• user warning: Table 'cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '3:5da87313b882ab601e41fa31be5d3ec2' in /home/tgv/htdocs/includes/cache.inc on line 27.
  • user warning: Table 'cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<!--paging_filter--><p>\n<strong>ใช้ความถี่ล้างผัก-ผลไม้ปลอดสารพิษ </strong>\n</p>\n<p align=\"center\">\n<strong> <img border=\"0\" src=\"http://ads.dailynews.co.th/news/images/2008/technology/5/6/162922_74535.jpg\" /></strong>\n</p>\n<p align=\"center\">\n<img border=\"0\" src=\"http://ads.dailynews.co.th/news/images/2008/technology/5/6/162922_74536.jpg\" />\n</p>\n<p align=\"center\">\n<img border=\"0\" src=\"http://ads.dailynews.co.th/news/images/2008/technology/5/6/162922_74537.jpg\" />\n</p>\n<p align=\"center\">\n<img border=\"0\" src=\"http://ads.dailynews.co.th/news/images/2008/technology/5/6/162922_74538.jpg\" />\n</p>\n<p>\n         เป็นนวัตกรรมล่าสุด ผลงานของทีมนักวิจัยจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ซึ่งจะช่วยให้เราบริโภคผัก ผลไม้ได้อย่างมั่นใจเรื่องความสะอาดมากขึ้น\n</p>\n<p>\n         ดร.นงลักษณ์ ปานเกิดดี ผู้ว่าการ วว.เปิดเผยว่า ฝ่ายเทคโนโลยีวิจัยและวัสดุของ วว.และภาควิชาวิทยา ศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประสบความสำเร็จในการพัฒนา เครื่องล้างผักผลไม้อัลตร้าโซนิกส์ โดยใช้คลื่นความถี่และความแรงของคลื่นอัลตร้าโซนิกส์ ประมาณ 60 กิโลเฮิรตซ์ มาล้างผักและผลไม้โดยไม่ทำให้มีรอยช้ำไม่น่ารับประทาน\n</p>\n<p>\n         สำหรับวิธีใช้งานเครื่องล้างผัก ผลไม้ ปลอดสารพิษนั้น เพียงแค่นำผลไม้ที่ต้องการล้างมาใส่ลงในอ่างที่บรรจุน้ำจนท่วมผัก หรือผลไม้ จากนั้นกดปุ่มเปิดเครื่อง คลื่นความถี่ก็จะทำงาน อ่านมาถึงตรงนี้อาจจะบอกว่าธรรมดาจัง  แต่นักวิจัยยืนยันว่า การล้างผัก ผลไม้แบบนี้จะช่วยลดการสิ้นเปลืองของน้ำได้มากถึง 85% จากเดิมที่เราเคยล้างผักแบบเปิดให้ไหลผ่าน ทำให้สูญเสียน้ำโดยไม่จำเป็น\n</p>\n<p>\n         การล้างผักผ่านเครื่องอัลตร้าโซนิกส์ยังมีประสิทธิภาพล้างสารเคมีตกค้างและจุลินทรีย์ในผักและผลไม้ได้สูงถึง 78% ระยะเวลาที่ใช้ล้างผักประมาณ 3-7 นาที หากล้างผักชีจะใช้เวลาเพียง 3 นาที หากนานกว่านี้ผักจะช้ำจนไม่น่าทาน\n</p>\n<p>\n         อ่างล้างผักจะติดกับหัวทรานสดิวเซอร์ เมื่อเปิดเครื่องวงจรไฟฟ้าภายในตัวเครื่องจะส่งสัญญาณไฟฟ้าความ ถี่สูงไปน้ำที่แช่ผักและผลไม้ ทำให้น้ำเกิดการสั่นสะเทือน  จนเกิดกระบวนการ cavitation ทำให้มีพลังงานช็อกเวฟเกิดขึ้น คลื่นเหนือเสียงจะแทรกซึมได้ทั่วทุกซอกมุมของอ่าง ทำให้สารเคมีตกค้างตามใบและซอกมุมต่าง ๆ หลุดออก\n</p>\n<p>\n         วว.ได้ผลิตเครื่องล้างผักอัลตร้าโซนิกส์ ซึ่งเป็นเครื่องต้นแบบจำนวน 20 เครื่อง ราคาต้นทุนเครื่องละประมาณ 6,000 บาท เป็นเครื่องที่เหมาะสำหรับใช้ในครัวเรือน แต่หากโรงแรมหรือภัตตาคาร ร้านอาหารต้องการใช้ก็สามารถสร้างเครื่องให้มีขนาดใหญ่ได้ตามความต้องการ\n</p>\n<p>\n         นักวิจัยต้องการให้ผู้ประ    กอบการภายนอกนำเครื่องล้างผักอัลตร้าโซนิกส์ไปต่อยอดเพื่อผลิตและจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ จะได้ช่วยลดการนำเข้าสินค้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศ\n</p>\n<p>\n         ถ้าสนใจหรืออยากพิสูจน์ ไปชมการสาธิตการทำงานของเครื่องล้างผักผลไม้อัลตร้าโซนิกส์ เครื่องแรกของประเทศไทยได้ภายงาน เปิดโลกทัศน์วิทยาศาสตร์และเทคโน โลยี 45 ปี วว. “สุขภาพดี ชีวีสดใส” ระหว่างวันที่ 23-24 พ.ค. 2551 ห้องบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ โรงแรมโซฟิเทล เซ็นทารา ลาดพร้าว\n</p>\n<p>\n         แล้วจะรู้ว่าคลื่นความถี่นั้นทำอะไรได้ตั้งหลายอย่าง.<br />\n \n</p>\n', created = 1713329103, expire = 1713415503, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '3:5da87313b882ab601e41fa31be5d3ec2' in /home/tgv/htdocs/includes/cache.inc on line 112.

