• user warning: Table 'cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '3:dcf02dde39c7ad8d2817fd921ff325af' in /home/tgv/htdocs/includes/cache.inc on line 27.
  • user warning: Table 'cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<!--paging_filter--><p>\n<strong><u>แสงกับการถ่ายภาพน้ำตก</u></strong>\n</p>\n<p>\n<span style=\"color: #808080\">แสงและเงาจะมีผลต่อรายละเอียดในส่วนต่าง ๆ ของภาพ รวมไปถึงโทนสีด้วย หากเราได้แสงและเงาที่เหมาะสมจะทำให้ภาพดูสวย มีสีสันสดใส น่าสนใจมากขึ้น ปกติหากเป็นการถ่ายภาพน้ำตกเต็ม ๆ ผมจะรอให้แสงตกลงบนน้ำตกสม่ำเสมอ เลือกแสงที่มาจากด้านข้างหรือค่อนบนสักหน่อย(หากสามารถกระทำได้)มากกว่าแสง ที่มาจากหน้าตรง เพราะแสงที่เข้าข้างจะทำให้น้ำดูขาวใส มีรายละเอียดสูง และแยกแยะจากกันได้ดี ไม่ติดกันเป็นผืนเดียว แต่ถ้ามีลักษณะเป็นแสงเงาตกไม่สม่ำเสมอ ผมจะเลือกให้แสงตกที่ตัวน้ำตกซึ่งเป็นจุดเด่นของภาพ หากน้ำตกอยู่ในเงามืดแล้วส่วนที่เป็นองค์ประกอบรอบข้างมีแสงตก เช่น ต้นไม่ข้างน้ำตกโดนแสง ส่วนน้ำตกไม่โดนแสง หากเราคุมค่าการเปิดรับแสงให้น้ำตกเป็นสีขาว ต้นไม้จะสว่างดูซีดไม่สวย แต่ถ้าคุมแสงที่ต้นไม้ให้พอดี น้ำตกก็จะดำเกินไป หากภาพมีลักษณะแบบนี้ ผมจะไม่ถ่ายภาพ รอเวลาให้แสงไปตกที่น้ำตกแล้วค่อยถ่ายภาพ น้ำตกบางแห่งหันหน้าเข้าหาแสงตอนเช้าหรือบ่าย เราต้องรู้เวลาและเลือกไปในช่วงเวลาที่น้ำตกรับแสง แต่ถ้าเป็นน้ำตกที่หันเข้าแนวเหนือใต้และอยู่ในหุบ มักจะไม่มีแสงตก หรืออาจจะมีแสงตกเฉพาะช่วงเวลาหนึ่งของปีเท่านั้น ไม่สามารถรอเช้าบ่ายได้เหมือนน้ำตกที่หันเข้าแนวออกตก ผมก็จะเลือกสภาพแสงไม่มีแดดถ่ายภาพน้ำตกนั้นเป็นหลัก</span>\n</p>\n<p>\n<span style=\"color: #808080\"></span>\n</p>\n<p>\n<span style=\"color: #808080\">แสงที่ลอดใบไม้หรือต้นไม้ไปตกที่สายน้ำก็จะทำให้ภาพดูสวย หากแสงไม่มีความแตกต่างกันมากจนเกินไป ผมมักจะชอบมองหาแสงแบบนี้ ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะเจอ<br />\nการออกไปถ่ายภาพธรรมชาติเราคงไม่ได้สมหวัง กลับมาทุกครั้ง ขึ้นกับดวงของผู้ถ่ายภาพอีกด้วย เคยที่ผมออกไปถ่ายภาพน้ำตกกลางฤดูฝน แต่ปรากฏว่าน้ำตกไม่มีน้ำ แต่ไปช่วงปลายฤดูร้อน น้ำตกแห่งเดียวกันนี้กลับมีน้ำเต็ม หากต้องการภาพสวย ๆ กลับมา ไปครั้งเดียวอาจจะไม่พอ ต้องไปครั้งที่สอง สาม สี่ ความอดทนและขยันจึงเป็นคุณสมบัติสำคัญของนักถ่ายภาพธรรมชาติ ฝีมือและอุปกรณ์ไม่เพียงพอนะครับ</span>\n</p>\n<p>\n<br />\n<span style=\"color: #808080\">ในสภาพที่แสงแตกต่างกันมาก เราสามารถถ่ายภาพคร่อมค่าการเปิดรับแสงเอาไว้ประมาณ + -2stop จากนั้นนำภาพมาทำภาพ HRD เพื่อดึงรายละเอียดส่วนมืดสว่าง จะช่วยให้ได้ภาพน่าประทับใจที่คนอื่นๆ ทำได้ยาก รวมทั้งกล้องหลายๆ รุ่นมีระบบดึงรายละเอียดส่วนสว่าง หรือดึงรายละเอียดส่วนมืด (เช่น D-Lighting ของ Nikon) ซึ่งจะช่วยให้เก็บรายละเอียดได้ใกล้เคียงตาเห็นในสภาพแสงที่แตกต่างกันมากๆ ได้ดีขึ้นด้วย</span>\n</p>\n<p>\n&nbsp;\n</p>\n<p>\n&nbsp;\n</p>\n<p>\n&nbsp;\n</p>\n<p>\n           <a href=\"/node/86238\" title=\"Home\"><img border=\"0\" align=\"middle\" width=\"150\" src=\"/files/u44852/home.gif\" alt=\"กลับสู่หน้าแรก\" height=\"121\" style=\"width: 91px; height: 69px\" /></a><u>                                                                                                                  </u><a href=\"/node/93005\" title=\"MENU\"><img border=\"0\" align=\"middle\" width=\"150\" src=\"/files/u44852/backtomenu.gif\" alt=\"กลับสู่เมนูหลัก\" height=\"123\" style=\"width: 89px; height: 73px\" /></a>\n</p>\n', created = 1720817201, expire = 1720903601, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '3:dcf02dde39c7ad8d2817fd921ff325af' in /home/tgv/htdocs/includes/cache.inc on line 112.

