เฉลยข้อสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นป.6 ปีการศึกษา 2552

รูปภาพของ ssspoonsak

เฉลยข้อสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์
ชั้นป.6 ปีการศึกษา 2552

 

เฉลยข้อสอบ
O-NET
วิชาคณิตศาสตร์
ชั้นป.6
ปีการศึกษา 2552

ตอนที่ 2 คณิตศาสตร์ : จำนวน 20 ข้อ (รวม 25 คะแนน)

ส่วนที่ 1 : แบบระบายตัวเลือก แต่ละข้อมีคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว
จำนวน 15 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน

ข้อ 1 ตอบ 2
ข้อ 2 ตอบ 4
ข้อ 3 ตอบ 2
ข้อ 4 ตอบ 2
ข้อ 5 ตอบ 3
ข้อ 6 ตอบ 4
ข้อ 7 ตอบ 2
ข้อ 8 ตอบ 1
ข้อ 9 ตอบ 3
ข้อ 10 ตอบ 4
ข้อ 11 ตอบ 2
ข้อ 12 ตอบ 4
ข้อ 13 ตอบ 3
ข้อ 14 ตอบ 3
ข้อ 15 ตอบ 3

ส่วนที่ 2 แบบระบายตัวเลข : จำนวน 5 ข้อ ข้อละ 2 คะแนน

ข้อ 16 ตอบ 98 คน
ข้อ 17 ตอบ 20 บาท
ข้อ 18 ตอบ 35 เซนติเมตร
ข้อ 19 ตอบ 5
ข้อ 20 ตอบ 18 ลูกบาศกืเมตร

ขอขอบคุณข้อมูลจาก สทศ(NIETS): สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

สร้างโดย: 
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 248 คน กำลังออนไลน์