โพรเจกไทล์-projectile

Homeประวัติผู้จัดทำลักษณะทั่วไป 1โพรเจกไทล์ 1โพรเจกไทล์ 2โพรเจกไทล์ 3ฝึกคิดกันดีกว่า

 

 

 ยินดีต้อนรับค่ะ  

คุณกำลังจะได้เรียนรู้หลักการพื้นฐานของ โพรเจกไทล์ (projectile) ซึ่งเป็นการเคลื่อนที่ของวัตถุใน 2 มิติ

เนื้อหาเรื่องนี้เหมาะสำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ช่วงชั้นที่ 4 ) และจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่ชอบแสวงหาความรู้เพิ่มเติม รวมทั้งนักเรียนที่ต้องการทบทวนความรู้ที่เรียนมาแล้วในเรื่องนี้

การศึกษาครั้งนี้จะอยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้คือ คิดค่า g คงที่ ไม่คิดแรงต้านอากาศและการหมุนของโลก

(ข้อแนะนำสำหรับนักเรียนที่เริ่มศึกษา ควรทำความรู้จักกับลักษณะทั่วไปก่อน แล้วจึงศึกษา โพรเจกไทล์แบบที่ 1, 2 และ3 ตามลำดับ)

ผู้จัดทำขอกราบขอบพระคุณบุพการี ผู้มีพระคุณ ครู-อาจารย์ และท่านผู้เผยแพร่ความรู้ในตำราฟิสิกส์ทุกท่าน

จัดทำโดย ครู พวงทิพย์ วีระณรงค์
 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
Copyright(c) 2005 Ms. Puangtip Viranarong. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2548

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail:
webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2005 www.thaigoodview.com. All rights reserved.