บล็อกของ nws_walapob

ผมส่งงานชิ้นที่ 1 แล้วครับ

รูปภาพของ nws_walapob

ผมชื่อเด็กชาย  วรภพ  พรมดี เลขที่14  อาหารที่ชอบ อ่อมปู

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ข้อมูลเเละสารสนเทศ

รูปภาพของ nws_walapob


1.ข้อมูลหมายความว่าอะไร


ตอบ (data)คือสิ่งต่างๆหรือข้อเท็จจริงที่เราสนใจ

2.สารสนเทศหมายความว่าอะไร


ตอบ (information)คือสิ่งที่ได้จากการประมวลภาพ

3. เหตุใดจึงต้องมีการปรับปรุงข้อมูล

ผมส่งงานชิ้นครับ

รูปภาพของ nws_walapob

ผมเด็ก  ชาย  วรภพ  พรมดี  เลขที่ 14  อาหารที่ชอบปลิ้งปลา

ระบบหัวใจ

รูปภาพของ nws_walapob

ระบบหายใจ
มนุษย์ทุกคนต้องหายใจเพื่อมีชีวิตอยู่ การหายใจเข้า อากาศผ่านไปตามอวัยวะของระบบหายใจตามลำดับ ดังนี้
1.จมูก (Nose)

การเก็บรักษาข้อมูล

รูปภาพของ nws_walapob

1.การเก็บรักษาข้อมูล หมายถึงข้อเท็จจริงหรือเหตุการณ์เกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ เช่น คน สถานที่ สิ่งของต่าง ๆและงานที่เราทำ ซึ่งมีการเก็บรวบ

การเก็บรักษาข้อมูล

รูปภาพของ nws_walapob

.การเก็บรักษาข้อมูล หมายถึงข้อเท็จจริงหรือเหตุการณ์เกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ เช่น คน สถานที่ สิ่งของต่าง ๆและงานที่เราทำ ซึ่งมีการเก็บรวบ

การเก็บข้อมูล

รูปภาพของ nws_walapob

การเก็บรักษาข้อมูล

ชื่อการเรียนรู็ เรื่อง ระบบหายใจ

รูปภาพของ nws_walapob

                                                        ระบบหายใจ
     มนุษย์ทุกคนต้องหายใจเพื่อมีชีวิตอยู่ การหายใจเข้า อากาศผ่านไปตามอวัยวะของระบบหายใจตามลำดับ ดังนี้
     1.จมูก (Nose)

ชื่อการเรียนรู็ เรื่อง ระบบหายใจ

รูปภาพของ nws_walapob

ระบบหายใจ
     มนุษย์ทุกคนต้องหายใจเพื่อมีชีวิตอยู่ การหายใจเข้า อากาศผ่านไปตามอวัยวะของระบบหายใจตามลำดับ ดังนี้
     1.จมูก (Nose)

ชื่อออนไลน์ เรื่อง ระหายใจ

รูปภาพของ nws_walapob

  ระบบหายใจ
     มนุษย์ทุกคนต้องหายใจเพื่อมีชีวิตอยู่ การหายใจเข้า อากาศผ่านไปตามอวัยวะของระบบหายใจตามลำดับ ดังนี้
     1.จมูก (Nose)

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 6 คน กำลังออนไลน์