เฉลยข้อสอบ O-NET วิชาภาษาไทย วิทยาศาสตร์ สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี 91C ชั้นม.3 ปีการศึกษา 2553

รูปภาพของ ssspoonsak

เฉลยข้อสอบ O-NET
วิชาภาษาไทย วิทยาศาสตร์ สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี 91C
ชั้นม.3 ปีการศึกษา 2553

เฉลยข้อสอบ O-NET วิชาภาษาไทย 91C ชั้นม.3 ปีการศึกษา 2553

  • ส่วนที่ 1 ระบาย 1 คำตอบ ข้อ 1-13

1.2 2.1 3.4 4.4 5.4 6.3 7.2 8.2 9.2 10.3 11.1 12.3 13.1

  • ส่วนที่ 2 ระบายมากกว่า 1 คำตอบ ข้อ14-15

14. ตอบ 2-5-6-7
15. มี 5 ข้อ 1.2 2.1 3.4 4.3 5.3

 

เฉลยข้อสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร์ 91C ชั้นม.3 ปีการศึกษา 2553

  • ส่วนที่ 1 ระบาย 1 คำตอบ ข้อ 16-27

16.1 17.4 18.3 19.2 20.2 21.3 22.4 23.2 24.4 25.1 26.3 27.1

  • ส่วนที่ 2 ระบายตัวเลข ข้อ 28-30

28. ตอบ 0900.00
29. ตอบ 0010.00
30. ตอบ 0005.60

เฉลยข้อสอบ O-NET วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 91C ชั้นม.3 ปีการศึกษา 2553

  • ส่วนที่ 1 ระบาย 1 คำตอบ ข้อ 31-35

31.2 32.3 33.4 34.3 35.1

  • ส่วนที่ 2 ระบายมากกว่า 1 คำตอบ ข้อ 36-37

36. ตอบ 1-2-4
37. ตอบ 1-2

เฉลยข้อสอบ O-NET วิชาศิลปะ 91C ชั้นม.3 ปีการศึกษา 2553

  • ส่วนที่ 1 ระบาย 1 คำตอบ ข้อ 38-42

38.4 39.1 40.4 41.4 42.3

  • ส่วนที่ 2 ระบาย 3 คำตอบ ข้อ 43

43. ตอบ 2-3-5

เฉลยข้อสอบ O-NET วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 91C ชั้นม.3 ปีการศึกษา 2553

  • ส่วนที่ 1 ระบาย 1 คำตอบ ข้อ 44-49

44.3 45.4 46.3 47.2 48.1 49.2

  • ส่วนที่ 2 ระบายความสัมพันธ์ ข้อ 50

50. มี 5 ข้อ 1.D 2.A 3.C 4.B 5.E

ขอขอบคุณข้อมูลจาก

สทศ(NIETS): สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)


วิชาอื่นๆ รวบรวมไว้ที่ http://www.thaigoodview.com/node/21777

สร้างโดย: 
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 681 คน กำลังออนไลน์