ชิ้นที่ 1

รูปภาพของ pnc_sedtaruji

งานชิ้นที่
1

 

ค้นหา เทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน
ตอบ เทคโนโลยีคือการสื่อสาร โดยส่งข้อความเป็นเสียงทางสายโทรศัพท์ได้ประมาณร้อยกว่าปีที่แล้ว
และเมื่อประมาณห้าสิบปีที่แล้ว ก็มีการส่งภาพโทรทัศน์และคอมพิวเตอร์ทำให้มีการใช้สารสนเทศในรูปแบบข่าวสารมากขึ้น
ในปัจจุบันมีสถานที่วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ แ ละสื่อต่าง ๆ ที่ใช้ในการกระจ่ายข่าวสาร
มีการแพร่ภาพทางโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมเพื่อรายงานเหตุการณ์สด
ทำให้เกิดควมรวดเร็ว
ที่มา
http://web.ku.ac.th/schoolnet/snet1/network/it/index.html
http://kruuduanchai.bb.tc/board.php
2.สารสนเทศ หมายถึง
ตอบข้อมูลที่ผ่านการประมวลและจัดเก็บในรูปแบบต่างๆ
3 ข้อมูล หมายถึง
ตอบ เนื้อหาใจความของของสิ่งๆหนึ่งในรูปแบบที่ขยายและประกอบด้วยเนื้อเรื้องหลายเนื้อเรื่องที่ตรงกัน
4 เทคโนโลยี หมายถึง.

ตอบ
โดยทั่วไปหมายถึง
การนำความรู้ทาง
ธรรมชาติวิทยาและต่อเนื่องมาถึงวิทยาศาสตร์
มาเป็นวิธีการปฏิบัติและประยุกต์ใช้เพื่อช่วยในการทำงานหรือแก้ปัญหาต่าง ๆ

5 เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง

ตอบ หมายถึงเทคโนโลยีสำหรับการประมวลผลสารสนเทศ ซึ่งครอบคลุมถึงการรับ-ส่ง การแปลง การจัดเก็บ การประมวลผล
และการค้นคืน
สารสนเทศ ในการประยุกต์
การบริการ และพื้นฐานทางเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 8 คน กำลังออนไลน์