เฉลยข้อสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นม.6 ปีการศึกษา 2552

รูปภาพของ ssspoonsak

เฉลยข้อสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร์
ชั้นม.6 ปีการศึกษา 2552

 

เฉลยข้อสอบ
O-NET
วิชาวิทยาศาสตร์
ชั้นม.6
ปีการศึกษา 2552

ข้อสอบมี 2 ส่วน จำนวน 86 ข้อ : คะแนนเต็ม 80 คะแนน
ส่วนที่ 1 จำนวน 68 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน รวม 68 คะแนน
ส่วนที่ 2 จำนวน 18 ข้อ เป็นชุดคำถาม 6 ชุด ชุดละ 3 ข้อ ชุดละ 2 คะแนน
รวม 12 คะแนน

ส่วนที่ 1 : แบบระบายตัวเลือก แต่ละข้อมีคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว
ข้อ 1 - 68 : ข้อละ 1 คะแนน

ข้อ 1 ตอบ 3
ข้อ 2 ตอบ 4
ข้อ 3 ตอบ 2
ข้อ 4 ตอบ 3
ข้อ 5 ตอบ 1
ข้อ 6 ตอบ 4
ข้อ 7 ตอบ 2
ข้อ 8 ตอบ 4
ข้อ 9 ตอบ 3
ข้อ 10 ตอบ 4
ข้อ 11 ตอบ 2
ข้อ 12 ตอบ 2
ข้อ 13 ตอบ 3
ข้อ 14 ตอบ 2
ข้อ 15 ตอบ 2
ข้อ 16 ตอบ 1
ข้อ 17 ตอบ 4
ข้อ 18 ตอบ 1
ข้อ 19 ตอบ 2
ข้อ 20 ตอบ 1,2
ข้อ 21 ตอบ 2
ข้อ 22 ตอบ 3
ข้อ 23 ตอบ 4
ข้อ 24 ตอบ 4
ข้อ 25 ตอบ 1
ข้อ 26 ตอบ 3
ข้อ 27 ตอบ 2
ข้อ 28 ตอบ 4
ข้อ 29 ตอบ 1
ข้อ 30 ตอบ 2
ข้อ 31 ตอบ 1
ข้อ 32 ตอบ 1
ข้อ 33 ตอบ 2
ข้อ 34 ตอบ 1
ข้อ 35 ตอบ 4
ข้อ 36 ตอบ 3
ข้อ 37 ตอบ 1
ข้อ 38 ตอบ 4
ข้อ 39 ตอบ 3
ข้อ 40 ตอบ 3
ข้อ 41 ตอบ 1
ข้อ 42 ตอบ 1,2,3,4
ข้อ 43 ตอบ 1
ข้อ 44 ตอบ 1
ข้อ 45 ตอบ 4
ข้อ 46 ตอบ 1
ข้อ 47 ตอบ 4
ข้อ 48 ตอบ 3
ข้อ 49 ตอบ 2
ข้อ 50 ตอบ 1
ข้อ 51 ตอบ 3
ข้อ 52 ตอบ 2
ข้อ 53 ตอบ 3
ข้อ 54 ตอบ 1
ข้อ 55 ตอบ 2
ข้อ 56 ตอบ 2
ข้อ 57 ตอบ 3
ข้อ 58 ตอบ 3
ข้อ 59 ตอบ 2
ข้อ 60 ตอบ 2
ข้อ 61 ตอบ 1
ข้อ 62 ตอบ 1
ข้อ 63 ตอบ 2
ข้อ 64 ตอบ 4
ข้อ 65 ตอบ 2
ข้อ 66 ตอบ 2
ข้อ 67 ตอบ 3
ข้อ 68 ตอบ 3

ส่วนที่ 2 : แบบระบายตัวเลือก จำนวน 18 ข้อ (ข้อ 69 - 86) คะแนนรวม 12 คะแนน
ข้อสอบต่อไปนี้เป็นชุดคำถาม 6 ชุด ชุดละ 3 ข้อ ชุดละ 2 คะแนน ซึ่งในแต่ละชุดต้องทำถูกทั้ง 3 ข้อ จึงจะได้คะแนน 2 คะแนน หากทำผิดข้อใดข้อหนึ่งที่อยู่ในชุดนั้นๆ จะไม่ได้คะแนน

ข้อ 69 ตอบ 1
ข้อ 70 ตอบ 1
ข้อ 71 ตอบ 4
ข้อ 72 ตอบ 2
ข้อ 73 ตอบ 2
ข้อ 74 ตอบ 2
ข้อ 75 ตอบ 2
ข้อ 76 ตอบ 3
ข้อ 77 ตอบ 2
ข้อ 78 ตอบ 3
ข้อ 79 ตอบ 4
ข้อ 80 ตอบ 1
ข้อ 81 ตอบ 4
ข้อ 82 ตอบ 2
ข้อ 83 ตอบ 1
ข้อ 84 ตอบ 4
ข้อ 85 ตอบ 4
ข้อ 86 ตอบ 3

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก สทศ(NIETS): สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

สร้างโดย: 
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 277 คน กำลังออนไลน์