0604 วิวัฒนาการของอินเทอร์เน็ต

วิวัฒนาการของอินเตอร์เน็ต

http://www.thaigoodview.com/library/teachershow/lopburi/pornthip_t/computer/pic/a40.jpg

 

ที่มารูปภาพ : http://www.thaigoodview.com/library/teachershow/lopburi/pornthip_t/computer/pic/a40.jpg

 

          จากวิวัฒนาการของระบบสื่อสารในปัจจุบัน จากระบบ Analog สู่ระบบ Digital จากระบบสื่อสารผ่านสาย สู่ระบบไร้สาย จากการใช้ Telex และ Fax ในการสื่อข้อมูล สู่ระบบ Internet การใช้งานระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศก็ได้พัฒนารูปแบบการทำงาน และการติดต่อสื่อสารที่ก้าวหน้าตามไปด้วย จากเดิมทำงานบนระบบคอมพิวเตอร์ในลักษณะ Stand-alone เป็นระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์บนเครือข่ายที่ใช้ระบบสายเช่น ระบบ LAN และ Intranet หรือสายโทรศัพท์ มาเป็นการใช้ระบบ Internet เป็น Protocol เพื่อเชื่อมโยงการทำงานในที่ที่ห่างไกลเข้าด้วยกัน หรือเพื่อเป็นการสืบค้นข้อมูลเพื่อการบริการ ในต่างประเทศเริ่มใช้ระบบ Wireless Communication นอกจากจะใช้เพื่อการสืบค้นข้อมูลผ่าน Internet แล้ว ยังใช้ในการ Update ข้อมูล หรือเพื่อเป็นการนำข้อมูลที่ต้องการไปยังพื้นที่ที่ปฏิบัติการ ด้วยเทคโนโลยีของ Hardware Notebook, Mobile Phone, Palm, IPAQ และความสามารถของ Software รุ่นใหม่ สามารถที่จะทำงานตรวจเช็คข้อมูล และ Update ข้อมูลกลับสู่หน่วยงานได้ทันที่ บทความนี้จะกล่าวถึงการใช้เทคโนโลยี Wireless Internet ในงาน GIS ซึ่งจะเป็นพื้นฐานการนำข้อมูลที่ Update ของ GIS ไปเพื่อการตัดสินใจ (Decision Making) หรือเป็นข้อมูลในการออกแบบแบบ Collaborative Design ต่อไป
           ปี ค.ศ. 1962 ก่อนที่โลกของอินเตอร์เน็ตจะถูกคิดค้นขึ้นมา คอมพิวเตอร์ในยุคแรก ๆ มีจำนวนไม่มากและหน่วยความจำน้อยและไม่สามารถสั่งให้ปฏิบัติงานยาก ๆ    ได้ในปีค.ศ.1939-1964การสื่อสารทางด้านข้อมูลผ่านสายโทรศัพท์ ยังเป็นการผูกขาดโดยองค์การโทรศัพท์ การวิจัยของกองทัพอเมริกัน Advanced Research Projects Agency (APRA)   เป็นการวางรากฐานของอินเตอร์เน็ตในอนาคต เจ ซี อาร์ ลิคไลเดอร์ (JCR Licklider) ได้เขียนบันทึกเกี่ยวกับความคิดเรื่องเครือข่ายที่ใหญ่โต ที่จะเข้าสู่ข้อมูลได้ทุกหนทุกแห่ง และได้ศึกษาทดลองเรื่องดังกล่าวโดยความร่วมมือจากผู้ร่วมงานของหลายหน่วยงาน  จากความร่วมมือของคณะกรรมการอุตสาหกรรมของรัฐในการพัฒนา ASCII (American Standard Code for Information Interchange)    ซึ่งเป็นมาตรฐานคอมพิวเตอร์ที่เป็นสากล และในระยะเริ่มต้นได้เปิดโอกาสให้เครื่องคอมพิวเตอร์จากการผลิตที่แตกต่างกันสามรถแลกข้อมูลกันได้ทั้งตัวเลขอารบิค ตัวอักษรภาษาอังกฤษ และสัญลักษณ์ต่าง ๆ กระบวนการทางอินเทอร์เน็ตได้ดำเนินการครั้งแรกในระบบการสำรองที่นั่งของสายการบินอเมริกัน และธุรกิจการวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม SABRE (Semi Automatic Business Research Environment)   ได้เชื่อมต่อสถานี 2,000 แห่ง ในเมือง 60 แห่ง โดยการใช้สายโทรศัพท์  ในระยะเวลาดังกล่าวคอมพิวเตอร์ที่ผลิตสู่ตลาดมีขนาดเล็กพอที่จะวางบนโต๊ะทำงานได้ และการศึกษาค้นคว้าของอินเตอร์เน็ตในหน่วยงานต่าง ๆ   ได้ดำเนินต่อไป   ในปี ค.ศ. 1968 โรเบิร์ต ( Larry Roberts) ได้ประชุมที่เมือง Am Arbec รัฐมิชิแกน นำนักวิจัยมาแลกเปลี่ยนความคิดกัน และได้ข้อสรุปที่แนะนำให้มีการจัดการระบบเครือข่าย   ซึ่งเป็นต้นแบบของเส้นทางการเชื่อมเครือข่ายในปัจจุบัน นอกจากนั้นยังนำเสนอการเชื่อมต่อเครือข่ายที่มีความเร็วสูงซึ่งเราจะเห็นได้ว่ากระบวนการพัฒนาดังกล่าวในยุคปัจจุบันเมื่ออินเตอร์เน็ตขยายเข้าสู่วงการธุรกิจผู้ผลิตก็จะต้องปรับปรุงเครื่องมือให้กะทัดรัดเหมาะสมกับการใช้งานและนั่นหมายถึงคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของการดำรงชีวิต   ในขณะเดียวกับก็ขยายเปิดโลกกว้างในส่วนของการศึกษาเช่นกัน เมื่อเรากล่าวถึง internet เราจะพูดถึงเครือข่ายซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในรูปแบบของเครือข่าย โดยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตจะรวบรวม webpage ล้านๆไว้บน webservers หน้าของ webpage เหล่านี้จะบรรจุรูปภาพ ตัวอักษร หน้าภาพเคลื่อนไหว  และเสียง webpage จะเขียนด้วยอักษรหรือรหัสที่เรียกว่า Html ( Hypertext Mankup Language) เป็นชุดที่เรียกว่า websiteแต่ละ webpage จะมีที่อยู่หรือ URL  เฉพาะของตน และ URL จะมี http และอาณาเขตของตนเอง ( เช่น “co.th”) ส่วนใหญ่จะเชื่อมผู้ใช้ไปยังพื้นที่อื่นๆ ที่เรียกว่า homepage โดย webpage จะเชื่อมกับ Hyperlink  เมื่อ linkถูกclick จะได้ page หน้าอื่น ซึ่งอยู่บน server อื่นเมื่อย้าย webpage ไปยังหน้าอื่นจะเรียกว่า”surf” the net. ซึ่งต้องการคำสั่งที่จะอ่านเรียก browser   เช่น Internet Explorer การค้นหาหัวข้อบน net สามารถใช้เครื่องมือหลายชนิดในการค้น เช่น Google MSN และ Alta ในขณะที่ Yahoo และ Exsite เป็น web dictionary เหมือนโทรศัพท์หน้าเหลือง

แหล่งที่มาของข้อมูล

/files/u1197/reply-00000028359_0.gif

สร้างโดย: 
ปราญชลี ศาศวัตเตชะ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 287 คน กำลังออนไลน์