คำศัพท์กริยา 3 ช่อง

Homeผู้จัดทำคำศัพท์ที่ใช้บ่อยๆคำศัพท์ที่มีอยู่ทั้งหมดคำแนะนำ

 

 

 คำกริยา 3 ช่องนั้นมีมากมายทั้งเปลี่ยนรูป เปลี่ยนเสียง หรือไม่เปลี่ยนทั้งรูปและเสียง ซึ่งนั่นหมายถึงเป็นคำยกเว้น คำกริยา 3 ช่องเป็นสิ่งที่จำเป็นในภาษาอังกฤษ ซึ่งจะต้องใช้ทั้งในชีวิตประจำวันและในธุรกิจ เพราะกริยา 3 ช่องต้องใช้ใน Tense ต่างๆ ทั้ง Verb ช่อง 1 ,Verb ช่อง 2 และVerb ช่อง3 ในเว็บไซต์ที่จัดทำขึ้นนี้ข้าพเจ้าได้รวบรวมข้อมูลจากหลายๆแหล่งทั้งเว็บไซต์ หนังสือ และมินิบุค เพื่อนำมารวมไว้ในเว็บเดียวกันเพื่อสะดวกต่อการค้นหา และการนำไปใช้ของผู้สืบค้นข้อมูล ซึ่งบางทีได้คำศัพท์กริยา 3 ช่องมาแล้วแต่ก็ไม่สามารถนำไปใช้ได้อย่างถูกต้อง ข้าพเจ้าจึงนำวิธีการใช้มารวมไว้เข้าด้วยกันด้วยทั้งวิธีใช้ที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยมีแบบฝึกหัดให้ลองทำพร้อมกับมีเฉลยด้วย ในการจัดทำเว็บนี้จะสำเร็จด้วยดีไม่ได้ถ้าไม่มีข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆดังนี้

 http://www.sut.ac.th/

 http://www.lessontutor.com/

 http://www.lamptech.ac.th/

http://intranet.prd.go.th/

ซึงต้องขอขอบพระคุณข้อมูลที่ได้มาไว้ ณ ที่นี้ด้วย

ผู้จัดทำ  

   

 

จัดทำโดย
นางสาวธารทิพย์ ลภาไพโรจน์
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร
Copyright(c) 2006 MissTharnthip Laphapairoj. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com