ข้อมูลการใช้งานบ้านไทยกู๊ดวิว

 

นับตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2543 เป็นต้นมา ทางเว็บไซต์ได้มีการบันทึกการใช้งาน ไว้สองรูปแบบ คือ

1. ใส่ตัวนับให้ทุกเนื้อหา ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ โดยตัวนับใช้ของเครื่องแม่ข่ายเราเอง จึงไม่สูญหาย ดังตัวอย่าง

คุณเข้ามาเยี่ยมชมลำดับที่

ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2547
www.thaigoodview.com
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail : webmaster@thaigoodview.com

ท่านสามารถอ่านข้อมูลได้ที่ เกียรติยศแห่งความภาคภูมิใจของครูและเยาวชนไทย

2. ติดโค๊ดของ Truehits โดยเสียค่าใช้จ่ายให้กับทาง Truehits ปีละ 1,800 บาท ทำให้เก็บได้ละเอีดดมาก ท่านสามารถเข้าไปศึกษาข้อมูลได้ที่ http://truehits.net/stat.php?login=thaigoodview

นอกจากนี้ยังมีสถิตที่น่าสนใจดังนี้

 • เมื่อวานนี้เว็บ thaigoodview.com อยู่อันดับที่เท่าไรของเว็บทั้งหมดในประเทศไทย ที่ใช้สถิติของ Truehits

 • เมื่อวานนี้เว็บ thaigoodview.com อยู่อันดับที่เท่าไรของเว็บการศึกษาทั้งหมดในประเทศไทย ที่ใช้สถิติของ Truehits

 • ปี 2003 เว็บ thaigoodview.com อยู่อันดับที่ 9 ของเว็บการศึกษาทั้งหมดในประเทศไทย ที่ใช้สถิติของ Truehits
 • ปี 2004 เว็บ thaigoodview.com อยู่อันดับที่ 7 ของเว็บการศึกษาทั้งหมดในประเทศไทย ที่ใช้สถิติของ Truehits
 • ปี 2005 เว็บ thaigoodview.com อยู่อันดับที่ 3 ของเว็บการศึกษาทั้งหมดในประเทศไทย ที่ใช้สถิติของ Truehits
 • ปี 2006 เว็บ thaigoodview.com อยู่อันดับที่ 3 ของเว็บการศึกษาทั้งหมดในประเทศไทย ที่ใช้สถิติของ Truehits
 • ปี 2007 เว็บ thaigoodview.com อยู่อันดับที่ 4 ของเว็บการศึกษาทั้งหมดในประเทศไทย ที่ใช้สถิติของ Truehits
 • ปี 2008 เว็บ thaigoodview.com อยู่อันดับที่ 98 ของเว็บทั้งหมดในประเทศไทย ที่ใช้สถิติของ Truehits
  ปี 2008 เว็บ thaigoodview.com อยู่อันดับที่ 4 ของเว็บการศึกษาทั้งหมดในประเทศไทย ที่ใช้สถิติของ Truehits

 • ปี 2009 เว็บ thaigoodview.com อยู่อันดับที่ 77 ของเว็บทั้งหมดในประเทศไทย ที่ใช้สถิติของ Truehits
  ปี 2009 เว็บ thaigoodview.com อยู่อันดับที่ 4 ของเว็บการศึกษาทั้งหมดในประเทศไทย ที่ใช้สถิติของ Truehits

 • ปี 2010 เว็บ thaigoodview.com อยู่อันดับที่ 82 ของเว็บทั้งหมดในประเทศไทย ที่ใช้สถิติของ Truehits
  ปี 2010 เว็บ thaigoodview.com อยู่อันดับที่ 4 ของเว็บการศึกษาทั้งหมดในประเทศไทย ที่ใช้สถิติของ Truehits

 • ปี 2011 เว็บ thaigoodview.com อยู่อันดับที่ 59 ของเว็บทั้งหมดในประเทศไทย ที่ใช้สถิติของ Truehits
  ปี 2011 เว็บ thaigoodview.com อยู่อันดับที่ 2 ของเว็บการศึกษาทั้งหมดในประเทศไทย ที่ใช้สถิติของ Truehits

 • ปี 2012 เว็บ thaigoodview.com อยู่อันดับที่ 63 ของเว็บทั้งหมดในประเทศไทย ที่ใช้สถิติของ Truehits
 • ปี 2012 เว็บ thaigoodview.com อยู่อันดับที่ 3 ของเว็บการศึกษาทั้งหมดในประเทศไทย ที่ใช้สถิติของ Truehits

 

 • ปี 2013 เว็บ thaigoodview.com อยู่อันดับที่ 89 ของเว็บทั้งหมดในประเทศไทย ที่ใช้สถิติของ Truehits
 • ปี 2013 เว็บ thaigoodview.com อยู่อันดับที่ 3 ของเว็บการศึกษาทั้งหมดในประเทศไทย ที่ใช้สถิติของ Truehits

---

ยังมีข้อมูลอื่นๆอีก จะนำมาเสนอต่อไป

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 3 คน กำลังออนไลน์