การจัดตั้งเว็บไซต์

รูปภาพของ thasutira

สิ่งที่ต้องคำนึงถึงในการสร้างเว็บไซด์

 

ความจำเป็น
การมีเว็บเพจเป็นของคุณเองและเผยแพร่ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
จะทำให้ผู้ใช้อื่นๆได้ทราบถึงข้อมูลของคุณ

-เพื่อนำเสนอข้อมูลที่น่าสนใจ
-เพื่อเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ
-เพื่อบริการดูแลทางด้านเทคนิค
-เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้
-เพื่อประชาสัมพันธ์องค์กร


กลุ่มเป้าหมาย
เวลาออกแบบเว็บไซต์ คุณจะต้องทราบก่อนว่าใครจะเป็นกลุ่มเป้าหมาย
หรือคนที่ต้องการให้เข้ามาดูเว็บไซต์ของคุณ

- กลุ่มเฉพาะเจาะจง
- กลุ่มทั่วไป

สถิติผู้ใช้เว็บ
- อายุ
- เพศ
- รายได้
- ภาษา
- การศึกษา
- เป้าหมาย

ขั้นตอนการสร้างเว็บเพจ
การสร้างเว็บเพจให้ไปแสดงบนเครือข่ายเวิลด์ไวด์เว็บนั้นก็คล้ายๆกับการ
ทำสิ่งพิมพ์ออกเผยแพร่คือ คุณจะต้องทำให้เสร็จก่อนจะนำออกมาให้คนอื่นๆได้เห็น
ขั้นตอน
1. วางแผนการจัดทำ
2. พิมพ์ข้อความ
3. แทรกการเชื่อมต่อ
4. แทรกรูปภาพประกอบ
5. นำเว็บเพจขึ้นสู่เว็บไซต์

เนื้อหาของเว็บเพจ
มีหลายสิ่งที่คุณต้องคำนึงถึงในการสร้างและดูแลเว็บเพจซึ่งต่อไปนี้เป็น
หลักเบื้องต้น 2-3 ประการในการปรับปรุงเว็บไซต์ของคุณ
- ตรวจสอบความซ้ำซ้อน
- ตรวจสอบเรื่องลิขสิทธิ์
- ใส่เนื้อหาให้เต็มในแต่ละหน้า
- ให้ข้อมูลทั่วไปอื่นๆด้วย
- ปรับปรุงอัปเดตข้อมูล

โฮมเพจหรือหน้าหลักของเว็บไซด์
โฮมเพจ คือหน้าหลักของเว็บเพจทั้งหมด ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นหน้าแรก
ของเว็บไซต์นั้นๆ เพื่อให้ผู้เข้ามาเยี่ยมชมได้พบเห็นก่อนหน้าอื่นๆ
- ใช้ข้อความแบบรวบรัด
- สารบัญ
- เตือนผู้อ่านให้บุ๊คมาร์ก
- มีส่วนที่ให้ความช่วยเหลือ
- แสดงข้อความให้เกียรติแก่ผู้ออกแบบ

การเชื่อมโยง
คุณสามารถเชื่อมโยงข้อความหรือรูปภาพในเว็บเพจของคุณกับเว็บไซต์
อื่นที่มีความสัมพันธ์กันได้ ซึ่งถือว่าเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพมากในการสร้าง
เว็บเพจ ข้อคามในเว็บเพจที่มีการเชื่อมโยงไว้จะเป็นข้อความแบบไฮเปอร์เท็กซ์
( hypertext ) แต่เว็บเพจในปัจจุบันได้มีการพัฒนาไปจนถึงให้มีรูปภาพหรือไฟล์
วิดีโอเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นได้แล้ว ซึ่งเราเรียกแทน ไฮเปอร์เท็กซ์ว่า ไฮเปอร์ลิงก์
( hyperlink )
เหตุผลที่ต้องมีการเชื่อมโยง
- เพื่อส่งอีเมล์
- เพื่อติดต่อกับกลุ่มสนทนา
- เพื่อดึงไฟล์มาใช้ได้สะดวก
- เพื่อการอธิบายความเพิ่มเติม

ภาพกราฟฟิก
คุณสามารถใส่รูปภาพกราฟิก ( Image ) ลงไปในเว็บเพจของคุณได้

เลือกแสดงเฉพาะข้อความ
เพราะมีผู้ใช้บางคนไม่สามารถใช้เบราเซอร์ที่แสดงผลในลักษณะของ
ข้อความอย่างเดียวเพื่อคสามเร็วในการแสดงผล ดังนั้นจึงควรแสดงชื่อภาพไว้ด้วย
ภาพพื้นหลัง
เราสามารถนำรูปเล็ก ๆ มาใส่เพื่อทำเป็นพื้นหลัง แต่ควรระวังเรื่อง
อุปสรรคในการแสดงผลของตัวอักษร

