ส่วนประกอบของโปรแกรม Movie Maker

 

 

ส่วนประกอบหลักของโปรแกรม Windows Movie Maker

1. Movie Task เป็นรายการกลุ่มคาสั่งลำดับขั้นตอนต่างๆ
2. Content เป็นส่วนที่แสดงคลิปใน Collection หรือ Video Effects หรือ Video Transitions หรือ Title and Credits
3. Preview เป็นส่วนที่แสดงตัวอย่างวีดีโอ เสียงหรือภาพ
4. ปุ่มเล่นวีดีโอ เป็นปุ่มที่ใช้ควบคุมการแสดงตัวอย่างวีดีโอ หรือภาพ
5. Timeline เป็นส่วนที่ใช้ประกอบและเรียบเรียงเรื่องราวของภาพวีดีโอและเสียง 

จะเข้าสู่หน้าโปรแกรมดังนี้

ส่วนประกอบหลักหน้าจอโปรแกรม

1.  Title Bar หรือแถบชื่อเรื่อง

บอกชื่อไฟล์ถ้าไม่ตั้งชื่อก็จะชื่อ Untitled และบอกชื่อโปรแกรม Windows Movie Maker

2.  Menu Bar หรือแถบคำสั่ง

การเลือกใช้คำสั่งที่แบ่งไว้เป็นหมวดหมู่

3.  Tools Bar หรือแถบเครื่องมือ

เป็นปุ่มคำสั่งมาตรฐานที่ใช้งานบ่อย

4.  Control Button หรือปุ่มควบคุม

ควบคุมโปรแกรม สำหรับย่อหน้าต่าง ลด/ขยายขนาดหน้าต่าง ปิดโดปรแกรม

สร้างโดย: 
เด็กหญิงปิยธิดา เสาวคนธ์ และคุณครูพิสมัย ศุภพงษ์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 257 คน กำลังออนไลน์