ภาษาไทย|Thai Language


 

  l_flag_thailand.gif

 

      This website introduces THAI Language that contain with:
     เว็บไซต์นี้ได้รวบรวมสิ่งที่น่าสนใจ ดังต่อไปนี้

           พยัญชนะไทย/Thai Characters

           ฝึกเขียน/Writing

           สระไทย/Thai Vowels

           เสียงและการสะกด/Tone and Spelling

           ไวยากรณ์ไทย/Thai Grammar

      Thank you for thest reference:
     ขอบคุณสำหรับแหล่งข้อมูลดังต่อไปนี้

           http://www.speakingthai.com
           http://www.dekgeng.com

       I think this website is will have many useful for Thai people and foreigner who want to study Thai Language.
     ผู้จัดทำหวังว่าเว็บนี้คงเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่ต้องการศึกษาภาษาไทยทั้งคนไทย และคนต่างชาติค่ะ

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2551

thaigoodview.com Version 17.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

จัดทำโดย นางสาวสุพัฒน์กุล ภัคโชค
Created by: Ms. Supatkul Phakkachokh
Copyright (c) 2008 www.thaigoodview.com. All rights reserved.