ชนิดของรูปภาพที่จะใช้บนเว็บไซด์

GIF
Graphics Interchange Format จะแสดงผลที่ 256 สี ส่วนมากใช้
เป็นโลโก้ แบนเนอร์ หรือภาพเคลื่อนไหวนามสกุลเป็น .gif
JPEG
Joint Photographic Experts Group แสดงผลที่ 16 ล้านสี มักใช้
กับไฟล์ที่มีรายละเอียดมาก ๆ นามสกุลเป็น .jpg หรือ .jpeg
PNG
Portable Network Graphics แสดงผลได้ 16 ล้านสี มักใช้แทนรูป
ประเภท gif นามสกุลเป็น .png , .ping

**ไฟล์ที่มีความละเอียดมากจะทำให้ไฟล์มีขนาดใหญ่และการแสดงผลช้าลง***

 

การทดสอบเว็บเพจ
คุณควรทดสอบเว็บเพจของคุณให้แน่ใจเสียก่อนว่าตรงตามที่วางเป้าหมาย
เอาไว้เพราะมีผู้อ่านหลายคนที่ไม่ยอมเข้ามายังเว็บไซต์ที่มีความผิดพลาดซ้ำเป็น
ครั้งที่สอง เช่นบอกว่าลิ้งไปที่ www.sanook.com แต่พอเข้าแล้วกลับไปที่ www.hotmail.com


เว็บเพจ (Validation Service) ตรวจสอบว่าการใช้ภาษา HTML ของคุณมีข้อผิด
พลาดตรงจุดไหน
- ทดสอบการนำเสนอ
- ตรวจสอบการเชื่อมโยง
- ใช้การทดสอบกลุ่มผู้อ่าน

เผยแพร่เว็บเพจ
เมื่อเว็บเพจของคุณสามารถไปปรากฏในเวิลด์ไวต์เว็บได้ คุณก็คงต้องการ
ให้ชาวโลกได้รู้ว่ามีเว็บเพจใหม่ที่น่าสนใจเกิดขึ้นอีกแห่งหนึ่งแล้วคุณควรทำอย่างไรเพราะ
ไม่มีศูนย์รวมแห่งใดที่ให้คุณแสดงเว็บเพจของคุณแล้วจะรับทราบทั่วถึงกัน ดังนั้น
คุณต้องใช้เครื่องมืออีกหลายตัวต่อไปนี้ข่วยในการประชาสัมพันธ์
- แลกเปลี่ยนการเชื่อมโยง
- ป้ายโฆษณาเว็บเพจ สำหรับบริการนี้ก็อยู่ที่ http://www.linkexchange.com
- เครื่องมือค้นหา โดยให้เข้าไปที่เว็ปไซต์ http://www.mmgco.com/top100.html
- กลุ่มสนทนาหรือนิวส์กรุ๊ป

 

นับจากปี 2544 ห้างหุ้นส่วนจำกัดเคเอสเอสไวส์ได้เริ่มให้บริการการสร้างเว็บไซต์บนอินเทอร์เน็ต จุดประสงค์หลักของการให้บริการก็คือ เราต้องการเป็นส่วนส่งเสริมให้ผู้ผลิตสินค้าขนาดกลางและเล็กสามารถติดต่อ ซื้อขายสินค้ากับลูกค้าโดยตรงทางอินเทอร์เน็ต เราจะเน้นการสร้างเว็บไซต์ที่สวยงาม เหมาะสมกับชนิดของสินค้าและการบริการ มีการจัดวางส่วนประกอบของเว็บไซต์อย่างเป็นระเบียบ และไม่ซับซ้อน และเว็บไซต์เหล่านี้ต้องประกอบด้วยข้อมูลและเนื้อหาที่ดี ถูกต้องและเป็นประโยชน์

นอกจากการบริการสร้างเว็บไซต์ เรายังบริการให้คำปรึกษาด้านการสร้างเว็บไซต์และช่วยในการวิจัยและค้นคว้าข้อมูล ซึ่งจะทำให้เว็บไซต์ประกอบด้วยข้อมูลที่ดี และเอื้อประโยชน์ต่อธุรกิจในทุกๆด้าน

การสร้างเว็บไซต์ประกอบด้วย

 • การลงทะเบียนชื่อเว็บไซต์
 • การจัดหาเนื้อที่บนอินเทอร์เน็ต
 • การสร้างเว็บเพจและการส่งลงในอินเทอร์เน็ต
 • การประชาสัมพันธ์เว็บไซต์
 • การอัพเดทข้อมูลและการดูแลรักษาเว็บไซต์
 • การวิจัยและค้นคว้าข้อมูล

