ระบบห่อหุ้มร่างกาย

 

Homeเสียงในชีวิตประจำวันระบบต่างๆของร่างกายระบบห่อหุ้มร่างกายระบบโครงกระดูกระบบกล้ามเนื้อระบบประสาทพลังงานในร่างกาย

hai_tomm@hotmail.com

  แบบฝึกหัดร่างกายของเรา

ชุดที่ 2 เรื่อง ระบบห่อหุ้มร่างกาย

จงเติมคำหรือข้อความลงในช่องว่าง

1.  ระบบห่อหุ้มร่างกายประกอบด้วยอวัยวะที่สำคัญ คือ ..................................................................

2.  ระบบห่อหุ้มร่างกาย มีหน้าที่สำคัญ คือ .....................................................................................

3.  ลายนิ้วมือมีประโยชน์ คือ .......................................................................................................

4.  ร่องลึกที่เห็นเป็นลายเส้นบนฝ่ามือ ฝ่าเท้า และนิ้วมือมีประโยชน์ คือ..............................................

5.  ผิวหนังเหี่ยวย่น เกิดจาก  .......................................................................................................

6.  หน้าที่ของต่อมเหงื่อ คือ  ........................................................................................................

7.  การทำงานของต่อมเหงื่ออยู่ภายใต้การควบคุมของ .....................................................................

8.  บริเวณใดของร่างกายไม่มีต่อมเหงื่อ .........................................................................................

9.  ต่อมเหงื่อกับรูขุมขนเป็นต่อมเดียวกันหรือไม่  ............................. เพราะ.....................................

10.  สาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดโรคผิวหนังคือ ....................................................................................

11.  สาเหตุที่ต้องมีการบำรุงรักษาผิวหนังเพราะ ..............................................................................

12.  ความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับผิวหนังบ่อยๆได้แก่ ............................................................................

13.  โรคผิวหนังชนิดใดบ้างที่เกิดจากเชื้อรา .....................................................................................

14.  วิตามินที่ผิวหนังสามารถสร้างได้เองคือ ...................................................................................

        สร้างได้โดย  ......................................................................................................................

 


 คุณเข้าเยี่ยมชมอันดับที่

ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2545
thaigoodview.com Version 17.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2002 MISS BHATTARIYA NUEKSOMWANG. All rights reserved.