ระบบกล้ามเนื้อ

 

Homeเสียงในชีวิตประจำวันระบบต่างๆของร่างกายระบบห่อหุ้มร่างกายระบบโครงกระดูกระบบกล้ามเนื้อระบบประสาทพลังงานในร่างกาย

hai_tomm@hotmail.com

  แบบฝึกหัดร่างกายของเรา

ชุดที่ 4 เรื่อง ระบบกล้ามเนื้อ

จงเติมคำหรือข้อความลงในช่องว่าง

1.  ระบบกล้ามเนื้อเป็นระบบที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับ  ..................................................................................

2.  โดยเฉลี่ยแล้วกล้ามเนื้อของคนเรามีน้ำหนักประมาณเท่าใดของน้ำหนักร่างกาย  ...........................

3.  ในร่างกายของคนเรามีกล้ามเนื้อชนิดใดมากที่สุด  ............................................................................

4.  กล้ามเนื้อที่กระเพาะอาหารและลำไส้จัดเป็นกล้ามเนื้อประเภทใด  ........................................

5.  ความเมื่อยล้าของกล้ามเนื้อเกิดจากอะไร  ......................................................................................

6.  ความเมื่อยล้าของกล้ามเนื้อเกิดจากกรดชนิดใด  .............................................................................

7.  การออกกำลังกายนานเกินไป จะเกิดความผิดปกติกับกล้ามเนื้อ คือ  ......................................

8.  หลังจากสอบเสร็จนักเรียนรู้สึกอ่อนเพลีย ทั้งๆ ที่ไม่ได้ออกกำลังกายเนื่องมาจากสาเหตุใด  .............

9.  กล้ามเนื้อบริเวณใดที่ไม่สามารถซ่อมแซมให้เหมือนเดิมได้  ...........................................................

 


 คุณเข้าเยี่ยมชมอันดับที่

ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2545
thaigoodview.com Version 17.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2002 MISS BHATTARIYA NUEKSOMWANG. All rights reserved.