บล็อกของ นางสาวมณีรัตน์ หะสูง

ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หน้าแรก โดย A&W

ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ - แบบทดสอบ

1. จงบอกประวัติของระบบเครือข่ายอินเตอร์ มาพอสังเขป
    ................................................................................................................................................................ 
    ................................................................................................................................................................ 

ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์-ประวัติผู้จัดทำ

ประวัติผู้จัดทำ

PaeEw WawSs Cassanovy

ชื่อเล่น: แว๋ว

ระดับชั้น: ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

สถาบัน: วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย จังหวัดระยอง

ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

สื่อการเรียนนี้แบ่งออกเป็น 7 ประเภท ได้แก่

ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ - บริการต่าง ๆ บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

 

บริการต่าง ๆ บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ - การเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบอินเทอร์เน็ต

 

การเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบอินเทอร์เน็ต

ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ - มาตรฐานการสื่อสารด้านอินเทอร์เน็ต

ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

 

ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

อุปกรณ์ในระบบเครือข่าย - เกตเวย์ (Gateway)

 

เกตเวย์ (Gateway)


https://www.totalofficesupplies.co.uk/catalog/images/725665.jpg

อุปกรณ์ในระบบเครือข่าย - เราท์เตอร์ (Router)

 

เราท์เตอร์ (Router)

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 805 คน กำลังออนไลน์