บทสวดเคารพครู
Homeวันขึ้นปีใหม่วันเด็กวันครูผู้จัดทำแหล่งที่มา

ประวัติวันครู 
งานวันครูในส่วนกลาง 
งานวันครูในส่วนภูมิภาค 
คำปฏิญาณ 
กิจกรรมวันครู 
บทสวดเคารพครู 
คุณสมบัติครูดี 

บทสวดเคารพครูอาจารย์

 

     (สวดนำ) ปาเจราจริยาโหนฺติ

(รับพร้อมกัน) คุณุตฺตรานุสาสกา

ปญฺญาวุฑฺฒิกเร เต เต

ทินฺโนวาเท นมามิหํ

 

 

 (สวดทำนองสรภัญญะ)

      (สวดนำ) อนึ่งข้าคำนับน้อม

 (รับพร้อมกัน) ต่อพระครูผู้การุณย์

โอบเอื้อและเจือจุน

อนุศาสน์ทุกสิ่งสรรพ์

     ยัง บ ทราบก็ได้ทราบ

ทั้งบุญบาปทุกสิ่งอัน

ชี้แจงและแบ่งปัน

ขยายอรรถให้ชัดเจน

     จิตมากด้วยเมตตา

และกรุณา บ เอียงเอน

เหมือนท่านมาแกล้งเกณฑ์

ให้ฉลาดและแหลมคม

     ขจัดเขลาบรรเทาโม

หะจิตมืดที่งุนงม

กังขา ณ อารมณ์

ก็สว่างกระจ่างใจ

     คุณส่วนนี้ควรนับ

ถือว่าเลิศ ณ แดนไตร

ควรนึกและตรึกใน

จิตน้อมนิยมชม

(กราบ)

 

 

 

จัดทำโดยครูนิตยา อำไพวรรณ
โรงเรียนอนุบาลบางคนที (วัดเกาะใหญ่เลี้ยงล้อมอนุกูล) บางคนที สมุทรสงคราม
Copyright(c) 2005Mrs.Nittaya Ampaiwan. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2548

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2005 www.thaigoodview.com. All rights reserved.