เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 ง31101 ม.4 นางสาวเกตกนก ศาสตร์ไขแสง ชั้นม.4 ห้อง2 เลขที่ 11 ครูผู้สอนนางสาวเดือนฉาย หนูแสนดี

รูปภาพของ pncketkanok

ใบงานที่  6

1.ภาพที่นิยมใช้ในระบบอินเตอร์เน็ตคือภาพตามข้อใด

ก. jpg  ข. tiff  ค.gif  ง.bmp

ตอบ ก.jpg เป็นรูปแบบแฟ้มที่ใช้กันในการจัดเก็บและแรกเปลี่ยนรูปภาพบนเว็บไซต์มากที่สุด โดยเฉพาะภาพถ่ายเนื่องจากสามารถเก็บรายละเอียดได้โดยใช้ขนาดไฟล์ที่เล็ก สามารถเก็บภาพสีได้หลากหลายระดับความแม่นยำของสี

2.โปรแกรมที่นิยมใช้ในสำนักพิมพ์คือโปรแกรมข้อใด

ก.Microsoft  Word      ข. Microsoft  publisher

ค.Microsoft  Access     ง.PageMaker

ตอบ  ง. PageMaker  เป็นโปรแกรมที่จัดว่ามีบทบาทกับการทำงานในหลายๆด้านและได้รับความนิยม

3.ระบบปฎบัติการที่ติดต่อกับผู้ใช้ด้วยภาพเล็กๆ แทนคำสั่งที่มีชื่อเรียกตามข้อใด

ก.Windows   ข.GUI   ค.OOP   ง.DOS

ตอบ  ง. DOS  จัดอยู่บนแผ่นบันทึก หรือฮาร์ดดิสก์ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในเรื่อง เอ็มเอสดอล

4.กรณีที่มีผู้ใส่รหัสผ่านไว้ในซีมอส  แล้วจำไม่ได้สามารถแก้ปัญหาด้วยวิธีใด

ก.Restart ระบบใหม่     ข.ย้ายตัวข้ามในแผงหลัก

ค.ถอดแบตเตอรี่       ง.ใช้ได้ทั้งข้อ  ข และ  ค

ตอบ  ง. ใช้ได้ทั้งข้อ  ข  และ  ค

5.การทำงานแบบมัลติโปรเซสซิ่ง  มีความหมายตามข้อใด

ก. ทำงานหลายงานพร้อมกันด้วยซีพียูเพียงตัวเดียว

ข.ใช้หลายซีพียูช่วยกันประมวลผลงานเดียวกันได้อย่างรวดเร็ว

ค.ใช้หลายซีพียูประมวลผลงานหลายงานให้เสร็จในเวลาอันรวดเร็ว

ง.ใช้หน่วยความจำจำนวนมากช่วยเก็บงานหลายงานส่งให้ซีพียู

ตอบ  ค. ใช้หลายซีพียูประมวลผลงานหลายงานให้เสร็จในเวลาอันรวดเร็ว

รูปภาพของ pncketkanok

หน่วยที่  2   การทำงานของคอมพิวเตอร์

1.หน่วยรับเข้า
(
input  unit) ทำหน้าที่รับโปรแกรมและรับข้อมูลเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์รับเข้าที่ใช้ส่วนใหญ่  เช่น 
แผงแป้นอักขระและเมาส์

 

2.เมาส์   เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ป้อนข้อมูลอย่างหนึ่งแต่ที่เห็นการทำงานภายในเมาส์ประกอบไปด้วย   ลูกกลิ้ง

 

3.เครื่องกราดภาพ
(
scanner) 
ใช้แทนเครื่องปิ้น

 

4.เครื่องอ่านรหัสแท่งใช้แทน
การดูรหัสสินค้า

 

5.หน่วยประมวลผลกลางหรือซีพียู  ประกอบไปด้วย หน่วยควบคุม  หน่วยคำนาณและตรรกะ

 

6.ไมโครซิฟ  ทำหน้าที่ ติดตามของที่หายได้

 

7.หน่วยคำนวณและตรรกะ
ทำหน้าที่ ทำการเปรียบเทียบข้อมูลเพื่อตรวจสอบว่าปริมาณหนึ่งน้อยกว่า เท่ากับ
หรือมากกว่า

 

8.หน่วยควบคุม
ทำหน้าที่ ควบคุมการทำงานทั้งหมด

 

9.รีจีสเตอร์
คือ หน่วยความจำขนาดย่อมที่เก็บผลจากการคำนวณ ทำหน้าที่เก็บข้อมูล

 

10.หน่วยความจำแคช
คือ หน่วยความจำขนาดเล็กที่มีความเร็วสูง ซึ่งเก็บข้อมูล ทำหน้าที่การเรียกข้อมูล
หรือรหัสที่
CPU จำเป็นต้องใช้ RAM Cache ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความวงจรหลักในเครื่องคอมพิวเตอร์ 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 14 คน กำลังออนไลน์