ใช้ความถี่ล้างผัก-ผลไม้ปลอดสารพิษ

รูปภาพของ ssspoonsak

ใช้ความถี่ล้างผัก-ผลไม้ปลอดสารพิษ 

 

         เป็นนวัตกรรมล่าสุด ผลงานของทีมนักวิจัยจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ซึ่งจะช่วยให้เราบริโภคผัก ผลไม้ได้อย่างมั่นใจเรื่องความสะอาดมากขึ้น

         ดร.นงลักษณ์ ปานเกิดดี ผู้ว่าการ วว.เปิดเผยว่า ฝ่ายเทคโนโลยีวิจัยและวัสดุของ วว.และภาควิชาวิทยา ศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประสบความสำเร็จในการพัฒนา เครื่องล้างผักผลไม้อัลตร้าโซนิกส์ โดยใช้คลื่นความถี่และความแรงของคลื่นอัลตร้าโซนิกส์ ประมาณ 60 กิโลเฮิรตซ์ มาล้างผักและผลไม้โดยไม่ทำให้มีรอยช้ำไม่น่ารับประทาน

         สำหรับวิธีใช้งานเครื่องล้างผัก ผลไม้ ปลอดสารพิษนั้น เพียงแค่นำผลไม้ที่ต้องการล้างมาใส่ลงในอ่างที่บรรจุน้ำจนท่วมผัก หรือผลไม้ จากนั้นกดปุ่มเปิดเครื่อง คลื่นความถี่ก็จะทำงาน อ่านมาถึงตรงนี้อาจจะบอกว่าธรรมดาจัง  แต่นักวิจัยยืนยันว่า การล้างผัก ผลไม้แบบนี้จะช่วยลดการสิ้นเปลืองของน้ำได้มากถึง 85% จากเดิมที่เราเคยล้างผักแบบเปิดให้ไหลผ่าน ทำให้สูญเสียน้ำโดยไม่จำเป็น

         การล้างผักผ่านเครื่องอัลตร้าโซนิกส์ยังมีประสิทธิภาพล้างสารเคมีตกค้างและจุลินทรีย์ในผักและผลไม้ได้สูงถึง 78% ระยะเวลาที่ใช้ล้างผักประมาณ 3-7 นาที หากล้างผักชีจะใช้เวลาเพียง 3 นาที หากนานกว่านี้ผักจะช้ำจนไม่น่าทาน

         อ่างล้างผักจะติดกับหัวทรานสดิวเซอร์ เมื่อเปิดเครื่องวงจรไฟฟ้าภายในตัวเครื่องจะส่งสัญญาณไฟฟ้าความ ถี่สูงไปน้ำที่แช่ผักและผลไม้ ทำให้น้ำเกิดการสั่นสะเทือน  จนเกิดกระบวนการ cavitation ทำให้มีพลังงานช็อกเวฟเกิดขึ้น คลื่นเหนือเสียงจะแทรกซึมได้ทั่วทุกซอกมุมของอ่าง ทำให้สารเคมีตกค้างตามใบและซอกมุมต่าง ๆ หลุดออก

         วว.ได้ผลิตเครื่องล้างผักอัลตร้าโซนิกส์ ซึ่งเป็นเครื่องต้นแบบจำนวน 20 เครื่อง ราคาต้นทุนเครื่องละประมาณ 6,000 บาท เป็นเครื่องที่เหมาะสำหรับใช้ในครัวเรือน แต่หากโรงแรมหรือภัตตาคาร ร้านอาหารต้องการใช้ก็สามารถสร้างเครื่องให้มีขนาดใหญ่ได้ตามความต้องการ

         นักวิจัยต้องการให้ผู้ประ    กอบการภายนอกนำเครื่องล้างผักอัลตร้าโซนิกส์ไปต่อยอดเพื่อผลิตและจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ จะได้ช่วยลดการนำเข้าสินค้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศ

         ถ้าสนใจหรืออยากพิสูจน์ ไปชมการสาธิตการทำงานของเครื่องล้างผักผลไม้อัลตร้าโซนิกส์ เครื่องแรกของประเทศไทยได้ภายงาน เปิดโลกทัศน์วิทยาศาสตร์และเทคโน โลยี 45 ปี วว. “สุขภาพดี ชีวีสดใส” ระหว่างวันที่ 23-24 พ.ค. 2551 ห้องบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ โรงแรมโซฟิเทล เซ็นทารา ลาดพร้าว

         แล้วจะรู้ว่าคลื่นความถี่นั้นทำอะไรได้ตั้งหลายอย่าง.
 

สร้างโดย: 
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 751 คน กำลังออนไลน์