ใบงานที่ 1

รูปภาพของ pnc_sedtaruji

1.อธิบายการเข้าใช้โปรแกรม Microsoft Access 2007
=Start+ All Programs+Microsoft office+ Microsoft Access 2007
2.อธิบายการสร้างตาราง
=สร้างฟิลล์และลงข้อมูลลงในตาราง โดยคลิก Create+เลื่อกปุ่มคำสั่ง Table +ป้อนข้อมูลในตารางที่สร้างขึ้นมาแล้วดับเบิลคลิกที่หัวคอลัมน์เพื่อเปลี่ยนชื่อฟิลด์ที่ต้องการ
3.อธิบายการสร้างแบบฟอร์ม
=คลิก Create+Form Design+add Existhing Fields+คลิดเคื่องหมายบวกหน้าตาราง+ดับเบิลคลิกที่ฟิลด์ที่ต้องการ หรือกดซ้ายและลากฟิลด์ 
4.อธิบายหลักการแทรกรูปลงแบบฟอร์ม
=คลิกขวาของฟิลด์ เลือกคำสั่ง Insert Object+Creatre from File+คลิก Browse+ เลื่อกแหล่งเก็บภาพ+ คลิกเลือกช่อง Look in+ คลิกเลือกภาพเพื่อแทรก+คลิก OK+คลิก OK อีกครั้งเพื่ออกจากการแทรก
5.อธิบายการสร้างรายงาน
=คลิก Create+ คลิก Report Design+ คลิก Add Existing Fields+คลิก +หน้าตารางที่ต้องการ+ดับเบิลคลิกฟิลด์ที่ต้องการหรือกดปุ่มซ้ายทิ้งไว้แล้วลากฟิลด์มาวางที่พื้นที่ของรายงาน
6.อธิบายการแทรกรูปในรายงาน
=คลิกขวาของฟิลด์ เลือกคำสั่ง Insert Object+Creatre from File+คลิก Browse+ เลื่อกแหล่งเก็บภาพ+ คลิกเลือกช่อง Look in+ คลิกเลือกภาพเพื่อแทรก+คลิก OK+คลิก OK อีกครั้งเพื่ออกจากการแทรก

From Microsoft Access 2007 Book.

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 19 คน กำลังออนไลน์