ระบบต่างๆของร่างกาย

 

Homeเสียงในชีวิตประจำวันระบบต่างๆของร่างกายระบบห่อหุ้มร่างกายระบบโครงกระดูกระบบกล้ามเนื้อระบบประสาทพลังงานในร่างกาย

hai_tomm@hotmail.com

 แบบฝึกหัดร่างกายของเรา

ชุดที่ 1 เรื่องระบบต่างๆของร่างกาย

 จงเติมคำหรือข้อความลงในช่องว่าง

1.  เราจะพบเซลล์กระดูกและเซลล์ประสาทมากที่สุดในส่วนใดของร่างกาย..........................................................................................................

2.  การจัดระบบของร่างกายเขียนเป็นแผนภูมิได้ดังนี้..........................................................................................................................................

3.  ในระบบของการทำงานบุคลากรที่ตรงกับความต้องการของงานมีความจำเป็นมากที่สุด  ส่วนในระบบของร่างกายอวัยวะหน่วยที่สำคัญที่สุดคือ

......................................................................................................................................................................................................................

4. อวัยวะใดบ้างที่ทำหน้าที่มากกว่า 1 ระบบ ....................................................................................................................................................

5.  ระบบอวัยวะที่ทำหน้าที่ย่อยและดูดซึมอาหาร แร่ธาตุ วิตามิน และน้ำ คือ ......................................................................................................

6. ระบบอวัยวะที่ทำหน้าที่ปกป้องอวัยวะภายในจากเชื้อโรค และอันตราย ต่างๆ  รวมทั้งควบคุมอุณหภูมิของร่างกายคือ .......................................

 


 คุณเข้าเยี่ยมชมอันดับที่

ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2545
thaigoodview.com Version 17.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2002 MISS BHATTARIYA NUEKSOMWANG. All rights reserved.