลรวม

 average 

 การคำนวณหาค่าเฉลี่ย

 max  

 การหาค่าสูงสุด

  min 

 การหาค่าต่ำสุด

1.4 รูปแบบการใช้สูตรในการคำนวณ
          =สูตร(เซลล์ต้นทาง:เซลล์ปลายทาง)
            เช่น =sum(B2:B5)
            ตัวอย่างแบบฝึก

  

    

1.5 รูปแบบการใช้ฟังก์ชั่นในการคำนวณ
      1.5.1 การใช้ IF

=IF(อ้างอิงเซลล์/เครื่องหมายอ้างอิง/ขอบเขตที่1,ผลลัพธ์”, IF(อ้างอิงเซลล์/เครื่องหมายอ้างอิง/ขอบเขตที่2,ผลลัพธ์”, IF(อ้างอิงเซลล์/เครื่องหมายอ้างอิง/ขอบเขตที่3,ผลลัพธ์”,....., IF(อ้างอิงเซลล์/เครื่องหมายอ้างอิง/ขอบเขตที่n,ผลลัพธ์”, “ผลลัพธ์ที่ไม่อยู่ในขอบเขต)))...)n กดแป้น Enter

หมายเหตุ         n แทน ขอบเขตสุดท้ายที่ต้องการค้นหา

                เช่น =IF(G5>=80,"4",IF(G5>=75,"3.5",IF(G5>=70,"3",IF(G5>=65,"2.5",IF(G5>=60,"2",IF(G5>=55,"1.5",IF(G5>=50,"1","0")))))))        

 

         1.5.2 การใช้ COUNTIF 

รูปแบบ COUNIF=COUNIF(อ้างอิงเซลล์ต้นทาง:อ้างอิงเซลล์ต้นปลายทาง,ผลลัพธ์ที่ต้องการหา”)

       ตัวอย่างการคำนวณ =COUNTIF(F2:F6,"A")
 
             ตัวอย่างแบบฝึก

 
        รวม               :        ให้ใช้สูตร SUM                              
 ผลการเรียน (1) :        ให้ใช้สูตร  IF โดยใช้ อ้างอิง(1)
 ผลการเรียน (2) :        ให้ใช้สูตร  IF โดยใช้ อ้างอิง(2)
 สำหรับการคำนวณหา COUNTIF  
  อ้างอิง (3)       :        ให้อ้างอิงผลการเรียน 1
 อ้างอิง (4)       :        ให้อ้างอิงผลการเรียน 2
 

การเลื่อนต่างหน้าจอภาพ

  1) การตรึงแนว เพื่อใช้ในมุมมองหน้าต่อไป

  1.1) คลิกเมนู หน้าต่าง เลือก  ตรึงแนว

  1.2) ให้ทดสอบเลื่อนหน้าต่างจอภาพขึ้น

  1.3) จะพบว่า หน้าต่างจอภาพ จะเลื่อนเฉพาะข้อมูล แต่หัวเรื่องยังคงอยู่กับที่

  2) การสร้างหัวแถวพิมพ์ซ้ำ เพื่อใช้สร้างหัวตารางหน้าต่อไป
  2.1) คลิกเมนู แฟ้ม (File) เลือก ตั้งค่าหน้ากระดาษ (page setUp)
  2.2) เลือกเมนู แผ่นงาน

 2.3) เลือกกลุ่ม ชื่อเรื่องที่พิมพ์ เลือก แถวที่จะพิมพ์ซ้ำด้านบน

 2.4) กำหนดขอบเขตแถวที่จะพิมพ์ซ้ำในหน้าต่อๆไป

 2.5) ตอบ ตกลง (OK.)

 

 

  มีประโยชน์สำหรับการพิมพ์ต่อเนื่อง
โดยที่ไม่ต้องพิมพ์หัวเรื่อง / หัวตารางใหม่

 

สร้างโดย: 
นายวิฑูรย์ ทวีสุข

ยากจริง ๆ เลยครับ แต่ก็พออ่านเข้าใจ. อันนี้ผมนำไปใช้กับตัวปัจจุบันได้หรือเปล่า ?

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 289 คน กำลังออนไลน์