หุ่นยนต์บังคับมือ ม3/7

การสอบ
1.คำสั่ง Sleep อยู่ใน โหมดใด
ตอบ เป็นคำสั่งที่ทำให้เบสิกแสตมป์อยู่ในโหมด low - power
2.คำสั่ง Read ใช้ทำอะไร
ตอบ เป็นคำสั่งอ่านข้อมูลจากหน่วยความจำมาเก็บไว้ในตัวแปร
3.คำสั่ง Run ใช้ทำอะไร
ตอบ เป็นคำสั่งให้เบสิกแสตมป์ไปทำงานที่โปรแกรมกำหนด
4.คำสั่ง Return ใช้ทำอะไร
ตอบ เป็นคำสั่งที่กำหนดให้เบสิกแสตมป์กลับไปทำงาน
5.ABS ใช้ทำอะไร
ตอบ เป็นคำสั่งที่ใช้ในการแปรค่าตัวเลขแบบคิดเครื่องหมายเป้นแบบค่าสมบูรณ์(แบบไม่คิดเครื่องหมาย)

6.คำสั่งเลี้ยวขวา
ตอบ '{$STAMP BS2p}
turnRight: PULSOUT 14,2500
PULSOUT 13,2500
PAUSE 20
GOTO turnRight
7.เมื่อมีการสะท้อน(พื้นผิวสีขาวที่ขาสัญญาณ Oupput ) จะมี ….
ตอบ logic 0
8.เมื่อไม่มีการสะท้อน(พื้นผิวสีดำที่Oupput) จะมี…
ตอบ logic 1
9.สวิตช์กันชนหน้าหลังมีอะไรบาง
ตอบ มี 2 ชนิด คือ สวิตช์ที่ติดตั้งด้านหน้าและสวิตช์ที่ติดตั้งด้านหลัง
10.เซอร์โวมอเตอร์คืออะไร
ตอบ มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงที่ถูกประกอบรวมกับชุดเกียร์
11.เซนเซอร์แสงคืออะไร
ตอบ วงจรที่ใช้ในการตรวจจับละดับความเข้มของแสง
12.ให้อธิบายการควบคุมหุ่นยนต์ให้เครื่อนที่เป็นรูปสามเหลี่ยมพร้อมเขียนผังงาน
ตอบ เป็นการควบคุมหุ่นยนต์ให้เคลื่อนที่ในรูปแบบที่เราต้องการเช่นเดียวกับตัวอย่าง

13.ให้อธิบายการควบคุมหุ่นยนต์ให้เครื่อนที่เป็นรูปวงกลมพร้อมเขียนผังงาน
ตอบ เป็นตัวอย่างการเคลื่อนที่ให้มีรูปทิศทางตามรูป

14.ให้อธิบายการควบคุมหุ่นยนต์ให้เครื่อนที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมพร้อมเขียนผังงาน
ตอบ เป็นตัวอย่างการเคลื่อนที่ให้มีรูปทิศทางตามรูป

15.output เป็นคำสั่งที่
ตอบ เป็นคำสั่งที่ทำให้ i/o ที่ใช้นั่นเป็นขา output (เป็นการเขียน”I” ไปที่ dirs ของ pin นั้นๆ)

สร้างโดย: 
ด.ช พิสิษฐ์ บัวบาน ม3/7 เลขที่ 11

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 269 คน กำลังออนไลน์