ระบบโครงกระดูก

 

Homeเสียงในชีวิตประจำวันระบบต่างๆของร่างกายระบบห่อหุ้มร่างกายระบบโครงกระดูกระบบกล้ามเนื้อระบบประสาทพลังงานในร่างกาย

hai_tomm@hotmail.com

  แบบฝึกหัดร่างกายของเรา

ชุดที่ 3 เรื่อง ระบบโครงกระดูก

        จงเติมคำหรือข้อความลงในช่องว่าง

1.  ร่างกายของคนเราคงรูปอยู่ได้เพราะ  ...............................................................................

2.  กระดูกอ่อนจะไม่แข็งเท่ากระดูกเพราะ  ...........................................................................

     และพบบริเวณใดของร่างกาย  ........................................................................................

3.  ไขกระดูกทำหน้าที่  .......................................................................................................

4.  ถ้าเปรียบร่างกายเป็นบ้านเรือน  กระดูกจะเปรียบได้กับอะไร  ............................................

5.  ขอบเขตของการเคลื่อนไหวของร่างกายขึ้นอยู่กับ ................................................................

6.  เนื้อเยื่อเกี่ยวพันที่กระดูก เรียกว่า  ....................................................................................

7.  เอ็นเชื่อมกระดูกทำหน้าที่  ..............................................................................................

8.  สาเหตุของข้อเคล็ดมีอาการปวดหรือบวม คือ  ....................................................................

9.  อาการข้อเคล็ดลดความเจ็บปวดได้โดย .............................................................................

10.  ความผิดปกติของกระดูกเกิดจากสาเหตุใดบ้าง  ..............................................................

11.  การยืนที่ถูกต้องควรยืนอย่างไร  ..................................................................................

12.  การบำรุงรักษากระดูกทำได้โดย  .................................................................................

 


 คุณเข้าเยี่ยมชมอันดับที่

ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2545
thaigoodview.com Version 17.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2002 MISS BHATTARIYA NUEKSOMWANG. All rights reserved.