เว็บไซต์ที่มีคุณภาพเริ่มจากการมีหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพ
 จุดประสงค์หลักของการมีเว็บไซต์ก็คือเพื่อการติดต่อค้าขายสินค้าและเพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการ ดังนั้นสำหรับการติดต่อซื้อขายสินค้าโดยผ่านทางอินเทอร์เน็ตทั้งสองฝ่ายที่ติดต่อกันอาจอยู่กันคนละมุมโลกและไม่เคยเห็นหน้าหรือพูดคุยกันมาก่อน และไม่รู้ด้วยว่าบริษัทนั้นมีอยู่จริงหรือไม่ เพราะฉะนั้นเว็บไซต์จึงเป็นเหมือนกับตัวแทนหรือภาพลักษณ์ของบริษัทหรือหน่วยงาน ซึ่งจะทำให้ผู้ที่ทำการติดต่อธุรกิจเกิดความเชื่อถือและมีทัศนคติที่ดีต่อกัน การที่จะมีเว็บไซต์ที่ดีได้นั้น มีหลายสิ่งที่หน่วยงานต้องให้ความสนใจ

การที่หน่วยงานทำงานได้รวดเร็ว มีการบริหารงานที่ยืดหยุ่น มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และมีความสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงานอื่นที่ทำการติดต่อกันอยู่ เป็นคุณสมบัติที่ดีของหน่วยงานที่จะทำให้เกิดเว็บไซต์ที่ดี

เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง ที่ทุกคนในบริษัทจะต้องเข้าใจถึงประโยช์ของการมีเว็บไซต์บนอินเทอร์เน็ตและร่วมมือกันในส่วนของการให้ข้อมูลต่างๆที่จะนำมาสร้างเว็บไซต์และการทำธุรกิจ สมาชิกของแต่ละหน่วยงานควรจะร่วมกันแสดงความคิดเห็น ร่วมกันพัฒนายุทธศาสตร์ และร่วมกันตัดสินใจในการที่จะเลือกใช้เทคโนโลยีต่างๆให้มีประโยชน์ต่อบริษัท การให้ความรู้ การร่วมกันแสดงความคิดเห็นและการที่ทุกคนได้รับสิทธ์ที่จะร่วมแสดงความคิดเห็นส่วนตัว เป็นสิ่งสำคัญสำหรับทุกหน่วยงานที่อยู่ในโลกของธุรกิจ และการที่จะประสบผลสำเร็จในโลกของธุรกิจนั้นเราต้องพยายามสร้างโอกาสใหม่ขึ้นมาเอง

เนื้อหาของเว็บไซต์ 
เนื้อหาหรือข้อมูลเป็นส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดของผู้ผลิตสื่อต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น หนังสือพิมพ์หรือนิตยสาร และรวมถึงเว็บไซต์ด้วย

การที่บริษัทจะสามารถให้ข้อมูลที่จะนำมาลงในเว็บไซต์ได้ดี ถูกต้องและเป็นประโยชน์นั้น ทุกๆคนในบริษัทต้องเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับธุรกิจของตนและเข้าใจส่วนสำคัญอื่นๆที่เกี่ยวข้องกัน เช่นการตลาด รายละเอียดของสินค้าและบริการ การที่มีความเข้าใจอย่างดีในธุรกิจของบริษัทและการพิจารณาการตลาดจากมุมมองที่เรียบง่ายและไม่ซับซ้อนจะทำให้การทำธุรกิจบนอินเทอร์เน็ตประสบผลสำเร็จได้ เช่น เมื่อคุณต้องการซื้อสินค้าและเข้าไปยังร้านค้า คุณจะพิจารณาหลักการอะไรบ้างก่อนตัดสินใจซื้อ ปัจจัยประกอบการตัดสินใจสำคัญทั่วๆไปก็คือ พิจารณาประโยชน์และคุณสมบัติของสินค้า ราคา ความทนทาน และอื่นๆ การขายสินค้าหรือทำธุรกิจบนอินเทอร์เน็ตก็มีลักษณะเช่นเดียวกันคือ เมื่อคุณรู้ว่าสิ่งใดบ้างเป็นส่วนสำคัญที่ลูกค้าให้ความสำคัญก่อนที่จะตัดสินใจซื้อสินค้า คุณก็จะรู้ว่ามีข้อมูลใดบ้างที่คุณต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบในเว็บไซต์ เพื่อให้ลูกค้าพิจารณาสินค้าของคุณและทำการตัดสินใจทำธุรกิจกับคุณ ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการซื้อขายสินค้าบนอินเทอร์เน็ตก็เหมือนกับการซื้อขายสินค้าโดยตรงจากร้านค้า จะต่างกันก็เพียงแต่ว่าการซื้อขายทางอินเทอร์เน็ตนั้นเราไม่สามารถจับต้องสินค้าได้จริง

