เทคโนโลยีสารสนเทศ 1ง31101 ม.4 นางสาวน้ำทิพย์ อาระยากุล ชั้นม.4 ห้อง2 เลขที่ 12 ครูผู้สอนนางสาวเดือนฉาย หนูแสนดี

รูปภาพของ pncnamtip

ใบงานที่ 6

1. ภาพที่นิยมใช้ในระบบอินเตอร์เน๊ต คือภาพตามข้อใด

ก.jpg  ข.tiff  ค.gif  ง.bup

ตอบ

2.โปรแกรมที่นิยมใช้ในสำนักพิมพ์คือโปรแกรมข้อใด

ก.Microsoft Word  ข.Microsoft Publisher  ค.Microsoft Access  ง.PageMaker

3.ระบบปฎิบัติการที่ติดต่อกับผู้ใช้ด้วยภายเล๊กๆ แทนคำสั่งมีชื่อเรียกตามข้อใด

ก.Windows  ข.GUI  ค.OOP  ง.DOS

4.กรณีที่มีผู้ใส่รหัสผ่านไว้ในซีมอส แล้วจำไม่ได้สามารถแก้ไขปัญหาด้วยวิธีใด

ก.Restart ระบบใหม่  ข.ย้ายตัวข้างในแผงหลัก  ค.ถอดแบตเตอรี่  ง.ใช้ได่ทั้งข้อ ข และ ค

5.การทำงานแบบมัลติโปรเซสซิ่ง มีความหมายตรงตามข้อใด

ก.ทำงานหลายงานพร้อมกันด้วยซีพียูเพียงตัวเดียว 

 ข.ใช้หลายซีพียูช่วยกันประมวลผลงานเดียวกันได้อย่างรวดเร็ว

ค.ใช้หลายซีพียูประมวลผลงานหลายงานให้เสร๊จในเวลาอันรวดเร็ว 

ง.ใช้หน่วยความจำจำนวนมากช่วยเก๊บงานส่งให้ซีพียู

ตอบ

6.ระบบปฎิบัติการแรกที่ใช้กับไมโครคอมพิวเตอร์คือข้อใด

ก.Dos  ข.Windows 95  ค.Linux  ง.MAC OSX

ตอบ

7.ทำไมจึงต้องรู้วิธีติดตั้งโปรแกรมระบบปฎิบัติการแบบวินโดวส์เมื่อในเครื่องก็มีโปรแกรมนี้อยู่แล้ว

ก.เพราะสามารถช่วยแก้ปัญหาให้เพื่อนได้

ข.เพราะโปรแกรมวินโดวส์รุ่นเก่าหมดอายุใช้งานไม่ได้อีกต่อไป

ค.เพราะบริษัทไมโครซอฟต์มีการปรับปรุงของวินโดวส์ในเครื่องอาจเสียหายเนื่องจากการติดไวรัสที่แก้ไขไม่ได้

ตอบ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 7 คน กำลังออนไลน์