บล็อกของ nws_parrinya

ชิ้นงานที่๔

รูปภาพของ nws_parrinya

สมาชิกในกลุ่ม

 เด็กชาย ปริญญา ศรีสุข หัวหน้า

เด็กหญิง อภิสรา บุญเฉลียว รองหัวหน้า

เด็กหญิง นุจรินทร์ ผุยพรม

เด็กหญิง ศิริพร มาลาสุข

เด็กชาย ทัดชัย ปราบภัย

ชิ้นที่2

รูปภาพของ nws_parrinya

ครูคอยดูแลเอาใจใส่นักเรียน

ครูช่วยผลักดันให้เราเป็นคนดี

ผลักดันให้เราไปถึงฝัน

ครูมีความเมตตาที่ดี

รายงานตัว

รูปภาพของ nws_parrinya

สวัสดีครับ ผมชื่อ ด.ช. ปริญญา   ศรีสุข

เกิดวันที่ 30 มกราคม  2543

อาหารที่ชอบ    ข้าวมันไก่

ตอบคำถาม

รูปภาพของ nws_parrinya

1ข้อมูลหมายความว่าอะไร

ตอบ หมายความว่าสิ่งต่างๆ หรือข้อเท็จจริงที่เราสนใจที่ได้รับ จากประสาทสัมผัสหรือสิ่งต่างๆ

2สารสนเทศหมายความว่า

รายงานตัว

รูปภาพของ nws_parrinya

สวัสดีครับ  ผมชื่อด.ช. ปริญญา  ศรีสุข           

เกิดวันที่ 30   มกราคม  2543

เกิดที่โรงบาลกันทรารมย์

อาหารที่ชอบ   เป็ดตุ๋น

 

เทคโนโลยีสารสนเทศ

รูปภาพของ nws_parrinya

       คอมพิวเตอร์คืออะไร คอมพ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

รูปภาพของ nws_parrinya

       บท บาทความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศความก้าวหน้าทาง

เทคโนโลยีสารสนเทศ

รูปภาพของ nws_parrinya

       บท บาทความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศความก้าวหน

เทคโนโลยีสารสนเทศ

รูปภาพของ nws_parrinya

ดแเ่าม

การเก็บรักษาข้อมูล

รูปภาพของ nws_parrinya

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 2 คน กำลังออนไลน์