ห้องเรียนสารสนเทศม.4 อ. เดือนฉาย หนูแสนดีของนางสาวปิยะภรณ์ เปลี่ยนสุข

รูปภาพของ pncpiyaporn piensuk

ใบงานที่ 61.ภาพที่นิยมใช้อินเตอร์เน็ตคือภาพตามข้อใดก.  jpg      ข.  Tiff     ค.  Gif       ง.  bmpตอบ  ก. Jpg  เป็นรูปแบบแฟ้มที่ใช้กันในการจัดเก็บและแลกเปลี่ยนรูปภาพบนเว็บไซต์มากที่สุด  โดยเฉพาะภาพถ่าย  เนื่องจากสามารถเก็บความละเอียดสูงได้โดยใช้ขนาดไฟล์ที่เล็ก  สามารถเก็บภาพสีหลากหลายความแม่นยำสี2.โปรแกรมที่นิยมใช้สำนักพิมพ์คือโปรแกรมข้อใด   ก.  Microsoft Word             ข.  Microsoft Publisher
   ค.  
Microsoft Access           ง.  PageMaker
ตอบ ง. Page Maker   เป็นโปรแกรมที่จัดว่ามี่บทบาทกับการทำงานในหลายๆด้านและได้รับความนิยม3.ระบบปฏิบัติการที่ติดต่อกับผู้ใช้ด้วยภาพเล็กๆ แทนคำสั่งมีชื่อเรียกตามข้อใด
   ก.
Windows         ข. GuI           ค. OOP            ง. DOS
ตอบ   ง.
Dos    จัดอยู่บนแผ่นบันทึกหรือฮาร์ดดิสก์ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องเอ็มเอสดอส
4.กรณีที่มีผู้ใส่รหัสผ่านไว้ในซีมอส แล้วจำไม่ได้สามารถแก้ปัญหาด้วยวิธีใด
    ก.
Restart ระบบใหม่        ข. ย้ายตัวในแผงหลัก  
ค.ถอดแบตเตอรรี่              ง. ใช้ได้ทั้งข้อ ข และ ค
ตอบ ง. ใช้ได้ทั้งข้อ ขและ ค
5.การทำงานแบบมัลติโปรเซสซิ่ง มีความหมายตามข้อใด
        ก.ทำงานหลายงานพร้อมกันด้วยซีพียูเพียงตัวเดียว
        ข.ใช้หลายซีพียูช่วยกันประมวลผลงานเดียวกันได้อย่างรวดเร็ว
        ค.ใช้หลายซีพียูประมวลผลหลายงานให้เสร็จในเวลาอันรวดเร็ว
        ง.ใช้หน่วยความจำจำนวนมากช่วยเก็บงานหลายงานส่งให้ซีพียู
ตอบ  ค. ให้หลายซีพียูประมวลผลงานหลายงานให้เสร็จในเวลาอันรวดเร็ว
6.ระบบปฏิบัติการแรกที่ใช้กับไมโครคอมพิวเตอร์คือข้อใด
   ก.
Dos      ข. Windows      ค. Linux      ง. MAC OSX
ตอบ    ข.
Windows คือ ระบบปฏิบัติการที่ใช้ในการจัดกาและควบคุมการทำงานต่างๆ
7.ทำไหมจึงต้องรู้วิธีติดตั้งโปรแกรมนี้อยู่แล้ว
    ก.เพราะสามารถแก้ปัญหาให้เพื่อนได้
    ข.เพราะโปรแกรมวินโดวล์รุ่นเก่าหมดอายุใช้งานไม่ได้อีต่อไป
    ค. เพราะบริษัทไมโครซอฟต์มีการปรับปรุงรุ่นของวินโดวส์หใหม่จึงต้องเปลี่ยนให้ทันสมัย
    ง.เพราะโปรแกรมวินโดวส์ในเครื่องอาจเสียหานเนื่องจากการติดไวรัสที่แก้ไขไม่ได้
ตอบ  ข. เพราะโปรแกรมวินโดวล์รุ่นเก่าหมดอายุใช้งานไม่ได้
8.โปรแกรมแรกที่คอมพิวเตอร์อ่านจากหน่วยความจำมีชื่อเรียกตามข้อใด
     ก.
Operating System          ข.Basic Input Output System
     ค.
Microsoft Windows       ง. Linux Tle
ตอบ  ข .
Basic Input Output System  ซึ่งเป็นหน่วยความจำชนิดหนึ่งที่ปกติจะใช้อ่านได้อย่างเดียว
9. PDA เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์แบบใด
ก.
desktop compute          ข. handheld computer
ค.
notebook computer       ง. laptop computer
ตอบ ค.
notebook computer เป็นคอมพิวเตอร์แบบพกพาที่มัระบบปฏิบัติการที่เป็นของตัวเองที่เรียกว่า palmos ใช้สำหรับบันทึกช่วยจำ
10.คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในงานพยากรณ์อากาศคือเครื่องระดับใด
     ก.
super computer       ข. mainframe computer

    ค. mini computer          ง. microcomputer
ตอบ  ก.
Super computer  มีประสิทธิภาพสูงและมีขนาดใหญ่มากทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างรวดเร็วสามารถตรวจการพยากรณ์อากาศล่วงหน้าเป็นเวลาหลายวัน

 

น.ส. ปิยะภรณ์  เปลี่ยนสุข  ชั้น  4/2  เลขที่  32

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 9 คน กำลังออนไลน์