ส่วนประกอบสำคัญในเว็บไซต์ ที่ผู้ทำการขายสินค้าบนอินเทอร์เน็ตควรจะแจ้งไว้ในเว็บไซต์

 1. การแนะนำบริษัท
 2. ประวัติของบริษัทและบุคลากร
 3. รายละเอียดของสินค้าและการบริการ
 4. ขั้นตอนการผลิต การควบคุมการผลิตเพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ
 5. ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการของคุณทั้งทางตรงและทางอ้อม
 6. เงื่อนไขการชำระเงินและอื่นๆ เช่น การจัดส่ง การส่งคืนสินค้าในกรณีต่างๆ การยกเลิกการสั่งซื้อสินค้า
 7. หากคุณทำธุรกิจหลายอย่างและต้องการแจ้งไว้ในเว็บไซต์ด้วย คุณก็สามารถทำการโฆษณาประชาสัมพันธ์ได้
 8. นโยบายของบริษัท

ไม่เพียงแต่การให้ความสำคัญในด้านเนื่อหาของเว็บไซต์เท่านั้น โครงสร้างหรือการจัดวางส่วนประกอบต่างๆของเว็บไซต์ก็เป็นสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญเช่นกัน แม้เว็บไซต์ของคุณจะประกอบด้วยเนื่อหาที่ดี แต่หากจัดวางหรือจัดทำโครงสร้างของเว็บไซต์ไม่ดีก็จะทำให้เว็บไซต์ของคุณไม่บรรลุประโยชน์สูงสุดของการมีเว็บไซต์ และนี่คือคำแนะนำของการจัดวางโครงสร้างเนื้อหาของเว็บไซต์

 1. จัดวางหัวข้อ จุดประสงค์ และข้อมูลที่มีความสำคัญไว้ในส่วนต้นของแต่ละเว็บเพจ
 2. อธิบายหรือเขียนข้อมูลโดยใช้ภาษาที่ง่ายและทุกคนสามารถเข้าใจ
 3. ไม่ควรจะบรรจุภาพที่มีขนาดใหญ่ไว้ในเว็บไซต์ เพราะจะต้องใช้เวลานานในการเปิด (Loading)
 4. ไม่ควรจะบรรจุทั้งรูปภาพ ลูกเล่นต่างๆไว้ภายในเว็บเพจเดียวกันจนมากเกินไป
 5. แจ้งสถานที่และวิธีการติดต่อ เช่น มีแบบสั่งซื้อหรือแบบสอบถามเกี่ยวกับสินค้า มีเบอร์โทรศัพท์ เบอร์แฟกซ์ และอีเมลล์
 6. ทุกส่วนประกอบของเว็บไซต์ควรจะเหมาะสมต่อทุกคน การทำเว็บไซต์ที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูงจะทำให้คนที่ใช้คอมพิวเตอร์รุ่นเก่าที่มีขอบเขตจำกัดในการรับข้อมูล หรือรับเทคโนโลยีชั้นสูง ไม่สามารถรับข้อมูลได้ครบทุกอย่าง
 7. จัดโครงสร้างเนื้อหาของเว็บไซต์อย่างเหมาะสมเพื่อให้หาข้อมูลในแต่ละเว็บเพจได้ง่าย


การประชาสัมพันธ์เว็บไซต์
 หลังจากที่ทำการสร้างเว็บไซต์เสร็จสมบูรณ์ และส่งลงในอินเทอร์เน็ตแล้ว เพื่อให้เว็บไซต์ของคุณเป็นที่รู้จักและผู้คนจากทั่วทุกมุมโลกสามารถค้นหาเว็บไซต์ของคุณได้ ทางผู้สร้างเว็บไซต์ต้องทำการส่งเว็บไซต์ไปให้กับ search engine ต่างๆ

search engine คือเครื่องมืออ่านข้อมูลในเว็บไซต์ และเก็บรวบรวมเว็บเพจจากทั่วโลกไว้ในฐานข้อมูล ผู้ที่ต้องการข้อมูลต่างๆ ก็จะทำการค้นหาโดยผ่านทาง search engines

จริงๆแล้วขั้นตอนของการโฆษณาประชาสัมพันธ์เว็บไซต์นั้นมีขึ้นตั้งแต่เริ่มสร้างเว็บไซต์แล้ว ก่อนที่ผู้สร้างเว็บไซต์จะเริ่มสร้างก็ต้องวางแผนล่วงหน้าว่ารูปแบบและโครงสร้างของเว็บไซต์แบบใดที่จะทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 5 คน กำลังออนไลน์