ฮาร์ดดิสก์

Homeผู้จัดทำสอบก่อนเรียนหน่วยรับข้อมูลหน่วยประมวลผลหน่วยความจำหน่วยความจำหลักหน่วยความจำรองหน่วยแสดงผลสอบหลังเรียน
ฮาร์ดดิสก์ 
แฮนด์ดีไดร์ฟ 
แผ่นดิสก์ 
MP 4 
MP 3 

 

scarecrow_1.gif

ฮาร์ดดิสก์

ฮาร์ดิส

เป็นหน่วยความจำรองที่มี

ขนาดความจุมากที่สุด ไม่สะดวกพกพา

 

 

 

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2550

จัดทำโดยครูขนิษฐา   วทัญญู
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 1
E-mail : krukanidta@hotmail.com
Copyright (c) 2007 Ku_Kanidta  Vatanyoo. All rights reserved.