เทคนิคการถ่ายภาพทิวทัศน์

แสงกับการถ่ายภาพน้ำตก

แสงและเงาจะมีผลต่อรายละเอียดในส่วนต่าง ๆ ของภาพ รวมไปถึงโทนสีด้วย หากเราได้แสงและเงาที่เหมาะสมจะทำให้ภาพดูสวย มีสีสันสดใส น่าสนใจมากขึ้น ปกติหากเป็นการถ่ายภาพน้ำตกเต็ม ๆ ผมจะรอให้แสงตกลงบนน้ำตกสม่ำเสมอ เลือกแสงที่มาจากด้านข้างหรือค่อนบนสักหน่อย(หากสามารถกระทำได้)มากกว่าแสง ที่มาจากหน้าตรง เพราะแสงที่เข้าข้างจะทำให้น้ำดูขาวใส มีรายละเอียดสูง และแยกแยะจากกันได้ดี ไม่ติดกันเป็นผืนเดียว แต่ถ้ามีลักษณะเป็นแสงเงาตกไม่สม่ำเสมอ ผมจะเลือกให้แสงตกที่ตัวน้ำตกซึ่งเป็นจุดเด่นของภาพ หากน้ำตกอยู่ในเงามืดแล้วส่วนที่เป็นองค์ประกอบรอบข้างมีแสงตก เช่น ต้นไม่ข้างน้ำตกโดนแสง ส่วนน้ำตกไม่โดนแสง หากเราคุมค่าการเปิดรับแสงให้น้ำตกเป็นสีขาว ต้นไม้จะสว่างดูซีดไม่สวย แต่ถ้าคุมแสงที่ต้นไม้ให้พอดี น้ำตกก็จะดำเกินไป หากภาพมีลักษณะแบบนี้ ผมจะไม่ถ่ายภาพ รอเวลาให้แสงไปตกที่น้ำตกแล้วค่อยถ่ายภาพ น้ำตกบางแห่งหันหน้าเข้าหาแสงตอนเช้าหรือบ่าย เราต้องรู้เวลาและเลือกไปในช่วงเวลาที่น้ำตกรับแสง แต่ถ้าเป็นน้ำตกที่หันเข้าแนวเหนือใต้และอยู่ในหุบ มักจะไม่มีแสงตก หรืออาจจะมีแสงตกเฉพาะช่วงเวลาหนึ่งของปีเท่านั้น ไม่สามารถรอเช้าบ่ายได้เหมือนน้ำตกที่หันเข้าแนวออกตก ผมก็จะเลือกสภาพแสงไม่มีแดดถ่ายภาพน้ำตกนั้นเป็นหลัก

แสงที่ลอดใบไม้หรือต้นไม้ไปตกที่สายน้ำก็จะทำให้ภาพดูสวย หากแสงไม่มีความแตกต่างกันมากจนเกินไป ผมมักจะชอบมองหาแสงแบบนี้ ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะเจอ
การออกไปถ่ายภาพธรรมชาติเราคงไม่ได้สมหวัง กลับมาทุกครั้ง ขึ้นกับดวงของผู้ถ่ายภาพอีกด้วย เคยที่ผมออกไปถ่ายภาพน้ำตกกลางฤดูฝน แต่ปรากฏว่าน้ำตกไม่มีน้ำ แต่ไปช่วงปลายฤดูร้อน น้ำตกแห่งเดียวกันนี้กลับมีน้ำเต็ม หากต้องการภาพสวย ๆ กลับมา ไปครั้งเดียวอาจจะไม่พอ ต้องไปครั้งที่สอง สาม สี่ ความอดทนและขยันจึงเป็นคุณสมบัติสำคัญของนักถ่ายภาพธรรมชาติ ฝีมือและอุปกรณ์ไม่เพียงพอนะครับ


ในสภาพที่แสงแตกต่างกันมาก เราสามารถถ่ายภาพคร่อมค่าการเปิดรับแสงเอาไว้ประมาณ + -2stop จากนั้นนำภาพมาทำภาพ HRD เพื่อดึงรายละเอียดส่วนมืดสว่าง จะช่วยให้ได้ภาพน่าประทับใจที่คนอื่นๆ ทำได้ยาก รวมทั้งกล้องหลายๆ รุ่นมีระบบดึงรายละเอียดส่วนสว่าง หรือดึงรายละเอียดส่วนมืด (เช่น D-Lighting ของ Nikon) ซึ่งจะช่วยให้เก็บรายละเอียดได้ใกล้เคียงตาเห็นในสภาพแสงที่แตกต่างกันมากๆ ได้ดีขึ้นด้วย

 

 

 

           กลับสู่หน้าแรก                                                                                                                  กลับสู่เมนูหลัก

สร้างโดย: 
คุณครูสมชาย น่วมกลิ่น และ นางสาว ชนนิกานต์ แซ่อึ้ง

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 406 คน กำลังออนไลน์